Didzis Šmits

Didzis Šmits
Telefonsaruna ar Didzi Šmitu
Svarīgākais šobrīd