Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dzīvesvietas Latvijā nav

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
8 gadus dzīvoju Strasbūrā un 13 gadus Briselē. Pārzinu Eiropas Savienības institūciju darbu.
Esmu liela Latvijas patriote, lepojos ar mūsu valsti un daru visu, kas manos spēkos, lai Latvijas vārds skanētu pozitīvi. Bez latviešu valodas spēju sarunāties angliski, franciski, lietuviski un saredzu sarunas partnera kultūratšķirības, līdz ar to varētu kvalitatīvi lobēt Latvijas intereses kuluāru sarunās un arī tiešajās diskusijās.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Būtu jānovērš nevienlīdzīga līdzekļu sadale lauksaimniecībā, reģionu attīstībā un zinātnē. Latvijai aktīvi un vērtējoši jāiesaistās digitālajā jomā.To jāveic kvalitatīvi - par labu lietotājam, lai tas tiktu atslogots no birokrātiskajiem ierobežojumiem un tiktu samazinātas izmaksas. Jārēķinās ar Krievijas un Ķīnas interesēm šajā jomā. Jāpalielina kiberdrošība visā Eiropā. Lai turpinātu konkurētspējīgu izaugsmi, jāiegulda nauda izglītībā, paplašinot ERASMUS programmas.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
ES nostiprināsies ekonomiski.Tā strādās, lai novērstu koruptīvo protekcionismu. Pievērsīs lielu nozīmi iekšējai drošībai, kiberdrošībai un aizsardzībai pret trešo valstu mēģinājumiem ielauzties vēlēšanu norisē. ES veicinās izglītības, zinātnes un sporta attīstību, pieredzes apmaiņu. Ieguldīs visās struktūrās un fondos, lai veicinātu sociālo izlīdzinājumu gan reģionos, gan dalībvalstu starpā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1996 Bakalaura grāds, kvalifikācija - sociologs
Darbavieta Amats
Latvijas biedrība Beļģijā Valdes locekle
Eiropas Latviešu apvienība Referente
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Franču Brīvi
Lietuviešu Brīvi
Vācu Pamatzināšanas
Jaunumi