Par «Partiju šķirotavas» anketu

Latvijas Radio un portāla lsm.lv projekta “Partiju šķirotava: šķiro partijas gudri!” anketa izveidota 2018.gada Saeimas vēlēšanām, tās autors ir Latvijas Universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers sadarbībā ar domnīcas "Providus" pētnieci Ivetu Kažoku un biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse".

NB!

Vienīgais “Partiju šķirotavas” mērķis ir palīdzēt vēlētājiem kompaktā formā iegūt priekšstatu par to, kādas atbildes priekšvēlēšanu laikā partijas sniedz uz politiskas darba kārtības jautājumiem. Rezultātu nedrīkst uztvert kā norādi vai rekomendāciju tam, par kuru sarakstu balsot, un lēmums ir pašu vēlētāju ziņā.  

LSM   

2018.gada maijā dažādu Latvijas sabiedrisko organizāciju pārstāvji tika sapulcināti uz fokusgrupu, lai identificētu tēmas, kurām vajadzētu būt svarīgām Saeimas vēlēšanu laikā. Fokusgrupā piedalījās organizācijas, kuras strādā ar jautājumiem, kas skar sociālos jautājumus, Latvijas reģionu attīstību, pensionāru tiesības, vides jautājumus, lauksaimniecību, korupcijas novēršanu, diasporu, radošās industrijas, pilsonisko sabiedrību u.c.  

Diskusijas šajā fokusgrupā radīja pirmo priekšstatu par aktuāliem jautājumiem, kuros Latvijas iedzīvotājiem visvairāk varētu atšķirties pozīcijas. Balstoties uz fokusgrupas rezultātiem, tika izveidota vēlēšanu anketas pirmā versija, kura iekļāva sešu situāciju aprakstus un tiem pakārtotus 78 diskutablus apgalvojumus.

Anketa tika divas reizes testēta: pirmais tests bija par anketā iekļauto situāciju un apgalvojumu saprotamību, otrs – plašākais pilottests – tika organizēts ar mērķi no 78 apgalvojumiem atlasīt tos jautājumus, kuri iekļūs anketas gala versijā. Otrajā pilottestā anketu aizpildīja 379 respondenti, ar "Latvijas Pilsoniskās alianses" un "Facebook" reklāmas palīdzību pilottesta versija sasniedza arī reģionu iedzīvotājus.

Iedvesmas avots anketas metodoloģijas izveidē izmantotajā pieejā, kur tiek prioritizēti sabiedrību polarizējošie jautājumi un kur ar statistiskās analīzes metodēm tiek pārbaudīti pieņēmumi par Latvijas sabiedrības vērtībām, ir meklējams tajās anketas "Pielaiko partiju!" versijās, kuras tika publicētas domnīcas "Providus" veidotajā portālā politika.lv pirms 2011.gada.

 Iegūtie dati tika analizēti šādi:

  1. Atlasot tos jautājumus, kur respondentu viedokļi bija īpaši atšķirīgi (anketā nav iekļauti apgalvojumi, kuriem piekrīt vai nepiekrīt teju visi Latvijas iedzīvotāji);
  2. Atlasītie jautājumi tika sagrupēti vairākās kategorijās (dimensijās), un ar atbilstošu statistikas metožu palīdzību tika pārbaudīts, vai šīs kategorijas (dimensijas) ir jēgpilnas, tas ir, vai tās attiecas uz vienu un to pašu ideju.

Ieguvām sekojošas ideju kategorijas (dimensijas):

 1. Lokālais ērtums vai pakalpojumu kvalitāte?

Latvijas iedzīvotāju viedokļi dalās par dažādu valsts pakalpojumu organizēšanas jautājumiem. No vienas puses, lokālais sentiments un ģeogrāfiskais ērtums. No otras puses, efektīvāka pārvaldes vai pakalpojumu organizācija. Šajā kategorijā ietilpst jautājumi par ģeogrāfiski tuvām slimnīcām un skolām, atbalstu mazām lauksaimniecībām, atbalstu dzīvei laukos un vienmērīgu visu novadu atbalstīšanu.

2. Atvērti vai slēgti pasaules daudzveidībai?

Daļa Latvijas sabiedrības uzskata, ka globalizācija un atvērtas robežas ir nevēlams process, bet otra daļa Latvijas sabiedrības ir atvērti pasaules daudzveidībai. Šajā kategorijā ietilpst jautājumi par attieksmi pret imigrantiem, kā arī cilvēkiem ar Latvijas sabiedrībai netipisku ādas krāsu vai reliģiju.

3. Tūlītējs izdevīgums vai universālas vērtības?

Latvijas iedzīvotājiem nav vienprātības par to, vai vērts kādu universālu vērtību labad upurēt personisku, tūlītēju izdevīgumu.  Šajā kategorijā ietilpst jautājumi par nodokļu nemaksāšanu, naudas atmazgāšanu, nelieliem kukuļiem, zemiem vides pieejamības standartiem cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī dzīvnieku labturības prasību upurēšanu.

4. Vairāk vai mazāk Eiropas?

Latvija kopš 2004.gada ir Eiropas Savienības dalībvalsts, bet Latvijas iedzīvotāju viedokļi par Latvijas lomu Eiropas Savienībā dalās. Šajā kategorijā ietilpst jautājumi par to, vai Eiropas Savienībai ir pietiekamas pilnvaras un vai Latvijas premjeriem Eiropas Savienības jautājumiem jābūt prioritāriem.

5. Latvijas krievi un krievu valoda: draugs vai bieds?

Latvijas sabiedrību joprojām polarizē jautājumi, kas skar krieviski runājošos Latvijas iedzīvotājus. Uz šo kategoriju attiecas jautājumi par nepilsoņu tiesībām, par krievu valodu, par drošības riskiem kontekstā ar cilvēkiem, kuru ģimenēm ir saknes Krievijā.

6. Liberāls vai konservatīvs redzējums?

Latvijā cilvēkiem ir atšķirīgi skatījumi tā sauktajos morāles jautājumos. Šajā kategorijā tika iekļauti jautājumi par to, kādos gadījumos būtu jāatņem vecāku tiesības, kontracepcijas pieejamību skolās un viendzimuma pāru tiesībām.

Anketas gala versija tika pārveidota atbilstoši pilottesta rezultātiem, tās gala variantā atstājot 30 jautājumus un pārrakstot anketā piedāvātos situāciju aprakstus atbilstoši mazākam jautājumus skaitam. Anketas skala: pilnībā nepiekrītu;  daļēji nepiekrītu; gan piekrītu, gan nepiekrītu; daļēji piekrītu; pilnībā piekrītu.

Izveidoto anketu portāls lsm.lv piedāvāja aizpildīt visiem 16 vēlēšanu sarakstiem, kuri pieteica savu dalību 13.Saeimas vēlēšanās, un saņēma 14 partiju un apvienību atbildes, bet vēlāk, jau pēc projekta palaišanas, atbildes atsūtīja un tika pievienota arī partija "Latveišu nacionālisti".  

Mēnesi pirms vēlēšanām anketa ir pieejama lsm.lv portālā gan latviešu, gan krievu valodā. Anketas aizpildītājs, aizpildot anketu, var uzzināt, ar kuru vēlēšanu sarakstu viņam saskan skatījumi gan kopumā, gan atsevišķās kategorijās (dimensijās), gan arī katrā no anketā iekļautajiem 30 apgalvojumiem. 

 

18 komentāri
Anonīms lietotājs 24750
Atbildes, būtu daudz objektīvākas, ja "valsts" vietā būtu ierakstīts " Vai, Jūs par savu naudu ..?"
Mārtiņš Pāvils
Šāda anketēšana un viedokļu salīdzināšana ir ļoti pozitīva, bet tajā pašā laikā kā "āža kāja" lien laukā slēptā "liber...u" propaganda. Piemēram, jautājumā par kara bēgļiem. Protams, ka kara bēgļiem ir jāpalīdz(piemēram, Ukrainas), bet tā varza, kas pārpludina Eiropu nav nekādi kara bēgļi. Un "situācija", lai legalizētu viendzimuma laulības, ir lētāko ziepeņu vērta. Tas, ka daudzi bērni dzīvo šķirtās ģimenēs, kad kāds vai abi vecāki nerūpējas par saviem bērniem ir sabiedrības zemās ģimenisko vērtību sekas. Vēl zemāk nolaižot latiņu, kas sabiedrības acīs skaitīsies veselīga ģimene, nekādi nepalīdzēs nākotnes bērniem augt harmoniskās ģimenēs.
Ilze Vilks
Paldies par rîku! Bet ļoti pietrūka iespējas novērtēt partiju nostāju valstiskas attīstības redzējumam zinātnē, veselības aprūpē, izglītības satura, nodokļu politikas un sociālā atbalsta jomās. Nekļuva skaidrāks, vai partijām ir piedāvājums risinājumiem tādām problēmām, kur būtu nepieciešams valstisks redzējums.
Ruta Rastina
Man arī pēc atbilžu iesniegšanas parādījās teksts, ka rezultāts zemāk, taču tur tikai rezultātu izskaidrojumi - krāsainie aplīši :(
Ritvars Timermanis
Man patika! Iespējams tāpēc, ka mana izvēle sakrita ar testa atbildi :) Bet arī - ja nesakristu, tas noteikti man liktu padomāt par savu izvēli vēlreiz. Domāju, ka tests ir diezgan objektīvs, jo salīdzina partiju dotās atbildes ar tavējām. Protams, var strīdēties par aplūkoto jautājumu loku, bet tādā gadījumā testam būtu jābūt tik garam, ka reti kuram būtu pacietība to iziet. Liels paldies par šo iespēju! Jums vairāk vajadzētu to pareklamēt. Ne tikai LSM medijos.
Iveta Upeniece
Ļoti virspusēji, nav jautājuma, kas apskatītu progresīvo nodokli. Izņemot progresīvos, šo nepiedāvā neviena cita partija
Anonīms lietotājs 6871
Hei! Vai kāds no izstrādātājiem lasa šīs piezīmes? Vai būs cita beta versija ar lejuplādi?
Valdis Kurmis
Galīgi šķērsām !
Anonīms lietotājs 24473
Nu Krievu savienība - man uzrādījās kā atvērti daudzveidībai - vairak nekā aplams uzstādījums
Silva Ziļeva
Man arī pēc atbilžu iesniegšanas parādījās teksts, ka rezultāts zemāk, taču tur tikai rezultātu izskaidrojumi - krāsainie aplīši :(
Evija Mirke
Atbildēju uz visiem jautājumiem, taču rezultāta vietā parādās tukšums. Nekā nav. Ir rakstīts "Rezultāts", "Nostāja katrā jautājumā", "Nostāja pa dimensijām", apakšā krāsaini aplīši, taču nekādu skaitļu, diagrammu vai jebkādu rezultātu. Būtisks ieteikums - novietot "Partiju šķirotavu" jau pirmajā lsm.lv lapā, lai būtu viegli atrast (nav pareizi, ja jāmeklē n-tās reizes, kamēr atrodas nevis raksts PAR šķirotavu, bet pats rīks).
Liga Jonikane Jonikane
Priekš mazās Latvijas partijas ir par daudz,tāpat 100 krēsli Saeimā!
Gatis Puriņš
Salīdzinot ar visiem iepriekšējiem mēģinājumiem nomērīt vēlētāju - izcili! Protams, ir zināmas iebildes, bet tās lai paliek profesionāļiem. Tas, ko noteikti būtu jāpiedāvā - iespēju saglabāt visu pozīciju pārskatu par savu izvēli, jo noteikti daudzi gribētu ar to palepoties.
Jānis Laiks Laiks
Jā, ļoti gribētu analīzi un savas atbildes lejuplādēt pdfā, lai būtu iespēja vēlreiz apdomāt un izvērtēt. Man iznāca, ka vislielākā viedokļu saskaņa ir ar Jauno Vienotību, ar KPV LV nav pilnīgi nevienas radikālas atšķirības, bet es negatavojos balsot par šīm abām partijām, esmu izvēlējies citu. Varbūt, ir vērts pārdomāt savu izvēli? Saglabāti rezultāti tam palīdzētu.
Ernests Karlsons
Vēl viens bug report: šeit zem komentāru lauciņa maksimālais zīmju skaits norādīts 1000, bet netiek pieņemti komentāri garāki par ~ 700 zīmēm!!
Ernests Karlsons
Koeficientu piemērs: Pilnībā sakrīt: 2; Daļēji sakrīt: 1; Pretrunas nav lielas: -1; Pretrunas ir radikālas: -2. Koeficientus var, piemēram, modificēt, lai izceltu "pilnībā sakrīt" un "radikālās pretrunas": 3, 1, -1, 3.
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti