Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Varis Krūmiņš

Basketbols

Paldies trenerim par ieguldīto darbu basketbola attīstībā - jauniešos. Paldies par attieksmi un godīgumu, ko treneris ir ieaudzinājis katrā audzēknī. Paldies, ka esi iemācījis šo spēli - basketbolu, ko mēs iemīlējām. Paldies.

Māris Priedītis; Sporta skolotājs

Paldies trenerim par ieguldīto darbu basketbola attīstībā - jauniešos. Paldies par attieksmi un godīgumu, ko treneris ir ieaudzinājis katrā audzēknī. Paldies, ka esi iemācījis šo spēli - basketbolu, ko mēs iemīlējām. Paldies.

Māris Priedītis; Sporta skolotājs