Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Dodos strādāt Eiropas Parlamentā, lai izdarītu to, par ko citi runā, bet nesasniedz rezultātu. Manas zināšanas starptautiskajā politikā, ES ārējā un drošības politikā, kā arī jautājumos, kas skar Krievijas ietekmi Eiropā, kur tā izmanto dezinformācijas un radikālo partiju atbalstīšanas metodes, ir vairāk nekā nepieciešamas Briselē un Strasbūrā. Strādāšu, lai mazinātu nemilitāros draudus Eiropas Savienībā.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Vēlos padarīt ES kaimiņu politiku efektīvāku, mazinot tās birokrātismu un padarot to elastīgāku. ES Austrumu Partnerība ir jāīsteno, stratēģiskāki mazinot Krievijas destruktīvo ietekmi reģionā. Plānoju strādāt Ārlietu komitejā pilnā apjomā un Kultūras un izglītības komitejā atbilstoši aizvietošanas (substitute) principam. Kultūras un izglītības komitejā panākšu, lai ES Audiovizuālo pakalpojumu direktīva tiktu efektīvi piemērota Krievijas dezinformācijas un propagandas ierobežošanai.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Nākamajos piecos gados ES ietekmēs sadrumstalotāks parlaments, kurā būs vairāk populistu un eiroskeptiķu nekā līdzšinējā sasaukumā. Integrācijas process tiks līdzsvarots starp ciešāku ekonomisko sadarbību un Eiropas kā nācijvalstu savienības attīstību. Konstruktīvam darbam būs nepieciešams mazināt autoritāru valstu (Ķīnas un sevišķi Krievijas) ietekmi uz lēmumu pieņemšanu ES. Ņemot vērā globālos procesus un turbulenci, tuvākajos piecos gados drošības tematikas aktualitāte nemazināsies.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2011 Sociālo zinātņu maģistra grāds politoloģijā
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā
Augstākā Latvijas Universitāte 1996 Starptautiskās tiesības un starptautiskā ekonomika
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1992 Sporta skolotājs, volejbola treneris
Darbavieta Amats
Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC)
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Vācu Pamatzināšanas
Jaunumi