Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Vladimirs Beskarevs

Futbols

Paldies par visu.

Jaroslavs Morozs; Futbols

Paldies par visu.

Jaroslavs Morozs; Futbols