Partijas lapa

Armands Agrums

Atmoda

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Kādēļ vēlētājam ir jāuztic Jums Latvijas pārstāvniecība Eiropas Parlamentā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Ko Jūs gribat paveikt Eiropas Parlamenta deputāta amatā un kā plānojat to panākt?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Kāda, Jūsuprāt, būs ES nākotne nākamajos piecos gados?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Sanktpēterburgas tirdzniecības un ekonomikas universitāte 1991 Maģistrs, Inženieris-ekonomists
Darbavieta Amats
Biedrība „Latvijas sociālās tirgus ekonomikas institūts” Direktors
Valoda Līmenis
Latviešu dzimtā
Vācu brīvi
Angļu pamatzināšanas
Jaunumi