Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Gunārs Sebris

Ūdens motosports

Esmu gandarīts un lepns, ka mans treneris GUNĀRS SEBRIS, par ieguldījumu sporta attīstībā, novērtēts un ir iekļauts Latvijas ūdens motosporta federācijas Goda zālē. Savulaik viņš atzina, ka “ir gaujmalas zēns, kas uzaudzis pie Gaujas”. Arī es esmu zēns, kas audzis pie upes “Pededze’’. Acīmredzot šis trakums uz ūdeni saveda mūs kopā un lika abiem sastapties Priekuļos. Jāteic, tā ir bijusi liktenīga, jo no brīža, kad treneris ierosināja mani nodarboties ar ūdens moto sportu un pamanīja, ka man ir spējas pilnveidot sevi šajā sporta veidā un virzīja mani uz sportiskiem panākumiem. No mūsu satikšanās, astoņdesmito gadu sakumā, ir pagājis krietns laika sprīdis, taču vēl arvien atceros trenera pārliecību manām spējām izcīnīt PSRS sporta meistara nosaukumu. Jā, es spēju un to ieguvu. Aktīvo ūdens moto sportistu vidū esmu vēl ar vien. Paldies par šo sastapšanos! Paldies par prasmi ieinteresēt un prasmi “taisīt par cilvēku! Paldies par pedagoga sirdsgudrību pārliecināt, ka “viens tu vari daudz, bet komandā vēl vairāk”! Paldies Jums, treneri, par pamudinājumu varēt vairāk un izjust sacensību garšu! Jūs esat manas sportiskās karjeras cilvēks ar LIELO burtu!

Gints Rozenbergs; Lauksaimnieks

Esmu gandarīts un lepns, ka mans treneris GUNĀRS SEBRIS, par ieguldījumu sporta attīstībā, novērtēts un ir iekļauts Latvijas ūdens motosporta federācijas Goda zālē. Savulaik viņš atzina, ka “ir gaujmalas zēns, kas uzaudzis pie Gaujas”. Arī es esmu zēns, kas audzis pie upes “Pededze’’. Acīmredzot šis trakums uz ūdeni saveda mūs kopā un lika abiem sastapties Priekuļos. Jāteic, tā ir bijusi liktenīga, jo no brīža, kad treneris ierosināja mani nodarboties ar ūdens moto sportu un pamanīja, ka man ir spējas pilnveidot sevi šajā sporta veidā un virzīja mani uz sportiskiem panākumiem. No mūsu satikšanās, astoņdesmito gadu sakumā, ir pagājis krietns laika sprīdis, taču vēl arvien atceros trenera pārliecību manām spējām izcīnīt PSRS sporta meistara nosaukumu. Jā, es spēju un to ieguvu. Aktīvo ūdens moto sportistu vidū esmu vēl ar vien. Paldies par šo sastapšanos! Paldies par prasmi ieinteresēt un prasmi “taisīt par cilvēku! Paldies par pedagoga sirdsgudrību pārliecināt, ka “viens tu vari daudz, bet komandā vēl vairāk”! Paldies Jums, treneri, par pamudinājumu varēt vairāk un izjust sacensību garšu! Jūs esat manas sportiskās karjeras cilvēks ar LIELO burtu!

Gints Rozenbergs; Lauksaimnieks