Skolas gaiteņos – sejas maskas arī mazākajiem bērniem. Kāds ir valdības plāns mācībām klātienē?

Šogad mācības skolās plānots īstenot klātienē ar Covid-19 pārslimošanas vai vakcinēšanas sertifikātu vai katru nedēļu veicot Covid-19 testu nepotētajiem skolēniem un skolotājiem, liecina otrdien valdības atbalstītais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projekts.

ĪSUMĀ:

 • Bērnudārzu bērni testus varēs neveikt un nevilkt maskas;
 • Maskas varēs nevilkt bērnudārzu darbinieki ar Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu;
 • Bērnudārzu darbiniekiem ar negatīvu Covid-19 testu maskas būs jāvelk;
 • Mācības vispārējās izglītības iestādēs notiks klātienē;
 • Ja skolēniem un izglītības darbiniekiem nebūs sertifikāta; būs jāveic Covid-19 tests;
 • Iecerēts, ka testu veiks skolā reizi nedēļā;
 • Testus bērnudārzos un skolās apmaksās arī iestādē strādājošajiem.
 • Skolās iegūtais negatīvais tests derēs arī pulciņiem, bet ne izklaidēm;
 • Maskas skolas koplietošanas telpās būs jāvelk visiem, sākot no 7 gadu vecuma;
 • Klasēs bez maskām mācīties varēs 1.-3. klašu skolēni;
 • Skolēniem bez sertifikāta, bet ar negatīvu Covid-19 testu maskas klasē būs jāvelk;
 • Potētie vai pārslimojušie skolēni klasē varēs būt bez maskas;
 • Augstskolās klātienē varēs mācīties un mācīt tikai cilvēki ar Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

Pirmsskolas izglītības iestādes. Klātienē varētu piedalīties ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar negatīva testa rezultātu. Iecerēts, ka testi būs valsts apmaksāti. Bērnus pirmsskolās netestēs. Tāpat bērniem nebūtu jālieto maskas, bet nodarbinātie, proti, pedagogi un pedagogu palīgi maskas varētu nelietot tad, ja būs vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19.

Vispārējās izglītības iestādes. Plānots, ka gan skolotāji, kas strādā klātienē, gan skolēni piedalīsies klātienes izglītības procesā ar Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu vai negatīva testa rezultātu.

Profesionālās izglītības iestādes. Arī šajās iestādēs iecerēts, ka nodarbinātie un izglītojamie klātienē piedalās ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testu.

Augstskolas, koledžas. Plāns paredz, ka klātienē mācību procesā piedalās tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ir paredzēts pārejas periods līdz 10. oktobrim, kad klātienē varēs piedalīties arī cilvēki ar negatīvu testu, kas veikts pēdējo 48 stundu laikā. Tas būs jāapmaksā pašiem.

Neformālā izglītība, mūzikas un mākslas skolas, pulciņi. Paredzēts, ka skolā veiktais tests derēs arī, lai apmeklētu interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Tomēr skolā veiktais siekalu tests nebūs derīgs, lai apmeklētu izklaides pasākumus, piemēram, lai dotos uz kino.

Ja vecāki neļaus veikt siekalu testu, tad viņiem būs jāuzņemas atbildība par mācībām ģimenē, un ir  paplašinātas iespējas nodrošināt izglītību ģimenē posmā no 1. līdz 8. klasei ieskaitot līdzšinējo sešu klašu vietā, paredz IZM plāns.

"Tomēr ceram, ka vecāki būs saprotoši, jo siekalu tests ir gana vienkāršs, lai varētu mācīties klātienē," sacīja Muižniece.

Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.

Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības, – par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi, uzsvēra IZM.

Pirmā testēšana pret Covid-19 nepotētiem skolēniem mācību gada sākšanai paredzēta no 23. augusta līdz 30. augustam, ierodoties izglītības iestādē.

Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Testēšanu skolēniem un pedagogiem apmaksātu no valsts budžeta līdzekļiem.

Audzēkņiem ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu nebūs jāuzrāda negatīvs tests.

Ja skolēns atgriezīsies skolā pēc prombūtnes, piemēram, slimības, tad ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās skolā būs pašam jāveic bezmaksas Covid-19 tests laboratorijā, kas sadarbojas ar izglītības iestādi un kurai ir nodoti audzēkņa dati.

Masku lietošana

Plānots, ka klātienē koplietošanas telpās maskas būs jāvelk visiem, sākot no septiņu gadu vecuma, tomēr 1.–3. klases skolēni klasēs maskas varēs nelietot.

Izglītības ministre Anita Muižniece (Jaunā konservatīvā partija) norādīja, ka Pasaules Veselības organizācija savas rekomendācijās raksta – tā neiesaka lietot maskas līdz sešu gadu vecumam, bet par vecumu no 6–11 norāda – pieņemot lēmumu par masku lietošanu, ir jāvērtē skolēna spēja to uzvilkt un pareizi lietot, kā arī ietekmi uz psihoemocionālajām sociālajām attīstības vajadzībām.

Kā piemēru Muižniece minēja, ka pirmajās trīs klasēs ir ārkārtīgi svarīgi apgūt lasītprasmi un izkopt valodu, tāpēc papildu sejas un deguna aizsegs rada grūtības arī no mācīšanās aspektiem.

