Spēkā esošie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Valsts kanceleja apkopo normas, kuras jāievēro Covid-19 ierobežošanai. Lapa tika atjaunota 21.01.2020.

"Mājsēde" ir īpašs pārvietošanās ierobežojums - prasība nepamest dzīvesvietu konkrētā laikā.

Lai samazinātu risku gadumijas laikā inficēt vienam otru ar Covid-19 un 2021. gadu sāktu drošāk, visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāuzturas savās dzīvesvietās laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00:

Naktīs pārvietoties, aizpildot apliecinājumu (apliecinājuma forma pieejama zemāk) varēs:

 • Personas, kuras dodas uz vai no darba vai dienesta vietas un veic darba vai dienesta pienākumus
 • Tie, kam nepieciešama medicīniskā palīdzība, arī veterinārā medicīniskā palīdzība
 • Neatliekamo pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, kā arī nakts dežūrās klātienē strādājošie, kuru darba specifika liedz strādāt attālināti
 • Naktīs netiek ierobežots degvielas uzpildes staciju darba laiks, sabiedriskā transporta pakalpojumu un avārijas un neatliekamie komunālo pakalpojumu sniegšana
 • Taksometra pakalpojumu var izmantot persona:
  • lai dotos uz vai no darba;
  • lai saņemtu neatliekamos pakalpojumus;
  • lai pēc ieceļošanas Latvijā, dotos uz savu dzīvesvietu;
  • lai dotos uz lidostu, ostu, autoostu, dzelzceļa staciju .
 • Taksometrā var atrasties tikai viens pasažieris (vai kopā ar aprūpējamu personu vai nepilngadīgajiem)
 • Pārvietojoties mājsēdes laikā, līdzi jāņem rakstisks apliecinājums, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā arī dienesta vai darba apliecība, ja tāda ir

Apliecinājumā jānorāda:

 • Vārds, uzvārds
 • Personas kods
 • Dzīvesvietas adrese
 • Darbavietas adrese, kontakti
 • Dzīvesvietas un/ vai darbavietas atstāšanas iemesls un laiks
 • Pārvietošanās galamērķis, datums, laiks
 • Paraksts

Apliecinājumu var aizpildīt datorā un izprintēt, ja iespējams, taču to var arī rakstīt ar roku. 

Vairāk informācija par apliecinājumu un mājsēdes ievērošanu atradīsi Valsts policijas tīmekļvietnē.

Avots: Veselības ministrija

Kādi drošas sadzīves nosacījumi* jāievēro ikvienam?
*Papildu drošības pasākumi noteikti pašvaldībās ar īpaši augstu Covid-19 izplatību

 
DRĪKST
DRĪKST AR NOSACĪJUMIEM
NEDRĪKST

Veselība

Covid-19 tests - Bezmaksas Covid-19 testu var veikt ikviens, kam ir parādījušies simptomi, ārsta nosūtījums nav nepieciešams
- Covid-19 testam var pieteikties telefoniski pa tālr. 8303 vai, izmantojot e-pierakstu
  Ja tests ir pozitīvs, nedrīkst:
- Iet ārā no mājām
- Uzņemt ciemiņus un iet ciemos
- Doties uz skolu vai darbu klātienē
- Braukt sabiedriskajā transportā
Akūtas elpceļu infekcijas simptomi    

- Doties uz darbu, ja ir risks apdraudēt citus
- Apmeklēt publiskas vietas, ja īpašnieks vai pasākuma organizators tā ir noteicis

Mājsēde jeb pārvietošanās ierobežojumi

    - No 8. janvāra līdz 10. janvārim, no 15. janvāra līdz 17.janvārim un no 22.janvāra līdz 24.janvārim laikā no 22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā
Sejas maska   - Sejas maska jālieto visiem no 7 gadu vecuma telpās ārpus mājsaimniecības, ja telpā atrodas vairāk par vienu cilvēku
- Sejas maskas sabiedriskajā transportā jālieto visiem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma
- Pašdarinātai maskai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u.tml.) un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas
- Sejas maska visiem jālieto izglītības iestādēs gan mācību laikā, gan ārpus klases (bērniem no 7 gadiem no 4. janvāra)
- Pasākuma organizators vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst telpās ielaist tos, kuri nepilda pienākumu lietot sejas masku vai to dara nepareizi (sejas maskai jānosedz mute un deguns)
- Sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam un cilvēki, kuri medicīnisku iemeslu, piemēram, funkcionālu traucējumu, dēļ to nevar lietot
 

Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports  

- Jāizvērtē brauciena nepieciešamība
- Sejas maska jālieto gan pasažieriem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma, gan transporta līdzekļa vadītājam
- Sabiedriskā transporta līdzeklī pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības
- Transporta līdzeklī jāievēro marķējums uz sēdvietām
- Jāievēro higiēnas pasākumi
- Jāievēro visas pārvadātāja norādes sabiedriskajā transportā, t.sk. nedrīkst ieņemt iezīmētās sēdvietas
- Pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 50 (valstu saraksts SPKC mājas lapā), sabiedrisko transportu drīkst lietot tikai nokļūšanai pašizolācijas vietā, valkājot sejas masku

- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu

Izglītība

Bērnudārzi - Bērnudārzi darbojas, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības    
Mācības
 
- Attālināti mācās 5.-12. klašu skolēni, studenti, profesionālās izglītības audzēkņi atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām.
- Izglītības iestādēs visam personālam jālieto sejas maskas.

-1.-4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 25. janvārim
- Pēc atgriešanās no brīvlaika sejas maskas skolās jālieto arī bērniem no 7 gadu vecuma.

 

 

Bērnu nometnes - Bērnu nometnes nenotiek    
Interešu izglītība  

- Interešu izglītības nodarbības individuāli un grupām drīkst organizēt tikai attālināti

- Nedrīkst klātienē organizēt interešu izglītības nodarbības

Pasākumi un aktivitātes

Darba laiks   - Kultūrvietas un reliģiskās darbības veikšanas vietas, darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā 20.00
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas ēdienu un dzērienus izsniedz tikai līdzņemšanai bez darba laika ierobežojuma
- Tirdzniecības vietas, sabiedriskās ēdināšanas vietas un klātienes pakalpojumu sniegšanas vietas no 8. līdz 9. janvārim, no 15. līdz 16. janvārim un no 22. līdz 23.janvārim darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00
- Tirdzniecības vietas, sabiedriskās ēdināšanas vietas un klātienes pakalpojumu sniegšanas vietas no 8. līdz 9. janvārim, no 15. līdz 16.janvārim un no 22. līdz 23.janvārim nedrīkst nedrīkst strādāt pēc plkst. 21.00
Amatiermākslas kolektīvi   - Amatiermākslas kolektīvu darbība, piemēram, kori, deju kopas, ansambļi, tautas lietišķās mākslas pulciņi drīkst notikt tikai attālināti - Nedrīkst klātienē organizēt amatiermākslas kolektīvu nodarbības grupās
- Nedrīkst organizēt amatiermākslas kolektīvu klātienes aktivitātes un privātus un publiskus pasākumus
Publiski pasākumi     - Nedrīkst notikt publiski pasākumi
Privāti pasākumi - Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros

- Drīkst organizēt pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros


- Nedrīkst notikt privāti pasākumi un pulcēšanās ārpus vienas mājsaimniecības

Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības   - Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 20.00.
- Gan reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, gan arī garīgajam un kalpojošajam personālam, pildot savus pienākumus, jālieto mutes un deguna aizsegi
- Katram apmeklētājam jānodrošina vismaz 10 kvadrātmetru platība
- Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā
- Klātienē nav atļauti koru mēģinājumi

- Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 20.00 līdz 6.00
- Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir aizliegta
- Svētdienas skolas klātienē nenotiek

Sabiedriskās ēdināšanas vietas  

- Ēdienus un dzērienus izsniedz tikai līdzi ņemšanai
- No 8. līdz 9. janvārim, no 15. līdz 16.janvārim un no 22. līdz 23.janvārim darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00

- No 8. līdz 9. janvārim , no 15.līdz 16.janvārim un no 22. līdz 23.janvārim sabiedriskās ēdināšanas vietas nedrīkst strādāt pēc plkst. 21.00
Kultūrvietas - muzeji, bibliotēkas, izstāžu zāles  

- Drīkst strādāt muzeju brīvdabas teritorijas

- No 12. janvāra notiek grāmatu izsniegšana bibliotēkās

- Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teātru, kinoteātru un izstāžu norises vietu darbība pārtraukta
Sportošana - Drīkst notikt starptautisko sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības un treniņi
- Drīkst notikt profesionālo sportistu sacensības bez skatītājiem
- Drīkst notikt nacionālo, Olimpisko un Paralimpisko vienību sportistu treniņi

- Sporta treniņi grupās drīkst notikt tikai ārpus telpām un nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu un neizmantojot ģērbtuves

