Tiesa: «Ir» izdevēja aktīvi apķīlāti saistībā ar tā negatīvajiem finanšu rādītājiem

Pārbaudot maksātnespējas administratora Māra Sprūda pieteikumu par prasības nodrošināšanu, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa atzinusi to par pamatotu, jo saskaņā ar AS "Cits medijs" finanšu rādītājiem Sprūdam labvēlīga tiesas sprieduma gadījumā civillietā goda un cieņas aizskaršanu tā izpilde varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama.

Kā norādīts lēmuma motivētajā daļā, tiesnese Sandra Māliņa prasību apmierinājusi, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 137.panta 2.daļu, kas nosaka, ka prasības nodrošināšana pieļaujama tikai mantiska rakstura prasībās. Tā kā prasība celta par kaitējuma atlīdzību 16 150 latu (22 979 eiro) apmērā, tad prasības nodrošināšana ir pieļaujama.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 137.panta 1.daļu, ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā var kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu.

Prasītāja pieteikums bijis motivēts ar to, ka publiski pieejamajā "Cita medija" 2013.gada pārskatā norādīts, ka sabiedrības kapitāls 2012.gadā un 2013.gadā bijis negatīvs. Savukārt no "Cita medija" bilances datiem izriet, ka tās saistību apmērs pret īstermiņa kreditoriem pārsniedz apgrozāmo līdzekļu apmēru par 38 262 latiem jeb 54 442 eiro.

Tiesa motivētajā daļā norādījusi, ka "Cita medija" aktīvu lielāko daļu veido pircēju un pasūtītāju parādi. Debitoru parādiem ir tendence pieaugt, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Sabiedrībai ir veidojušies nodokļu parādi, piemēram, februāra sākumā "Cita medija" Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu parāds bija 1349 eiro. Izdevējam "Cits medijs" nav nekustamā īpašuma, nav kustamās mantas reģistros reģistrējamas mantas, kā arī nav citas mantas, uz kuru varētu vērst piedziņu Sprūdam iespējami labvēlīga sprieduma izpildei, norādīts motivācijas daļā.

Tiesnese norādījusi, ka pieteikumā minēto apstiprina pieteikumam pievienotais akciju sabiedrības 2012.gada pārskats, auditorfirmas SIA "Inspekcija AMJ" neatkarīgu revidentu ziņojums, VID izziņa par "Cita medija" nodokļu parādu uz februāri, kā arī zvērinātas revidentes eksperta ziņojums.

Tā kā pieteikumā minētie apstākļi ir devuši pamatu uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā par kaitējuma atlīdzību, proti, mantisku kompensāciju 22 979 eiro apmērā piedziņu var kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesnese lēmusi prasību apmierināt.

Tāpat tiesnese norādījusi, ka, neizskatot lietu pēc būtības, ir jākonstatē, ka prasības apmierināšanas iespējamība pašreizējā stadijā ir pirmšķietami lielāka par tās noraidīšanas iespējamību. Novērtējot apstākļus, tiesnese ir atzinusi, ka tās pilnīgas vai daļējas apmierināšanas iespēju nevar galīgi un absolūti izslēgt. Līdz ar to pieteikums apmierināms, apķīlājot tos maksājumus, kuri "Citam medijam" pienākas no trešajām personām, tostarp naudas līdzekļus kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās un uzņēmumam piederošo kustamo mantu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 138.panta 8.daļā noteikto norādāma summa, līdz kurai sniedzas nodrošinājums, proti, 22 979 eiro apmērā.
 

"Cits medijs" valdes priekšsēdētāja Liene Vilnīte savukārt uzver, ka tiesas lēmumā iekļautā informācija par  “Cits medijs” finanšu stāvokli balstās tikai uz prasītāja sniegto informāciju, kas ir ne tikai vienpusīga, bet daļēji arī novecojusi un neprecīza

“Piemēram, lēmumā minētais nelielais nodokļu parāds jau sen vairs nepastāv. “Cits medijs” ne tikai netika aicināta iesniegt savus pretargumentus Sprūda iesniegumā iekļautajiem argumentiem, bet  “Cits medijs” vispār netika informēta par šā jautājuma izskatīšanas laiku un vietu. Rezultātā nav ņemts vērā fakts, ka “Cits medijs” pēdējos divus finanšu gadus beidzis ar peļņu,” norāda Vilnīte.

„Tādējādi pakāpeniski tiek likvidēts uzņēmuma izveidošanas sākumā radies negatīvais pašu kapitāls, kas saistīts ar lielajām darbības uzsākšanai nepieciešamajām investīcijām.   “Cits medijs” pastāv jau vairāk nekā četrus gadus, ir pieradījis savu dzīvotspēju, un tā finanšu situācija nedod pamatu tiesas pilnīgi nesamērīgajam lēmumam par līdzekļu iesaldēšanu. Jebkurā gadījumā diskusijas par uzņēmuma finanšu stāvokli ir pilnīgi otršķirīgas salīdzinājumā ar apdraudējumu preses brīvībai, kuru rada lēmums par līdzekļu iesaldēšanu sakarā ar nepamatotu prasību par goda un cieņas aizskaršanu,” norāda Vilnīte.

Jau ziņots, ka Rīgas Centra rajona tiesa, apmierinot maksātnespējas administratora Māra Sprūda pieteikumu, nolēmusi apķīlāt žurnāla "Ir" izdevēja AS ''Cits medijs" aktīvus 22 979 eiro apmērā.

Rīgas Centra rajona tiesas tiesneses Sandras Meliņas personā lēmumu par "Cita medija" naudas un mantas apķīlāšanu 22 979 eiro apmērā pieņēmusi, apmierinot Sprūda pieteikumu par prasības nodrošināšanu civillietā, kurā pazīstamais maksātnespējas administrators šo summu norādījis kā vēlamo kompensāciju, vēršoties pret žurnāla "Ir" 2012.gada septembra publikāciju "Maksātnespējas ķēķis".

Civillieta pēc Sprūda prasības par goda un cieņas aizskaršanu ierosināta jau 2012.gada decembrī, taču tiesa pusotra gada laikā joprojām nav sākusi tās izskatīšanu pēc būtības.

Kā iepriekš pastāstīja tiesas preses pārstāve Līva Tutina, lēmums par prasības nodrošināšanu nav pārsūdzams.

Lēmums pieņemts civillietā, kurā Sprūds vēršas pret "Ir" saistībā ar žurnāla pētnieciskajām publikācijām, prasot kompensāciju par goda un cieņas aizskaršanu. Tutina iepriekš norādīja, ka tiesas sēde šajā lietā vēl nav nozīmēta, turklāt šīs lietas tiesneša sastāvs šobrīd ir atvaļinājumā.

Kā iepriekš uzsvēra AS "Cits medijs" valdes locekle Gundega Grīnberga, ''Ir" pilnībā noraida Sprūda prasību un tiesas lēmumu par aktīvu apķīlāšanu uzskata par nesamērīgu un demokrātiskā valstī nepieļaujamu uzbrukumu vārda brīvībai.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti
Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti