Balvu novads

Tautas panorāma

Infrastruktūras un sociālie fondi

Lielāko ES fondu (ERAF, ESF, KF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem no 2012-2015.gadam. (Avots: RAIM un LTV aprēķini)

+ -
 • Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka

  • ES līdzfinansējums: 2 788 606€
  • Kopējais finansējums: 3 283 030€
 • Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana Balvos, Bērzpils ielā veicot autoceļa P47 Balvi-Kapūne renovāciju (posmā no Tautas ielas līdz Balvu administratīvajai robežai)

  • ES līdzfinansējums: 1 195 065€
  • Kopējais finansējums: 1 701 924€
 • Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta

  • ES līdzfinansējums: 1 140 556€
  • Kopējais finansējums: 1 341 830€

Ziņojumu dēlis

Mērs atbild

Tautas panorāma izbraukumā