Bites

Lācis Vidzemē posta dravas  
Veido seno dorpriežu karti
Ruandā izzūd bites, aug medus cenas
Svarīgākais šobrīd