Balvu novads

Tautas panorāma

Noziegumu skaits

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (Avots: RAIM)

+ -

Ziņojumu dēlis

Mērs atbild

Tautas panorāma izbraukumā