Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Rihards Gorkšs

Futbols

Pateicamies par atsaucību, sadarbību un ieguldīto darbu un laiku, iekrāsojot mazā sportista sākumu ar cerībām, mīlestību, sapņu piepildīšanos un prieka krāsām. PALDIES.

Inga Škutāne; Uzņēmējdarbība

Pateicamies par atsaucību, sadarbību un ieguldīto darbu un laiku, iekrāsojot mazā sportista sākumu ar cerībām, mīlestību, sapņu piepildīšanos un prieka krāsām. PALDIES.

Inga Škutāne; Uzņēmējdarbība