- Sporta pasākumi un sacensības atcelti un aizliegti

Tirdzniecība un pakalpojumi

Tirdzniecības vietas - Drīkst pārdot un iegādāties preces internetā, tās piegādāt un saņemt gan norādītā adresē, gan tirdzniecības vietā
- Līdz 11. janvārim mazumtirdzniecības pakalpojumus drīkst sniegt aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, optikas preču veikali un degvielas uzpildes stacijas
- Citās mazumtirdzniecības vietās klātienē drīkst tirgot tikai pārtikas preces, dzīvnieku barību un preces, preses izdevumus, higiēnas preces (skat. sarakstu), pirmās nepieciešamības saimniecības preces (skat. sarakstu) individuālās aizsardzības līdzekļus, ziedus, kā arī sabiedriskā transporta biļetes un tabakas izstrādājumus

- Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem jālieto sejas maskas
- Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem
- Tirdzniecības telpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 15 m² platību apmeklētājam
- Tirdzniecības vietas drīkst apmeklēt vienatnē, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība

- Nedrīkst notikt gadatirgi un tirdziņi
- No 8. līdz 9. janvārim , no 15.līdz 16.janvārim un no 22. līdz 23.janvārim tirdzniecības vietas pēc plkst. 21.00 nedrīkst veikt preču piegādi klientam klātienē
E-komercija - Drīkst pārdot un iegādāties preces distances tirdzniecībā un e-komercijā, tās piegādāt un saņemt gan noteiktā adresē, gan tirdzniecības vietā   - No 8. līdz 9. janvārim , no 15.līdz 16.janvārim un no 22. līdz 23.janvārim tirdzniecības vietas pēc plkst. 21.00 nedrīkst veikt preču piegādi klientam klātienē
Pakalpojumi   - Drīkst sniegt pakalpojumus, kuru laikā kontakts starp sniedzēju un saņēmēju ir ne vairāk kā 15 minūtes, klātesošie nēsā maskas, vai arī kontakts vispār nav nepieciešams
- Apmeklētāji pakalpojuma sniegšanas vietā drīkst ienākt pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai bērni līdz 12 gadu vecumam
- No 8. līdz 9. janvārim, no 15. līdz 16.janvārim un no 22. līdz 23.janvārim klātienes pakalpojumu sniegšanas vietas darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00
- Nedrīkst sniegt pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās
- Nedrīkst sniegt fotografēšanas pakalpojumus (izņemot foto dokumentiem)
- Nedrīkst klātienē sniegt ar izklaidi saistītus pakalpojumus: bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās un bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)

Ārvalstu braucieni

Ārvalstu braucieni

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā
- Rekomendēts nedoties uz un no valstīm, kurās ir vairāk nekā 50 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi divās nedēļās uz 100000 iedzīvotāju (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā divās nedēļās ir vairāk nekā 50 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Pirms ierašanās Latvijā visiem iebraucējiem jāaizpilda ieceļotāju apliecinājuma anketa Covidpass.lv
-No 15. janvāra Pirms ierašanās Latvijā visiem iebraucējiem 72 stundas pirms došanās ceļā jāveic Covid-19 tests.
- Starptautiskos pasažieru pārvadājumus neveic uz/no Latvijas, ja saslimstības rādītājs valstī divas reizes pārsniedz vidējo saslimstības rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Visiem, kas ielido Latvijā no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, lidostā obligāti jāveic Covid-19 tests un jāievēro stingra 10 dienu pašizolācija

Autovadītāji, kuri veic starptautiskus kravu vai pasažieru pārvadājumus   - Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju, kā arī autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus Eiropas Savienības robežās, reizi 30 dienās nepieciešams aizpildīt elektronisko apliecinājuma anketu vietnē covidpass.lv.
- Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus uz/no Krievijas un Baltkrievijas, elektronisko apliecinājuma anketu vietnē covidpass.lv jāaizpilda katru reizi.
- Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, ārpus darba laika jāievēro pašizolācija. Pašizolāciju var pārtraukt, lai veiktu darba pienākumus.
- Elektroniskās apliecinājuma anketas par autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, drīkst aizpildīt trešā persona, piemēram, darba devējs.
 

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi   - Ieteicams sniegt un saņemt attālināti  
Laulības   - Laulību reģistrācija atļauta dzimtsarakstu nodaļā un baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem  
Kristības   - Neatliekamos gadījumos drīkst noturēt kristību ceremoniju, klātesot ne vairāk kā 10 cilvēkiem no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām
- 10 cilvēku skaitā neieskaita ar kristību ceremonijas norisi tieši saistītās personas
 
Bēres   - Bērēs ārtelpās drīkst atrasties ne vairāk kā 10 cilvēki, ievērojot divu mājsaimniecību principu.
- 10 cilvēku skaitā neieskaita ar bēru norisi tieši saistītās personas (garīdzniekus, bēru norises nodrošinātājus u.c.)
 
Piketi, mītiņi, gājieni     - Klātienē nedrīkst notikt piketi, mītiņi un gājieni
 
Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt