Sadaļas Sadaļas

Spēkā esošie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Valsts kanceleja apkopo normas, kuras jāievēro Covid-19 ierobežošanai. Lapa tika atjaunota 02.08.2021.
Drošas sadzīves nosacījumi
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Sejas maska - Sejas maska jālieto visiem no 7 gadu vecuma telpās ārpus mājsaimniecības, ja telpā atrodas vairāk par vienu cilvēku.
- Pašdarinātai maskai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u.tml.) un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas.
- Pasākuma organizators vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst telpās ielaist tos, kuri nepilda pienākumu lietot sejas masku vai to dara nepareizi (sejas maskai jānosedz mute un deguns).
- Sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam un cilvēki, kuri medicīnisku iemeslu, piemēram, funkcionālu traucējumu, dēļ to nevar lietot.
- Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku.
- Sejas maska jāvalkā vietās, kur ir liela cilvēku plūsma, piemēram, tirdzniecības vietās un sabiedriskajā transportā
- Sejas maska jālieto sabiedriskās ēdināšanas vietās ārpus telpām, neatrodoties pie galdiņa
tostarp āra terasēs
 


- Var nelietot sejas masku telpās, ārtelpās, privātos un publiskos pasākumos, kur pulcējas vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas.
- Mutes un deguna aizsegi joprojām jālieto sabiedriskajā transportā.

- Jālieto sejas maskas telpās, kur pulcējas vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas vai testētas personas.
Darbs - Vēlams, ka klātienē strādā tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti.
- Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:
- noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
- noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
- nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
- informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.

- Drīkst pulcēties organizētos kolektīvos un nelietot mutes un deguna aizsegu arī, ja telpā ir cilvēks bez Covid-19 sertifikāta.

- Pilnībā vakcinēti cilvēki var neveikt rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai (piemēram, skolotāji, mediķi un sociālās aprūpes centru darbinieki).

 

- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Izglītība
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Bērnudārzi - Reizi nedēļā bērnudārzā visiem darbiniekiem jāveic Covid-19 tests.
- Darbinieki bērnudārzā lieto pareizi uzvilktas sejas maskas.
- Bērnudārzi darbojas, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
- Jūnijā, jūlijā un augustā pieļaujama apvienoto grupu (dežūrgrupu) darbība:
- līdz 24 bērniem no viena bērnudārza vai pašvaldības;
- vismaz mēnesi grupas sastāvs nemainās.
- Pilnībā vakcinētiem bērnudārza darbiniekiem nav reizi nedēļā jāveic Covid-19 tests. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Bērnu nometnes Ļauts organizēt bērnu nometnes klātienē grupās līdz 30 dalībniekiem, ievērojot epidemioloģiskās prasības, tai skaitā, Covid-19 testēšanos gan nometnes dalībniekiem, gan darbiniekiem.
- Gan bērniem, gan darbiniekiem pirms nometnes ir jāveic tests, ne agrāk kā 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.
- Ja nometne noris ilgāk par nedēļu, visiem jāveic Covid-19 tests vismaz reizi nedēļā.**
- Pilnībā vakcinētiem nometņu darbiniekiem un dalībniekiem nebūs jāveic Covid-19 tests. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Interešu izglītība

Iekštelpās atļauts organizēt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas un darbu ar jaunatni:
- telpās līdz 30 cilvēkiem;
- ārā līdz 50 cilvēkiem.

- Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties līdz 20 audzēkņu,
- Treniņu procesu īsteno, veicot audzēkņu un nodarbināto iknedēļas testēšanu (audzēkņu testēšanu var neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā 5).
- Nodarbības laiks nedrīkst pārsniegt 90 minūtes.
- aizliegts izmantot ģērbtuves, neskaitot publiskās lietošanas peldbaseinā, ja piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %
- aizliegts nodarbībā iesaistīt audzēkņus, kas jaunāki par 5 gadiem, izņemot peldētapmācības programmā,
- aizliegts apmeklēt nodarbības ja audzēknim ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības,
- jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības(publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības,
- telpas piepildījums, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita.**

- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Pieaugušo izglītība

- Augstākajā, profesionālajā un pieaugušo izglītībā nodarbības var organizēt klātienē;
- telpās līdz 30 cilvēkiem;
- ārā līdz 50 cilvēkiem;
- tiek organizēta iknedēļas Covid-19 vīrusa testēšana;
- dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus;
- katram mācību dalībniekam jānodrošina vismaz 3 m2 telpas;
- telpas regulāri jāvēdina;
- izglītības iestādei jānodrošina plūsmu nepārklāšanās.

- Vakcinētas vai Covid-19 izslimojušas personas, var piedalīties pieaugušo profesionālās izglītības programmu apguvē klātienē līdz 30 personām grupā, neievērojot prasības par masku nēsāšanu, distances ievērošanu, platību uz personu, u.c., izņemot telpu vēdināšanu.
- Minētie nosacījumi piemērojami, ja telpā nav personas, kuras nevar apliecināt vakcinācijas vai izslimošanas faktu.
Ja telpā ir arī personas, kas nevar apliecināt vakcinācijas vai izslimošanas faktu, vakcinētās un pārslimojušās personas var neievērot prasību par masku nēsāšanu, bet pārējās prasības ir jāievēro platība, vēdināšana u.c.

- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Sports
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Sporta treniņi - Sporta treniņi grupās drīkst notikt ārpus telpām līdz 20 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves.
- Sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 24.00.
- Sporta treniņi izlašu sportistiem, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sportistiem bez papildu ierobežojumiem.
 
- Sporta treniņi telpās un ārtelpās (gan individuāli, gan grupā), tai skaitā amatieru sporta kolektīviem, kā arī publiskas lietošanas peldbaseinos, drīkst notikt bez papildus nosacījumiem, ja personas ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (nodrošinot, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām).
- Telpā nedrīkst  atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās ir vakcinētas vai izslimojušas Covid-19.


 

Telpās jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam
- Līdz 20 dalībniekiem grupā.
- Personālam ir viens no sertifikātiem (testēti, izslimojuši, vakcinēti)
- Treniņgrupas nepārklājas
- Treniņu ilgums nepārsniedz 90 minūtes
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %

 

Sacensības

-Drīkst notikt starptautisko sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības un treniņi (arī telpās) sportistiem vecumā no 10 gadiem, ievērojot visus epidemioloģiskās prasības un nosacījumus.
- Drīkst notikt profesionālo sportistu sacensības (arī telpās).
- Komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem.
- Atļautas sporta sacensības ārtelpās.
- Sacensību organizatoriem jāievēro noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi (tai skaitā vienlaicīgi sacensībās esošo personu skaits nepārsniedz 500).

- Drīkst klātienē vērot iekštelpu un ārtelpu sporta sacensības. - Drīkst klātienē vērot ārtelpu sporta sacensības (tai skaitā vienlaicīgi ar skatītājiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, ja tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas), ja tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības publisko pasākumu apmeklēšanai (tai skaitā personalizētas biļetes, atrodas sēdvietās u.tml.).
Tirdzniecība
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Veikali

Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem jālieto sejas maskas.
- Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem.
- Tirdzniecības telpās, tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 15 m2 platību apmeklētājam.
- Jānodrošina iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
- Jānosaka klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā.
- Labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni "Apturi Covid".

- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Tirdzniecības centri - Tirdzniecības centri darbojas, ievērojot tādas pašas prasības kā veikali.
- Tirdzniecības centros ar kopējo platību virs 7000 m2 jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.
- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Tirgi

- Tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 15 m2 platību apmeklētājam.
- Tirgu āra teritorijās starp tirdzniecības vietām vismaz 2 m distance.
- Tirgotāji un apmeklētāji telpās lieto sejas maskas; tirgotāji neapkalpo klientus, kuri nelieto sejas maskas.
- Tirgos āra teritorijā sejas maskas nav jālieto.
- Visi ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, atbilstoši izstrādātiem drošības protokoliem.

- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Ielu tirdzniecība - Tirdzniecības dalībnieku maksimālo skaitu savā administratīvajā teritorijā nosaka pašvaldība.
- Netiek organizēta izklaides pasākumi (piemēram, tematiski svētki, atrakcijas).
- Tirdzniecības teritorija norobežota.
- Visi ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, ievērojot 2 metru distanci un roku higiēnu.
- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Pakalpojumi
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Sabiedriskā ēdināšana - Ārtelpās pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 20 personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 30 personas kopā).**
- Sabiedriskā ēdināšana tikai ārā (no plkst. 6.00 līdz 24.00) vai arī līdzņemšanai.
- Ja starp galdiņiem nav norobežojošās sienas, starp personām, kuras sēž pie dažādiem galdiņiem, jābūt vismaz 2 m distancei.
- Darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda.
- Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.
- Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
- Jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.
- Apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai, un policijas palīdzības tiešajam tālruņa numuram 110.
- Nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.tml.
- Līdzņemšana nav ierobežota, lietojot sejas masku un ievērojot distanci.
- Var saņemt ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta sertifikātu kontrole pie ieejas, lai identificētu klātesošo personu atbilstību augstāk minētajām prasībām (pārslimojusi persona/vakcinēta persona), un tiek nodrošināts, ka pakalpojuma sniegšanas vietā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst. - Atļauts sniegt pakalpojumu vakcinētām/Covid-19 pārslimojušām un testētām personām ar negatīvu Covid-19 testu, kā arī bērniem līdz 12 gadu vecumam.
- Personas var saņemt ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības:
- pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 10 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 20 personas kopā)**;
- tiek nodrošināts vismaz 2 metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām;
- uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.
- Ārtelpās pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 20 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 30 personas kopā).**
- Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.
- Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
- Jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.
- Apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai un pašvaldības policijas palīdzības tiešajam tālruņa numuram 110.
Skaistumkopšana - Vakcinēts pakalpojumu sniedzējs var sniegt pakalpojumu jebkurai personai, proti, arī personai, kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, ar nosacījumu, ka pakalpojums tiek sniegts individuāli (atsevišķā telpā).
- Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, noteikts, ka platībai jābūt 10 m2 uz personu.
- Pret Covid-19 vakcinēts vai pārslimojis pakalpojuma sniedzējs var sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu vakcinētam vai Covid-19 pārslimojušam klientam bez ierobežojumiem.
- Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, noteikts, ka platībai jābūt 10 m2 uz personu.
- Visiem pakalpojumu saņēmējiem ir jāapliecina vakcinēšanās, pārslimošanas vai testēšanas fakts.
- Skaistumkopšanas un individuālo labsajūtas pakalpojumu sniegšanā jāievēro pastiprināti drošības pasākumi.
- Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, noteikts, ka platībai jābūt 10 m2 uz personu.
Citi komerciālie pakalpojumi - Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt individuālos fotopakalpojumus fiziskām personām brīvā dabā.
- Atļauts sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām, t.sk. akvaparkos, izklaides un
atrakciju centros, batutu parkos.

- Var saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā izklaides pakalpojumus, kā arī sniegt fotopakalpojumus, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci.
- Ievērojot drošības pasākumus, atļauts sniegt individuālus pakalpojumus.
- Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt sporta inventāra nomas pakalpojumus telpās, atrakcijas telpās un fotopakalpojumus vienai mājsaimniecībai.

- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi - Rekomendēts sniegt un saņemt attālināti. - Vakcinētām un/ vai Covid-19 izslimojušām personām atļauts atrasties vienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijā, sniedzot un saņemot sociālos pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot 2 m distanci. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Sabiedriskais transports - Jāizvērtē brauciena nepieciešamība.
- Sejas maska jālieto gan pasažieriem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma, gan transporta līdzekļa vadītājam.
- Sabiedriskā transporta līdzeklī pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 80% no tā ietilpības.
- Pārvadātājiem jānodrošina transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana.
- Jāievēro higiēnas pasākumi.
- Jāievēro visas pārvadātāja norādes sabiedriskajā transportā, t.sk. nedrīkst ieņemt iezīmētās sēdvietas.
- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs.
- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Kultūra
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Kultūrvietas - Arhīvi, bibliotēkas, muzeji un tiem radniecīgas mākslas un vēstures eksponēšanas vietas u.c. kultūrvietas pakāpeniski atsāk darbu, līdzko kultūrvieta sagatavojusies darbam, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības:
- vienvirziena apmeklētāju plūsma;
- 10 m2 vienam apmeklētājam vai vienas mājsaimniecības locekļiem;
- vienā telpā atrodas nevairāk kā 30 personas,
- telpu regulāra vēdināšana;
- brīvdabas teritorijās jāievēro 2 metru distance,
- epidemioloģiskās drošības noteikumu sagatavošana un atbildīgās personas noteikšana par to ievērošanu.**
- Var apmeklēt kino, teātra izrādes, koncertus, klubus, muzeju grupu ekskursijas gida pavadībā, piedalīties amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos vienas grupas ietvaros un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot deguna un mutes aizsegus un neievērojot savstarpēju 2 metru distanci. - Vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas vai testētas personas, kuras var uzrādīt derīgu sertifikātu, var apmeklēt kultūras pasākumus, ievērojot epidemioloģiskās prasības par sejas maskas valkāšanu telpās, distancēšanos, personalizētajām sēdvietām u.tml.
- Pasākumus kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un viņiem nav jāveic Covid-19 tests.
- Iekštelpās atļauts uzturēties līdz 500 cilvēkiem, bet ārtelpās līdz 1000 cilvēkiem.
- Pasākums telpās drīkst notikt līdz 4 stundām, bet ārtelpās bez laika ierobežojuma.**
Amatiermākslas kolektīvi - Iekštelpās, drīkst notikt pastāvīgu amatiermākslas kolektīvu nodarbības grupās līdz 30 personām, nodrošināt ne mazāk kā 3m2 uz personu.
- Ārtelpās organizētās nodarbībās grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka cilvēku grupas savstarpēji nesastopas.**

- Iekštelpās drīkst notikt pastāvīgu amatiermākslas kolektīvu nodarbības, neievērojot 2 metru distanci un nelietojot sejas maskas, ja dalībnieki ir vakcinēti un/vai Covid-19 izslimojuši.
- Pasākumā drīkst piedalīties amatiermākslas kolektīvi, neievērojot distancēšanos un nelietojot sejas maskas, ja dalībnieki ir vakcinēti un/vai Covid-19 izslimojuši.
- Uzturoties koplietošanas telpās jāievēro 2 metru distance un jālieto sejas maskas.

- Pasākumā drīkst piedalīties amatiermākslas kolektīvi, kuru dalībnieki ir vakcinēti, pārslimojuši Covid-19 vai testēti:
- noejot no skatuves, kā arī koplietošanas telpās, jāievēro prasība par sejas masku lietošanu un distancēšanos.
- Uzturoties koplietošanas telpās jāievēro ievērota 2 metru distance un jālieto sejas maskas.
Pulcēšanās, pasākumi
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Piketi, mītiņi, gājieni - Klātienē drīkst organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 50 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.** - Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv. - Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.**
Privāti pasākumi - Atļauts pulcētes telpās līdz 20 cilvēkiem, ārpus telpām līdz 50 cilvēkiem, nevievērojot mājsaimniecību principu.** - Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv. - Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.
- Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.**
Publiski pasākumi

- Nenotiek.

 

 

- Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv. - Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.
- Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.**
Dievkalpojumi, reliģiskas darbības - Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu ļauts uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00.
- Iekštelpās reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, jālieto mutes un deguna aizsegi.
- Vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.
- Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
- Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir atļauta ārpus telpām
- Svētdienas skolas klātienē notiek, ievērojot stingrus drošības pasākumus.
- Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv.
- Nav jālieto mutes un deguna aizsegs
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.
- Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.**
Kristības - Kristību ceremoniju norisē var piedalīties cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu – līdz 20 cilvēkiem iekštelpās un līdz 50 cilvēkiem ārā. ** - Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv. - Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.
- Var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.**
Laulības - Laulības ceremonijā var piedalīties:
- iekštelpās, klātesot ne vairāk kā 20 personām
- ārtelpās, klātesot ne vairāk kā 50 personām
- Visām klātesošajām personām laulības ceremonijas laikā ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance.
- Personu skaits, kuri var piedalīties laulību ceremonijas laikā, nav ierobežots.
- Laulības ceremonijas laikā minētās personas var nelietot mutes un deguna aizsegus un neievērot 2 metru distanci gan iekštelpās, gan ārtelpās.
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.
- Var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.**
- Visām klātesošajām personām laulības ceremonijas laikā telpās ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance.
- Ārpus telpām Mutes un deguna aizsegs nav jālieto
Bēres - Bēru ceremoniju norisē var piedalīties:
- iekštelpās, klātesot ne vairāk kā 20 personām
- ārtelpās, klātesot ne vairāk kā 50 personām
- Visām klātesošajām personām ceremonijas laikā ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance.
- Telpās jānodrošina 4m2 vienam cilvēkam
- Ārā jānodrošina pietiekama platība 2m distances ievērošanai
- Telpās jānodrošina 4m2 vienam cilvēkam
 
- Telpās jānodrošina 4m2 vienam cilvēkam
Ārvalstu braucieni
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Iebraukšana Latvijā


- Jāievēro pašizolācija, ierodoties Latvijā.
- Jāveic tests, ierodoties Latvijā no augsta riska un īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāveic Covid-19 tests, ierodoties no ES, EEZ, Šveices, Apvienotās Karalistes un zema riska trešajām valstīm.


- Nav jāveic Covid-19 tests, izņemot ierodoties no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija, izņemot ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāveic Covid-19 tests, izņemot ierodoties no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija, izņemot ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm.
Tranzīts caur Latviju - Personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv. - Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.

 

*Persona par vakcinētu pret Covid-19 tiek uzskatīta:

 • sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas Vaxzevria (AstraZeneca) pirmās devas saņemšanas (Ceļošanas nolūkiem nepieciešamas divas devas + 14 pilnas dienas):
  • lai persona varētu tikt uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19 arī trīs mēnešus pēc pirmās devas saņemšanas, tai ir jāveic balstvakcinācija līdz 90. dienai;
  • pēc pabeigtas vakcinācijas personai turpinās vakcinētas personas statuss, bet, ja līdz 90. dienai nav veikta balstvakcinācija, personu vairs nevar uzskatīt par vakcinētu.
 • sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar jebkuru citu Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai:
  • Comirnaty (Pfizer) (nepieciešamas divas devas);
  • Spikevax (Moderna) (nepieciešamas divas devas);
  • Janssen (nepieciešama viena deva).
 • (no 21. jūlija) *sākot ar piecpadsmito dienu pēc vienas vakcīnas devas (Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas), kas saņemta ne vēlāk kā 180 dienas pēc laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nosakot to ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

**Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, tiek noteikta šāda pakalpojuma sniegšanai paredzētā platība un pieļaujamais personu skaits, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības.
Slimību profilakses un kontroles centrs savā tīmekļvietnē publicē 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus. Ja tiek konstatēts saslimstības samazinājums, attiecīgie piesardzības pasākumi tiek piemēroti nākamajā dienā pēc publikācijas. Ja tiek konstatēts saslimstības pieaugums, Slimību profilakses un kontroles centrs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē attiecīgu informāciju par epidemioloģiskās drošības stāvokli, kurā nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, un attiecīgie pasākumi tiek piemēroti trešajā darbdienā pēc minētās informācijas publicēšanas.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Jaunākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt