Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Esmu ieguvusi atbilstošu izglītību- maģistra grādu politikas zinātnē. Brīvi pārvaldu angļu valodu, kā arī
pārzinu ES institūciju darbību.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Prioritāri ņemšu vērā vēlētāju intereses un viedokli attiecībā uz viņiem aktuāliem jautājumiem, un ja
tie būs atrisināmi Eiropas Parlamenta līmenī, tad noteikti to darīšu iespēju robežās iesaistoties atbildīgo komiteju darbā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Iespējams sagaidāma ES paplašināšanās, ja Rietumbalkānu valstis izpildīs noteiktos iestāšanās kritērijus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2018 Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2012 Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Saeima Deputāta palīgs
Rīgas Stradiņa universitāte Biroja vadītāja
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Jaunumi