Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Jelgavas novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Latvijai ir nepieciešami atklāti, objektīvi domājoši pārstāvji Eiropas Parlamentā - ar skaidru vīziju, stabilu apjausmu par apkārt notiekošo, profesionālu pieeju un spēju reaģēt uz pārmaiņām un izaicinājumiem. Apņemos stiprināt saikni ar Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamentu, lai laikus būtu iespējams identificēt negodprātīgos uzņēmējus un pašvaldības, kuras Eiropas fondu piešķirtos līdzekļus izlieto apšaubāmos projektos. Aktīvi iesaistīšos ES migrācijas jautājumu risināšanā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Šobrīd Eiropas Savienība nepietiekami investē jauno dalībvalstu iedzīvotājos ar zemiem ienākumiem. Ir jānodrošina iespēja apgūt kvalitatīvu bezmaksas augstāko izglītību visā Eiropas Savienībā. Jāpārskata prioritātes, kurām tiek novirzīti Eiropas fondu līdzekļi. Bezmaksas augstākās izglītības pieejamība palielinās Eiropas Savienības intelektuālo kapacitāti un veicinās ekonomisko attīstību visā ES. Protu iedvesmot, pārliecināt un motivēt sasniegt izvirzītos mērķus.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Eiropas Savienība pašreiz atrodas politisku, ekonomisku un sociālu pārmaiņu vidū. Šīs pārmaiņas ir ne tikai nekvalitatīvu un subjektīvu lēmumu sekas, bet arī dabiska ekonomiskā un sociālā evolūcija. Būtisku lomu aktīvas politikas pielietošanā noteiks spēja un prasme sadarboties ar kolēģiem sarežģītu jautājumu risināšanā. Manuprāt, tuvākajos gados viens no aktuālākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā būs atrast jaunu veidu kā dalībvalstīm sevi identificēt ES un arī katrai individuāli.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2017 Bakalaura grāds, starptautiskā tūrisma vadība
Vidējā Rīgas Tirdzniecības tehnikums 2004 Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Saeima Deputāts
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Jaunumi