Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Latvija Eiropas Savienībā ir valsts, kas robežojas ar Krieviju, tāpēc mūsu situācija ir atšķirīga no pārējās Eiropas. Līdz šim esmu saskāries ar to, ka Briselei nav skaidra izpratne par Latvijas situāciju satiksmes nozarē, bet mēs nevaram paveikt vienu vai otru darbu bez Eiropas Savienības atbalsta. Lai to panāktu, aktīvi skaidrošu situāciju, lai Latvija spētu sekmīgāk integrēties vienotā Eiropā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Latvijas turpmākai un sekmīgākai integrācijai ES nepieciešami noteikti soļi. Satiksmes nozarē tie ir cilvēku mobilitātes nodrošināšana ne tikai saistībā ar pārējo Eiropu, bet arī pašā Latvijā. Lai to nodrošinātu, ir jāpanāk, ka nākamajā Eiropas daudzgadu budžetā tiktu ņemtas vērā Latvijas vajadzības. Ir nepieciešams finansiāls atbalsts Rail Baltica projektam.Nepieciešama iekšzemes dzelzceļa satiksmes un multimodālo transporta mezglu attīstība, stāvparku būvniecība un citas aktivitātes.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Manuprāt, nākamajā piecgadē Eiropas Savienība strādās, lai saliedētu valstis, stiprinot mūsu drošību un identitāti. Būs jānodrošina spēcīga Eiropas perifērija un Latvijas visa veida integrācija vienotā nācijvalstu Eiropas Savienībā.Tieši cilvēku mobilitāte būs virziens, ko uzlabot.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Maģistra grāds ģeogrāfijā
Augstākā Vidzemes Augstskola 2001 Biznesa vadība, tūrisms
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija Parlamentārais sekretārs
Latvijas Republikas Saeima 13. Saeimas deputāts
Biedrība "ORIENTĒŠANĀS SPORTA KLUBS "MERIDIĀNS"" Valdes loceklis
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Vācu Pamatzināšanas
Jaunumi