Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ādažu novads

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Vēlos iesaistīties EP darbā, galvenokārt, trīs iemeslu dēļ.
Pirmkārt, lai strādātu ES ārējo robežu stiprināšanā un kvalitatīvā imigrantu uzskaites sistēmas veicināšanā.
Otrkārt, lai veicinātu ES nacionālo valstu bruņoto spēku savstarpēju savietojamību.
Treškārt,lai būtiski uzlabotu ES valstu drošības struktūru savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, kā arī cīnītos ar tādām starptautiskās noziedzības izpausmēm, kā cilvēktirdzniecība, narkotiku izplatība un korupcija.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
JKP dalība ETP grupā ļaus realizēt savu un partijas programmu sekojoši:
-iegūt vietas attiecīgajās parlamentārajās komitejās, kas nodarbojas ar iepriekšminētajiem jautājumiem;
-uzturēt ciešus kontaktus ar attiecīgo Ziņojumu sagatavotājiem un Eiropas Komisijas ekspertiem;
-kļūt par atsevišķu likumdošanas iniciatīvu Ziņojumu sagatavotājiem;
-aktīvi piedalīties politisko lēmumu formulēšanā un priekšlikumu sagatavošanā;
-uzturēt kontaktus ar Latvijas un citu valstu pastāvīgajām pārstāvniecībām.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Eiropas nākotne nākamajos 5 gados būs izaicinājumiem piesātināta. Pirmkārt, tie būs iekšējās drošības izaicinājumi, kurus pastiprinās terorisma draudi un lielā neregulētās imigrācijas plūsma, kas pieprasīs daudz stingrāku un konservatīvāku attieksmi. Otrkārt, tie būs lielie izaicinājumi ES vienotai konkurētspējai pasaules tirgos, kur tai nāksies stipri uzlabot savu pārvaldību un mainīt nevienādo attieksmi pret tas dalībvalstīm atkarībā no tā, cik tuvu vai tālu no centra tās atrodas.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā ASV Armijas kara koledža 2018 Maģistra grāds, Starptautiskā politika un militārā stratēģija
Augstākā Latvijas Universitāte 2010 Maģistra grāds, Eiropas studijas
Darbavieta Amats
Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes deputāts
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Franču Pamatzināšanas
Jaunumi