Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Es lūdzu vēlētāju uzticību, lai ar cieņu un atbildību aizstāvētu mūsdienīgas konservatīvās vērtības Eiropā, nedodot iespēju marginalizēt tās sargājošo sabiedrības daļu. Eiropai ir nepieciešama konservatīvisma terapija.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Aizstāvēšu Latvijas intereses Eiropā enerģētiskā, ārējo robežu, informatīvās telpas un sociālās drošības jautājumos. Ņemot vērā, ka Eiropā kopumā arvien pieaug sociālā nevienlīdzība, kas mazina sabiedrības drošību un solidaritāti, sekošu, lai Eiropas tiesību akti un programmas būtu vērstas uz reālu nodarbinātības veicināšanu un tiktu attiecīgi piemērotas Latvijā.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Gan Eiropā, gan pasaulē nākamos piecus gadus mūs sagaida trauksmaini notikumi politikā, kas kopā ar strauju tehnoloģiju attīstību gan nacionālajām valstīm, gan Eiropai liks pastiprināti pievērsties dažādu aspektu drošības stiprināšanai - no robežu drošības līdz informatīvajai drošībai un sabiedrības apziņai, kas jau tagad izjūt zināmu nacionālās identitātes apdraudējumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2011 Profesionālais maģistra grāds konferenču tulkošanā
Augstākā Latvijas Universitāte 2001 Bakalaurs grāds angļu-norvēģu filoloģijā
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Saeima 13. Saeimas deputāte
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Franču Pamatzināšanas
Jaunumi