Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Arvis Anderšmits

Sporta skolotājs

Paldies, ka neļāvi sporta stundās padoties, lai cik grūti nav bijis. Paldies, ka iemācīji, ka nav tādu frāžu kā "Es nevaru" un "Es negribu". Paldies, ka biji labs sarunu biedrs un cilvēks, kas liek pasmieties gan stundu laikā, gan braucot uz sacensībām. Paldies, ka atbalstīji un vēroji izaugsmi - es zinu, ka varu vairāk. Paldies par katru sporta stundu, ko esi vadījis. Paldies liels!

Beatrise Beberiša; sporta stundu apmeklētāja

Paldies, ka neļāvi sporta stundās padoties, lai cik grūti nav bijis. Paldies, ka iemācīji, ka nav tādu frāžu kā "Es nevaru" un "Es negribu". Paldies, ka biji labs sarunu biedrs un cilvēks, kas liek pasmieties gan stundu laikā, gan braucot uz sacensībām. Paldies, ka atbalstīji un vēroji izaugsmi - es zinu, ka varu vairāk. Paldies par katru sporta stundu, ko esi vadījis. Paldies liels!

Beatrise Beberiša; sporta stundu apmeklētāja