Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Uldis Zemzars

Peldēšana

Paldies par peldēt iemācīšanu. Sports veidojis raksturu, izturību mācoties arpus Latvijas un ikdienas darbos šodien. Paldies trenerim par vasaras peldēšanas un ziemas slēpošanas nometnēm. Viņš ir peldēšanas leģenda Latvijā.

Zanda Krancmane; Režisore modes skatēm

Paldies par peldēt iemācīšanu. Sports veidojis raksturu, izturību mācoties arpus Latvijas un ikdienas darbos šodien. Paldies trenerim par vasaras peldēšanas un ziemas slēpošanas nometnēm. Viņš ir peldēšanas leģenda Latvijā.

Zanda Krancmane; Režisore modes skatēm