Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Ilmārs Pūliņš

Volejbols

Paldies trenerim par ieguldīto darbu meiteņu trenēšanā un audzināšanā. Liela cieņa no manas puses!!
Paldies trenerim par ieguldīto darbu meiteņu trenēšanā un audzināšanā. Liela cieņa no manas puses!!