Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Edijs Junde

Peldēšana

Mīļš paldies trenerim Edijam par pacietīgo, profesionālo un ilglaicīgo sadarbību manas peldēšanas prasmju veidošanā un nostiprināšanā!

Olga Fleitmane-Buķe; Juriste

Mīļš paldies trenerim Edijam par pacietīgo, profesionālo un ilglaicīgo sadarbību manas peldēšanas prasmju veidošanā un nostiprināšanā!

Olga Fleitmane-Buķe; Juriste