Sociālais darbs

Martā atkal sarucis trūcīgo skaits
Svarīgākais šobrīd