Valsts kontrolei aizdomas par 21 miljona eiro izšķērdēšanu «riga.lv» un Rīgas Tūrisma birojā

Dāsnas pašvaldības budžeta dotācijas, apšaubāmas ziedošanas shēmas, neizprotamas darbības ar preču zīmēm, iespējami fiktīvi darbinieki, neskaidri finansējuma piešķiršanas principi dažādu projektu īstenošanai un nepamatoti tēriņi dažādu izdevumu apmaksai. Šādi secinājumi izriet no Valsts kontroles veiktās revīzijas Rīgas pašvaldībā, kur konstatēti trūkumi biedrībām un nodibinājumiem sniegtā finansējuma plānošanas, piešķiršanas un uzraudzības procesos.

Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka par revīzijas rezultātiem
00:00 / 00:00
Lejuplādēt
Tas Valsts kontrolei liek secināt, ka Rīgas pilsētas pašvaldība triju gadu laikā nesaimnieciski iztērējusi vairāk nekā 20 miljonus eiro rīdzinieku naudas, paziņojumā medijiem norāda Valsts kontrole.

ĪSUMĀ:

  • Pašvaldība nesaimnieciski iztērējusi vairāk neka 20 miljonus eiro.
  • Rīgas Tūrisma attīstības birojā, iespējams, nodarbināti fiktīvi darbinieki.
  • Valsts kontrole uzskata, ka "Riga.lv" nav nepieciešama.
  • Valsts kontrolei aizdomas par apzinātu vēlmi necaurspīdīgam un pat nelikumīgam pašvaldības līdzekļu izlietojumam.
  • Revīzijas laikā konstatēts iespējams interešu konflikts, un visi materiāli saistībā ar to nodoti KNAB.
  • Abi nodibinājumi Valsts kontroles pārmetumiem nepiekrīt, sakot, ka tās darbinieki neizprot biznesu.

Revīzijā Valsts kontrole galveno uzmanību veltīja diviem Rīgas pašvaldības dibinātiem nodibinājumiem - Rīgas Tūrisma attīstības birojam (RTAB) un "riga.lv”.  No kopējā revīzijas apjomā iekļautā 26,5 miljonu eiro pašvaldības finansējuma, kas paredzēts biedrībām un nodibinājumiem, 20,9 miljonus saņem šie divi nodibinājumi.

Valsts kontrolei aizdomas par 21 miljona eiro izšķērdēšanu «riga.lv» un Rīgas Tūrisma birojā
00:00 / 03:54
Lejuplādēt

Valsts kontrole revīzijā centās noskaidrot, vai nodibinājumi sasnieguši tiem izvirzītos mērķus, kādu izdevumu segšanai tiek izlietots pašvaldības piešķirtais finansējums un vai šo nodibinājumu izveide un uzturēšana vispār bijusi nepieciešama. 

Finansējums bez pamatojuma

Valsts kontrolē atzīmē, ka Rīgas dome 2009. gadā lēma par budžeta līdzekļu 1,4 miljonu eiro apmērā novirzīšanu Rīgas atpazīstamības veicināšanai, izveidojot nodibinājumu Rīgas Tūrisma attīstības birojs. Tam bija vēl trīs dibinātāji, kas kopā ieguldīja tikai 8537 eiro. Ieguldot 99,4% naudas līdzekļu, Rīgas domei nodibinājumā ir 70% balsu, bet pārējiem dibinātājiem – katram 10%. Revīzijā konstatēts, ka solījums par pārējo dalībnieku naudas ieguldījumu nākotnē tomēr nav piepildījies.

Revīzijā konstatēts, ka pašvaldība RTAB piešķīrusi tādu finansējuma apjomu, kādu nodibinājums pieprasījis, pat bez jebkādiem pamatojumiem.

Iepriekšējo triju gadu laikā (no 2016. gada līdz 2018. gadam) RTAB no pašvaldības saņēmis finansējumu 17 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa šo līdzekļu ieguldīti divu preču zīmju – "LIVE RIGA" un "MEET RIGA" popularizēšanā, kas nepieder ne pašvaldībai, ne arī nodibinājumam, bet gan AS "Air Baltic Corporation" un šobrīd ir ieķīlātas.

