Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Vēlos realizēt savu gūto pieredzi, gadiem ilgi strādājot Latvijas medicīnas sistēmā un redzot cilvēku un sabiedrības patiesās vajadzības. Kā godīgs un atbildigs pilsonis, vēlos darīt visu, kas manos spēkos, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību un sniegtu vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīvu un mūsdienīgu medicīnas pakalpojumu iedzīvotājiem neatkarīgi no to sociālā statusa un finansu iespējām.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Latvijas interesēs ir vienota nācijvalstu, nevis federāla Eiropa, kurā mums, ES valstīm, kopā ir jāveic būtiski svarīgais drošības un veselības jomās. Plānoju strādāt, lai ES dalībvalstis veidotu vienotu pieeju medikamentu un medicīnisko iekārtu iepirkumiem, kā arī rūpētos par kopīgu politiku sabiedrības nevienlīdzības mazināšanai un medicīnisko pakalpojumu pieejamībai.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Nākamos piecus gadus redzu kā ES attīstības gadus, kad liela uzmanība tiks pievērsta ES gobālai konkurētspējai. ES institūcijām nāksies saprast, ka Eiropa nevar būt dažādu attīstības ātrumu teritorija. Nāksies samazināt Eiropas Savienības birokrātiskos procesus, lai efektīvāk ieviestu praksē tās pieņemtos lēmumus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2006 Profesionālais maģistra grāds, Personāla vadība, Personāla vadītāja kvalifikācija
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2004 Sociālo zinātņu bakalaura grāds, Psiholoģija
Darbavieta Amats
"Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" SIA
Jaunumi