Pateicības Raksts

Treneris. Cilvēks. Personība.

Agita Jansone

Fitness

Pateicība Agitai par ieguldīto darbu, pacietību un neatlaidību mana garastāvokļa un veselības uzlabošanā!

VITA DERMANE; NODARBINĀTĪBAS AĢENTE

Pateicība Agitai par ieguldīto darbu, pacietību un neatlaidību mana garastāvokļa un veselības uzlabošanā!

VITA DERMANE; NODARBINĀTĪBAS AĢENTE