Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Inta Andrejānova

Peldēšana

Paldies trenerei Intai gan par iemācīšanu peldēt, gan gribasspēka ieaudzināšanu. Šīs prasmes ir noderējušas gan sportojot, gan ikdienas dzīvē!!!

Odrija Sakne; grāmatvede

Paldies trenerei Intai gan par iemācīšanu peldēt, gan gribasspēka ieaudzināšanu. Šīs prasmes ir noderējušas gan sportojot, gan ikdienas dzīvē!!!

Odrija Sakne; grāmatvede