Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Maigonis Pūliņš

Vieglatlētika

Paldies, Trener, par sportiskā gara stiprināšanu un rakstura audzināšanu!

Egils Zvejnieks; Uzņēmējs

Paldies, Trener, par sportiskā gara stiprināšanu un rakstura audzināšanu!

Egils Zvejnieks; Uzņēmējs