Tomēr koplietošanas telpās maskas būs jālieto arī mazākajiem skolēniem, paredz valdības lēmums.

Saslimstībai šajā vecuma grupā pieaugot, var lemt par masku valkāšanu arī mazo skolēnu klasēs.

Konkrētās skolas vadībai vai dibinātājam to ir iespējams koriģēt, nosakot prasību vilkt masku, ja mainīsies epidemioloģiskie riski un būs dati, ka šajā vecuma grupā saslimstība ir augusi, skaidroja veselības ministrs Daniels Pavļuts ("Attīstībai/Par!").

Pārējie skolēni klasēs varēs nevilkt maskas, ja varēs uzrādīt Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu, taču skolas vadība vai skolas dibinātājs var lemt, ka maskas klasēs ir jāvelk gan vakcinētajiem, gan testētajiem.

Tam gan iebilda pedagogu arodbiedrība un vecākus pārstāvošā organizācija "Vecāku balss", kas aicināja nešķirot skolēnus vakcinētajos un nevakcinētajos un ļaut maskas nevalkāt arī tiem, kuriem nav sertifikāta, bet ir derīgs negatīvs Covid-19 tests.

Kustības "Vecāku balss" pārstāve Elizabete Krivcova sacīja:

"Mēs lūdzam prioritizēt izglītības vajadzības nevis vakcinācijas tempa kāpuma vajadzības attiecībā uz skolām. Un pieņemt risinājumu, ka telpās visu klašu grupu skolēni ir bez maskām."

Tam politiķu atbalsta nebija. Valdība gan lēma, ka skolas direktoram pašam būtu tiesības savā skolā vērtēt epidemioloģisko situāciju un vajadzības gadījumā noteikt, ka maskas obligāti valkā pilnīgi visi.

Pavļuts pauda: "Ja skola uzskata, ka tomēr šīs maskas ir nepieciešamas arī vakcinētajiem bērniem, tas nav Veselības ministrijas piedāvājums, bet mēs neiebilstam. Tas droši vien būs tikai drošāk. Bet Veselības ministrija neuzskata, ka tas būtu nepieciešams no epidemioloģiskajiem apsvērumiem."

Maskas drīkstēs nelietot personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Paredzēts, ka sejas maskas nelietotu arī sportisti sporta treniņu laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī mūzikas, dejošanas vai dziedāšanas nodarbībās.

Darbs ar jaunatni

Projekts paredz, ka darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai arī ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

Iekštelpās plāno ļaut pulcēties ne vairāk kā 20 jauniešiem, vienam jaunietim paredzot ne mazāk kā 3 kvadrātmetrus no pieejamās platības, nodrošinot telpu regulāru vēdināšanu.

Ārpus telpām nodarbībā varētu piedalīties līdz 40 jauniešiem. Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dotu iespēju piedalīties arī darba ar jaunatni aktivitātēs.

Sporta treniņi un sacensības

Iecerēts, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi var notikt gan ārpus telpām, gan arī iekštelpās.

Telpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkstētu pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu, un vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetru no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības, bet publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 kvadrātmetru no ūdens virsmas platības.

Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkstētu pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību saturā paredzētās sporta stundas gan ārtelpās, gan iekštelpās arī turpmāk varētu notikt visiem vienas klases izglītojamiem neatkarīgi no to skaita.

Treniņu procesu īsteno, veicot audzēkņu un nodarbināto iknedēļas testēšanu. Audzēkņu testēšanu varēs neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Tāpat Covid-19 testu varēs neveikt personas ar Covid-19 sertifikātu.

Projekts paredz arī paplašināt iespējas organizētā un kontrolētā viedā organizēt sporta sacensības iekštelpās. Tādejādi, ja tiks ievēroti noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi, tai skaitā sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar Covid-19 sertifikātu vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs, tad šādas sporta sacensības turpmāk drīkstēs notikt arī iekštelpās.

Gadījumā, ja sporta sacensībām piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sertifikātu, tad šādas sporta sacensības drīkst notikt bez papildu ierobežojumiem.

IZM projekts arī paredz, ka izglītības iestāde nosaka kārtību un atbildīgos par dažādiem procesiem:

 • testēšanu;
 • izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli;
 • sertifikātu pārbaudi;
 • koplietošanas telpu izmantošanu utt.

Grozījumi arī paredz noteikt izglītības iestādei nodrošināt regulāru mācību telpu vēdināšanu atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpu individuālajam vēdināšanas režīmam.

Ar izglītības iestādē izstrādāto kārtību skola iepazīstina skolēnus, vecākus, nodarbinātos, kā arī pakalpojumu sniedzējus. Izstrādātā kārtība ir jāpublicē iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Par likuma grozījumiem vēl būs jābalso Saeimai.

KONTEKSTS:

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi principus jaunā mācību gada uzsākšanai klātienē, kas paredz organizēt mācības arī pie augstas Covid-19 saslimstības, atteikties no reģionu principa – tad, ja situācija skolā ir laba, ļaut turpināt mācības arī tad, ja novadā ir augsts Covid-19 inficēšanās risks. Tāpat IZM plāns paredz ļaut skolas vadībai lemt par mācību procesa norisi.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt