Latvijas Zemes fonds

Olaine pirmā pabeidz zemes reformu
Svarīgākais šobrīd