1 35
78%
Jaunāko absolventu nodarbinātība
482
Sekmes matemātikā
$8723,80
Skolotāju atalgojums gadā
21,4%
Nepietiekamas sekmes matemātikā
0,83%
Valdības aizņemšanās iespējas
-0,5%
Valsts budžeta deficīts/pārpalikums
31,4%
Nodokļu ieņēmumi
40,1%
Valdības parāds
$1722,37
Izdevumi veselībai
8,2%
Nesaņemta medicīniskā palīdzība
74,9
Sagaidāmais dzīves ilgums Latvijā
24,1%
Smēķētāji Latvijā
103,137
Biznesa pārliecības indekss
60,5%
Eksports pret IKP
4,5%
IKP pieaugums
$25588,91
IKP uz iedzīvotāju
7,468926%
Investīciju prognoze
€0,16
Elektrības cena mājsaimniecībām
18,2%
Mājsaimniecību izdevumi par pārtiku
4,6%
Mājsaimniecību izdevumi veselības aprūpei
50,89262%
Mājsaimniecību parādi
2,3
Brīvās darba vietas
€8,10
Darbaspēka izmaksas
34,5
Ienākumu nevienlīdzība
$23683,26
Vidējā alga
28,5%
Nabadzībai pakļautie
47,5%
Sociālie tēriņi
10,2%
Augsto tehnoloģiju eksports
1,7%
Darbavietas augsto tehnoloģiju sektoros
78,6113%
Interneta pieslēgums
0,44%
Pētniecība un attīstība
58,9
Tiesu sistēmas efektivitāte
58
Korupcijas uztveres indekss
53
Maksātnesējas risināšana

Vidējā alga

Vidējo algu iegūst, sadalot kopējo algu nacionālajos kontos ar darbinieku skaitu ekonomikā. Šo rādītāju mēra ASV dolāros nemainīgās cenās, izmantojot 2016.gadu kā bāzes gadu, un pēc pirktspējas paritātes privātam patēriņam tajā pašā gadā. (Avots: OECD)

Jaunumi

Vairāk

 
Kandidātu saraksti