Nikodems Rancāns

Pedagogiem pasniedz N. Rancāna balvu
Svarīgākais šobrīd