2015. gadā RTAB no privātpersonas par 10 000 eiro iegādājās preču zīmi "RIGA CARD", bet 2017. gadā nodibinājuma valde lēma par tās pārdošanu SIA "Rīgas satiksme" par 1 eiro. Uzreiz pēc tam RTAB izveidoja un reģistrēja jaunu preču zīmi "RIGA PASS".

Valsts kontrolē norāda, ka RTAB pildījis arī starpnieka funkcijas, īstenojot pašvaldības vadības izveidotu ziedošanas un dāvināšanas shēmu. No 2016. līdz 2018. gadam caur RTAB ziedoti un dāvināti pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi gandrīz 1 miljona eiro apmērā.

Revīzijā secināts, ka, iespējams, birojā tika fiktīvi nodarbināti darbinieki. Valsts kontroles darbību rezultātā tika likvidētas septiņas amata vietas.

Turklāt, izvērtējot RTAB amatu sarakstus un atalgojuma apmērus, revīzija nonāca pie secinājuma, ka RTAB atalgojums pārsniedz attiecīga līmeņa pašvaldības darbinieku atalgojuma līmeni.

Tāpat revidenti pauž aizdomas, ka Rīgas dome savus nodibinājumus izmantojusi, lai ziedotu un dāvinātu līdzekļus, kas pašvaldībai pašai ir aizliegts. Rīgas tūrisma attīstības birojs trīs gadu laikā ziedojis un dāvinājis vairāk nekā 800 tūkstošus eiro. Vairāk nekā trešo daļu saņēmis cits Rīgas domes nodibinājums – basketbola klubs “TTT Rīga”, un ziedots arī, piemēram, Rīgas futbola federācijai, kuras valdes loceklis ir vienlaikus tā paša Rīgas Tūrisma attīstības biroja valdes loceklis, “Saskaņas” biedrs Maksims Tolstojs.

Valsts kontrolē norāda, ka par ziedojumiem un dāvinājumiem nodibinājums mēdzis saņemt norādes no augšas.

"Riga.lv" Valsts kontrole pārmet to, ka nodibinājums iekasējis naudu no pašvaldības kapitālsabiedrībām par to popularizēšanu, lai arī tas ir Riga.lv pamatpienākums. Vēl valsts kontrole ziņo, ka autoratlīdzības nodibinājumā maksātas, piemēram, par rakstu vienkāršu pārpublicēšanu no citiem avotiem vai par publikācijām, kas portālā nav atrodami vispār. Revidentu ieskatā autoratlīdzībā aizdomīgi izmaksāti 250 000 eiro.

Neizprot "Riga.lv" izveidošanu

Sabiedrības informēšana par pašvaldības darbu ietilpst gan par to atbildīgās pašvaldības struktūrvienību kompetencē, gan katras iestādes kompetencē. Valsts kontrole revīzijā nevarēja rast pamatojumu tam, kādēļ pašvaldībai 2013. gadā radās nepieciešamība pēc nodibinājuma "Riga.lv", kam pašvaldība ir vienīgais dibinātājs.

Iepriekšējo trīs gadu laikā pašvaldība piešķīrusi nodibinājumam dotāciju vairāk nekā 4 miljonu eiro apmērā. Kaut arī statūti nosaka pašvaldībai pienākumu apstiprināt nodibinājuma “Riga.lv” budžetu, ne 2016., ne 2017., ne 2018. gadā tas nav veikts.

Turklāt "Riga.lv" finanšu atskaitēs uzrāda nepatiesus finanšu datus, norāda Valsts kontrolē.

Kā viens no dibināšanas mērķiem nosaukts pašvaldības laikraksta izdošana, taču jau nākamajā gadā pēc nodibinājuma izveidošanas tika pieņemts lēmums pārtraukt laikraksta izdošanu. Tagad nodibinājuma sagatavoto informāciju var saņemt, tikai pērkot noteiktus citus laikrakstus, kas nozīmē, ka rīdzinieki par to faktiski maksā dubultā.

Revīzijā konstatēts, ka šī nodibinājuma darbinieki faktiski nodarbojas ar informācijas pārpublicēšanu no citiem informācijas avotiem. Arī no noslēgtajiem autordarbu pakalpojumu līgumiem nav iespējams pārliecināties ne par veikto darba apjomu, ne par izmaksām.

Tāpat bez pietiekama pamatojuma slēgti līgumi par interneta portāla "www.riga.lv", reklamēšanu citos interneta portālos, raidlaiku pirkšanu televīzijā un radio vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā.

