Panorāma

LTV darbinieki tiekas ar valdes kandidātiem

Panorāma

Labdari Daugavpilī sašutuši par naidu pret bēgļiem

Konceptuāli atbalsta Civilās savienības likumu

Saeimā konceptuāli atbalsta Civilās savienības likumu viendzimuma pāru ģimeņu aizsardzībai

Saeima ceturtdien konceptuāli – 1. lasījumā – atbalstīja Civilās savienības likumu, kas ļautu attiecības reģistrēt arī viendzimuma pāriem. Tieslietu ministrijā Satversmes tiesas (ST) sprieduma dēļ bija jārada regulējums, kas aizsargātu visas ģimenes, arī viendzimuma pāru veidotās.

Civilās savienības likumu jau pirmajā lasījumā Saeimā centās noraidīt ar "kvoruma noraušanu", tomēr tas neizdevās, jo tika saņemtas 50 balsis. Par likuma pieņemšanu nobalsoja 41 deputāts, septiņi bija pret, bet divi atturējās, taču tobrīd sēdē reģistrējušies bija 75 parlamentārieši.

Saeimā konceptuāli atbalsta Civilās savienības likumu viendzimuma pāru ģimeņu aizsardzībai
00:00 / 03:51
Lejuplādēt

Plašas debates par civilo savienību un laulību

Ceturtdien Saeima jau lēma nodot likumu izskatīšanai Juridiskajā komisijā, tomēr drīz pēc tam parlamentārieši to skatīja arī 1. lasījumā. Debatēs noritēja kaismīgas diskusijas, daļai likumu aizstāvot, bet daļai noraidot. Pie Saeimas ēkas arī ap 70 cilvēku "Latvijas vīru biedrības" rīkotā protestā iebilda pret likumu.

Vairāki deputāti debatēs uzstājās, norādot, ka likums apdraud laulības institūtu un dabisko ģimeni, kuru veido vīrietis un sieviete.

Deputāte Ramona Petraviča no frakcijas "Neatkarīgie" uzsvēra, ka likums degradēs dabisko ģimenes struktūru, ko veido vīrietis un sieviete. Bērni, kuri uzaugšot ģimenē ar civilajā savienībā esošiem vecākiem, nebūšot motivēti paši veidot dabisku ģimeni, jo tādu nebūs redzējuši.

Politiķis Jānis Iesalnieks (Nacionālā apvienība (NA)) uzsvēra, ka likumā vēlas radīt laulībai līdzīgu tiesību institūtu, kas būtu pieejams viendzimuma pāriem.

Pēc viņa teiktā, ja kādam nav pieņemams Satversmē noteiktais par to, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti, vajadzētu mainīt to, nevis mēģināt apiet ar līkumu.

Iesalnieks uzskata, ka Satversmes tiesas lēmumu, kas mudināja izveidot Civilās savienības likumu, varētu izpildīt arī ar izmaiņām Darba likumā. Tajās paredzēts, ka tiesības uz 10 dienu atvaļinājumu pēc bērna dzimšanas ir jebkurai atbalsta personai pēc mātes izvēles, ja bērna paternitāte nav noteikta. Viņš aicināja atbalstīt Darba likuma grozījumus, nevis ieviest vēl vienu "ģimenes tiesību institūtu ar apšaubāmu atbilstību Satversmei."

Juridiskās komisijas vadītājs Jānis Butāns ("Konservatīvie") gan atgādināja, ka ST ir norādījusi – jābūt regulējumam, kas atbalsta visas ģimenes. Viņš arī norādīja, ka civilai savienībai ir mazāk privilēģiju kā laulības institūtam, piemēram, nav paredzēta likumiskā mantošana starp pusēm, savienībā viens otram nav neatraidāmie mantinieki, kā arī citas lietas.

