Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Elīna Valeine

Pilates

Māca ārstniecisko vingrošanu, dažāda vecuma cilvēkiem, zinoša, atsaucīga, jautra, kolosāla.

Inga Lāce; Vingrotāja

Māca ārstniecisko vingrošanu, dažāda vecuma cilvēkiem, zinoša, atsaucīga, jautra, kolosāla.

Inga Lāce; Vingrotāja