Baznīcas

Slovākijā uzbūvēta ledus baznīca
Elejā iesvētīta jaunā baznīca
Baldonē plāno celt katoļu baznīcu
Svarīgākais šobrīd