Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

Kandidāta atbildes Partiju šķirotavā
1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Mana līdzšinējā darba pieredze, strādājot Konkurences padomē un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, tostarp pārstāvot Latvijas intereses dažādās darba grupās Eiropas Komisijā un Energoregulatoru sadarbības aģentūrā, ļaus veiksmīgi realizēt manis izvirzītos mērķus enerģētikas, vides un sabiedrības veselības jomās. Esmu gatava pārstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses, jo uzskatu, ka līdzšinējais tiešmaksājumu sadalījums starp ES dalībvalstīm nav bijis godīgs un izaugsmi veicinošs.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Manas izvirzītās prioritātes ir vide, enerģētika, patērētāju aizsardzība un sabiedrības veselība. Uzskatu, ka būs jāstrādā ne tikai pie vienotas politikas, lai nodrošinātu līdzvērtīgas kvalitātes pārtikas un nepārtikas preču nonākšanu vienotajā tirgū, bet arī jārealizē vienotu standartu ieviešana iepakojumam, mazinot plastmasas īpatsvara izmantošanu. Lai realizētu mērķus, aktīvi darbošos Transporta un tūrisma komitejā, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā, un citās komitejās.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Tuvāko gadu laikā ES nāksies risināt ar imigrācijas problēmām saistītos jautājumus. Spriedze starp dalībvalstīm tikai pieaugs, jo Brexit būs atstājis “robu” kopējā ES budžetā. Tas nozīmēs, ka naudas būs mazāk un tā būs jāizlieto gudrāk un atbilstoši labas pārraudzības principiem. Aktualizēsies jautājumi par vides piesārņojumu un tā samazināšanu, kas katrai no dalībvalstīm uzliks par pienākumu pārskatīt tās vides politiku.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2012 Maģistra grāds ekonomikā
Augstākā Vidzemes Augstskola 2010 Profesionālais bakalaura grāds tūrisma vadībā
Darbavieta Amats
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Vecākā eksperte
Valoda Līmenis
Latviešu Dzimtā
Angļu Brīvi
Vācu Pamatzināšanas
Franču Pamatzināšanas
Jaunumi