Revīzijā konstatēts, ka par nodibinājumu darbības uzraudzību pašvaldībā atbildīgās amatpersonas un struktūrvienības - izpilddirektors, domes priekšsēdētāja birojs, Sabiedrisko attiecību nodaļa – nodibinājuma darbības un dotāciju izlietojuma uzraudzību faktiski neveic.

Valsts kontrole vērsa uzmanību arī uz nodibinājumu vadošo amatpersonu un citu darbinieku amatu apvienošanu ar citiem amatiem pašvaldībā – domē un administrācijā.

Neskaidra finansējuma piešķiršana

Valsts kontrolē norāda, ka vēl viens revīzijas jautājumu klāsts attiecās uz to, pēc kādiem principiem, cik atklāti un godīgi uz pašvaldības finansējumu var pretendēt citas biedrības un nodibinājumi, kam naudu sadala Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Revīzijā noskaidrots, ka no 2016. gada līdz 2018. gadam pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments bez konkursa procedūras piešķīra finansējumu 2,8 miljonu eiro apmērā biedrībām un nodibinājumiem, kas veido 27% no kopējā piešķirtā finansējuma šādiem mērķiem.

Arī kontrole pār naudas izlietojumu bijusi formāla. Tādējādi tiek radīti nevienlīdzīgi nosacījumi pretendēt uz pašvaldības pieejamo atbalsta finansējumu.

Valsts kontrole uzskata, ka Rīgas pašvaldības nodibinājumu darbība diskreditē nodibinājumu būtību. Nodibinājumu izvēle pašvaldības funkciju un pienākumu izpildei rada pamatotas aizdomas par apzinātu vēlmi necaurspīdīgam un pat nelikumīgam pašvaldības līdzekļu izlietojumam, kā arī amatu apvienošanas ierobežojumu apiešanai.

Apkopojot revīzijas rezultātus, Valsts kontrole iesaka pašvaldībai izvērtēt, vai pašvaldības turpmāka dalība nodibinājumos ir lietderīga.

Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka intervijā Latvijas Radio sacīja, ka revīzijas ietvaros Valsts kontrole sadarbojās ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Revīzijas laikā konstatēts iespējams interešu konflikts, un visi materiāli saistībā ar to nodoti KNAB.

Pašvaldības nodibinājumi nepiekrīt revīzijas secinājumiem

RTAB informēja, ka Valsts kontroles darbinieki neizprot mārketingu tūrisma sekmēšanai. Birojā pat bijusi sajūta, ka Valsts kontroles pārstāvji "ieradušies jau ar gatavu negatīvu, iespējams, politiski motivētu viedokli" par biroja darbu.

"Valsts kontrole ne tikai nav mēģinājusi saskatīt, bet pat noliedz korelāciju starp RTAB īstenotajām mērķtiecīgajām aktivitātēm un pārliecinošajiem tūrisma pieauguma rādītājiem. To nevarot pierādīt. RTAB vēlas norādīt VK, ka revīzijas ziņojumā konsekventi tiek nenovērtēta RTAB loma Rīgas tūrisma industrijā, jo, VK ieskatā, par visiem panākumiem nav iespējams konstatēt RTAB ieguldījumu, savukārt par visām neveiksmēm atbildība ir jāuzņemas tikai RTAB," rakstīts biroja paziņojumā medijiem.

Tāpat "Riga.lv" pārstāvis norādīja, ka Valsts kontrole "Riga.lv" dibināšanas mērķi ir reducējusi līdz Rīgas pilsētas pašvaldības reklamēšanai, norādot, ka nodibinājuma funkcijas var pildīt pašvaldības iestāžu sabiedrisko attiecību speciālisti.

""Riga.lv" veic informēšanas aktivitātes pēc iespējas plašākai mērķauditorijai, koordinē sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un kapitālsabiedrībām," uzsvēra nodibinājuma pārstāvis Aleksandrs Šuņins.

Viņš norādīja, ka "Riga.lv" kolektīvs godprātīgi ir pildījis un pilda savus pienākumus, kā arī rūpīgi un ar lielu atbildību vērtēs Valsts kontroles ieteikumus.

Tūrisma biroju vada partijas "Gods kalpot Rīgai" biedre Vita Jermoloviča, valdē ir arī "Saskaņas" pārstāvji Guntars Grīnvalds un Rīgas domnieks Maksims Tolstojs.


 
 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt