Lauksaimniecības zemes pārdošana

Kam pieder Latvijas zeme?
Svarīgākais šobrīd