Arī "Konservatīvo" frakcijas deputāts Krišjānis Feldmans stāstīja, ka partija vienmēr iestājusies un iestāsies par Satversmē noteikto laulības institūtu, norādot, ka Civilās savienības likums to negrauj.

Feldmans uzsvēra, ka "Konservatīvo" vērtības vienlaikus ir demokrātija un tiesiskums, tādēļ ir jāpilda ST spriedums, atrodot veidu, kā neaizskart konservatīvās vērtības un Satversmē noteikto laulības institūtu, bet vienlaikus nodrošinot tiesisko aizsardzību visām ģimenēm.

"Civilās savienības kā juridiska institūta ieviešana nekādā veidā neskar to laulības un ģimenes institūtu, kāds tas ir ietverts Civillikumā un kur ģimenes tiesību sadaļa ir un paliek negrozīta.

Turklāt likumprojekts ir veidots arī tā, lai aizstāvētu bērna labākās intereses. Un tieši bērna labākās intereses ir, ja bērna mātes vai tēva mantiskās personiskās attiecības ir aizsargātas un sakārtotas," sacīja Feldmans.

Debatēs iesaistījās arī Inese Voika ("Attīstībai/Par!"), viena no deputātēm, kura piedalījusies likuma izstrādē. Viņa sacīja: "Tas ir par mums visiem un nav drauds nevienam. Laimīgas un aizsargātas ģimenes nevar būt drauds nevienam, lai ko arī kāds teiktu!"

Arī citi likumprojekta aizstāvji Saeimā šo dēvēja par vēsturisku dienu, jo apspriestais likumprojekts paredz aizsargāt visas ģimenes, galvenokārt tās, kurām nav pieejama valsts aizsardzība, jo šīs attiecības nav reģistrētas. Nereģistrētu attiecību dēļ faktiskais dzīvesbiedrs nevar saņemt nodokļu atvieglojumus, pieņemt par otru cilvēku lēmumus veselības aprūpes jomā, nevar saņemt atbalstu partnera nāves gadījumā. Šīs situācijas un vajadzība tās risināt attiecas ne tikai uz viendzimuma pāriem, uzsvēra deputāts Ilmārs Dūrītis ("Attīstībai/Par!"):

"To cilvēku retorikā, kas ir pret Civilās savienības likumu, dominē tādi sekojoši, es teiktu, pseidoargumenti vai pat mīti. Viens no tiem – šis likums šķels sabiedrību. Gluži pretēji – šis likums, es gribētu teikt, vieno, jo paplašina tiesisko aizsardzību dažādiem cilvēkiem, dažādām ģimenēm. Otrs pseidoarguments – apdraud laulību. Nu kādā veidā? Vai cilvēki, kas vēlas vienot savas attiecības laulībā, vairs to nedarīs? Un kāpēc lai viņi to nedarītu? Jo laulība joprojām sniedz daudz lielākas gan sociāli ekonomiskās, gan citas garantijas cilvēkiem, kas izlemj par labu laulībai. Tiek apdraudētas bērnu intereses, tā saka oponenti. Kādā veidā?"

Savukārt deputāts Arvils Ašeradens ("Jaunā Vienotība") uzsvēra, ka šis likums sniedz praktisku risinājumu dažādām kopdzīves formām, tai skaitā gados vecākiem cilvēkiem, kuri nolemj dzīvo kopā praktisku apsvērumu dēļ:

"Ar šo likumprojektu valsts spers vienu būtisku soli uz priekšu iekļaujošas sabiedrības virzienā, kurā katram ir iespējas atrast sev iespējami pieņemamāko risinājumu."

Ko paredz Civilās savienības likums

Civilā savienība definēta kā divu fizisku pilngadīgu personu notariāli noslēgta vienošanās, kas nodibina vai izbeidz personu savstarpējās nemantiskās un mantiskās tiesības un pienākumus. Savienību aizliegts noslēgt cilvēkiem, kuri ir laulībā vai noslēguši civilo savienību ar citu personu. To nedrīkst slēgt arī ar radiniekiem vai adoptētāju un adoptēto starpā. Civilā savienībā esošs cilvēks arī nevar stāties laulībā ar kādu citu.

Civilo savienību var izbeigt pie notāra, stājoties laulībā, ar tiesas lēmumu. Savienība izbeidzas arī ar vienas no pusēm nāvi.

Likumprojekta anotācijā norādīts – ar likumprojektu tiek nodrošināts, ka civilajās savienībās esoši pāri var kļūt valstij "redzami", ja tie likumprojektā noteiktajā kārtībā noformē savstarpējās attiecības, tādējādi saņemot tajā paredzētā apmērā aizsardzību personiskajām un mantiskajām attiecībām.

Piedāvātais Civilās savienības likums paredz arī savstarpēju pienākumu gādāt un atbalstīt vienam otru, rūpēties par kopīgo mājsaimniecību atbilstoši katras puses ienākumiem, noslēdzot civilo savienību.

Norādīts, ka kopīgas mājsaimniecības ietvaros civilās savienības pusēm ir vienādas tiesības.

Likumprojektā noteikts, ka katrai pusei ir tiesības patstāvīgi rīkoties ar savu mantu nāves gadījumam, kā arī katra puse patur mantu, kas tai piederējusi pirms civilās savienības noslēgšanas, kā arī to, ko iegūst savienības laikā kā atsevišķu mantu. Viss, ko puses savienības laikā iegūst kopīgi vai viena no tām, bet ar abu pušu līdzekļiem vai otras puses darbības palīdzību, ir abu pušu kopīga manta, ar kuru rīkojas kopīgi.

Norādīts, ka par saistībām, ko civilās savienības puses kopīgi noslēgušas kopīgās mājsaimniecības vajadzībām, tās atbild ar kopīgo mantu un katra ar savu atsevišķo mantu, ja kopīgās mantas nepietiek. Vienas civilās savienības puses manta neatbild par otras puses saistībām.

Anotācijā norādīts, ka likumprojektā ietverts minimālais regulējums, lai civilo savienību vispār varētu sākt izmantot. Personu sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumi, piemēram, nodokļu atvieglojumi, kā arī attiecībā uz dzīvojamo telpu īri, atvieglojumi valsts amatpersonām, tāpat arī jautājumi attiecībā uz interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā un citi joprojām paliek neatrisināti.

Tādējādi būs vajadzīgas izmaiņas tiesību sistēmā faktiski visās nozarēs.

Anotācijā norādīts, ka pēc likuma pieņemšanas katrai nozares ministrijai būs nepieciešams pārskatīt savus tiesību aktus un izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus, lai sniegtu sociālo un ekonomisko aizsardzību pāriem, kas noslēgs civilo savienību.

KONTEKSTS:

Likumdevējiem līdz šī gada 1. jūnijam jānovērš Darba likumā noteiktā par atvaļinājumu tikai bērna tēvam neatbilstība Satversmei. Tā lēma ST, izskatot sievietes iesniegumu, kuras partnere nesaņēma pēc bērna piedzimšanas paredzēto atvaļinājumu. Tiesā uzsvēra, ka ģimene nav tikai laulībā balstīta savienība. Tādēļ valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt arī viendzimuma partneru ģimenes. ST spriedums neskar laulības institūtu, kas definēts kā sievietes un vīrieša savienība.

Iepriekš ziņots, ka Saeimā varētu pietikt balsu Civilās savienības likumam.

Vienlaikus Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz 29. jūlijam notiek parakstu vākšana par grozījumiem Satversmē. Iniciatori "Latvijas vīru biedrība" piedāvā noteikt, ka ģimenes pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija, tādējādi izslēdzot viendzimuma pārus no tādiem, kas var veidot ģimeni. Arī vairāki juristi un nevalstiskās organizācijas ir pret Civilās savienības likumu.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt