Ko nesīs 2019. gads? Valsts veselības apdrošināšana, «mazmājiņu» reģistrs, dažiem dārgāka gāze

No 2019. gada 1. janvāra Latvijā tiek ieviesta obligātā veselības apdrošināšana un pilnu valsts apmaksāto pakalpojumu grozu varēs saņemt tikai apdrošinātās personas. Mainīsies arī dabasgāzes tarifi, un daudzām mājsaimniecībām ar mazu patēriņu pieaugs rēķini. Pieaugs ar nodokli neapliekamais minimums pensijām un mazajām algām, un būs citas izmaiņas, liecina portāla "LSM.lv"  un "LV portāla" apkopojums. 

Valsts veselības apdrošināšana

1. janvārī Latvijā sāks darboties valsts veselības apdrošināšanas sistēma.
Tās ietvaros visiem iedzīvotājiem tiks nodrošināts veselības aprūpes pakalpojumu minimums.
Savukārt pilns valsts apmaksāto pakalpojumu klāsts būs pieejams tiem, kuri kā darba ņēmēji veic sociālās iemaksas vispārējā nodokļu režīmā vai pieder pie kādas no 21 sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupas, kuras automātiski apdrošinās valsts.

Lai pievienotos valsts veselības apdrošināšanas sistēmai, pārējiem iedzīvotājiem no 2018. gada 1. septembra ir iespēja veikt veselības apdrošināšanas iemaksas brīvprātīgi.
Veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs 2018. gadā ir 51,6 eiro, 2019. gadā – 154,8 eiro un 2020. gadā – 258 eiro.

Sākot ar 2019. gadu, informācija par personas apdrošināšanas statusu būs pieejama vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (e-veselība), vēstīja “LV portāls”.

Neapliekamais minimums

Pieaugs diferencētais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)  neapliekamais minimums – no  200 eiro līdz 230 eiro ienākumiem, kas nepārsniedz 440 eiro mēnesī.

Neapliekamais minimums pakāpeniski samazināsies atkarībā no ienākuma apmēra, un pilnībā to nepiemēros ienākumiem virs  1100 eiro.

Pieaugs ar IIN neapliekamais minimums pensijām –  no  250 eiro mēnesī līdz 270 eiro.  

Lielāks IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu – no 200 eiro mēnesī līdz 230 eiro.

Pensijas

Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

Ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, varēs pensionēties priekšlaicīgi -   2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas jeb 61 gada un 6 mēnešu vecumā.

Ja pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra, viņa laulātajam, kurš ir Latvijas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pēc viņa pieprasījuma piešķirs pabalstu 50% apmērā no mirušā laulātā pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim).
Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam, ziņoja “LV portāls”.

Cels mediķu algas; ļaus strādāt garākas stundas

 Mediķi varēs strādāt vairāk virsstundu, nekā to nosaka Darba likums, - 16 virsstundas septiņu dienu periodā.  Lielāks virsstundu skaits būs pieļaujams ar ārstniecības personas piekrišanu un tiks apmaksāts pilnā apmērā saskaņā ar Darba likumā noteikto virsstundu apmaksas kārtību.

Šāda virsstundu darba kārtība noteikta uz trim gadiem - līdz 2021. gada beigām. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu ārstniecības pieejamību, ņemot vērā cilvēkresursu trūkumu veselības nozarē. Pat pie pagarinātā normālā darbalaika, kas līdz šim bija noteikts 45 stundas nedēļā, ārstniecības iestādēs trūkst vairāk nekā 400 ārstniecības personu. 

Ārstniecības personu vidējā darba samaksa  no 1. janvāra pieaugs par 20% salīdzinājumā ar 2018. gadu.  No nākamā gada ārstiem stacionārajā sektorā algas palielinās līdz vidēji 1856 eiro mēnesī, ieskaitot piemaksas, savukārt māsām un ārstu palīgiem – līdz 1114 eiro.

Vienlaikus nozarē panākta vienošanās, ka algas pieaugs tikai tiem mediķiem, kam šobrīd tās nepārsniedz četras vidējās mēnešalgas valstī jeb aptuveni 4000 eiro.

Saeima arī atbalstīja priekšlikumu, ka 2019. gadā 8 313 222 eiro tiks novirzīti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieku darba samaksas paaugstinājumam.

Izdienas pabalsti IeM amatpersonām

Sadalot pagaidu budžeta 2019. gadam Iekšlietu ministrijas (IeM) padotības iestādēm, 41,3 miljoni eiro novirzīti, lai jau kopā ar 2019. gada janvāra mēnešalgas izmaksu Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Drošības policijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām 2019. gada janvārī radīsies tiesības saņemt attiecīgo sociālo garantiju, saņemtu izdienas pabalstu triju mēnešalgu apmērā, kas pienākas par pieciem nepārtrauktiem izdienas gadiem.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu griesti

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62 800 eiro gadā (šogad - 55 000 eiro).

Mācības potenciālajiem adoptētājiem

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm.

Līdz šim ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošina atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, kā arī mācības potenciālajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

Daudzām mājsaimniecībām pieaugs rēķini par gāzi

No 1. janvāra stāsies spēkā sadales uzņēmuma "Gaso" jaunie tarifi, ko veidos fiksēts maksājums un maksa par faktiski patērēto dabasgāzi, un kas audzēs to mājsaimniecību rēķinus, kam ir mazs gāzes patēriņš.

Turpmāk, diferencējot lietotājus, paredzēts ņemt vērā to patēriņu, atļauto slodzi un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti.  Kopējā rēķina summa vismaz par 1,77 eiro noteikti pieaugs “nulles” klientiem, kam tiek nodrošināts pieslēgums, bet kas dabasgāzi vispār nepatērē, vēstīja “LV portāls”.  

Aizliegs bezmaksas plastmasas maisiņus veikalos

Veikalos no nākamā gada aizliegs bezmaksas plastmasas maisiņus, kuri pārsniegs noteiktu materiāla biezumu.

No 1. janvāra iepakotāji tirdzniecības vietās plastmasas iepirkumu maisiņus patērētājiem neizsniegs bez maksas, izņemot ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus (materiāla biezums nesasniedz 15 mikronus).
Šie maisiņi arī turpmāk veikalos būs pieejami bez maksas.  

Jāreģistrē “mazmājiņas”

Visas ciemu un pilsētu individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, ar 2019. gada 1. janvāri sāks reģistrēt īpašā pašvaldību datubāzē un tiem noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības. Noteikumi neattieksies uz lauku teritorijām, tostarp viensētām.

Jaunā prasība attieksies uz ikvienu ciemā vai pilsētā reģistrētu īpašumu, ja māja, dzīvoklis vai vasaras namiņš nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldībai vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam līdz 2019. gada 1. janvārim jāuzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveide.

Noteikumi nekādā gadījumā neaizliedz lietot sausās vai pārvietojamās tualetes.

Vislielākās "ziepes" varētu būt ar tā sauktajām izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un to hermētiskumu, vēstīja “LV portāls”.

Pašlaik decentralizētās kanalizācijas sistēmas pilsētās un ciemos izmanto ap 276 000 iedzīvotāju.

Jābūt ventilācijai virs gāzes plīts

Līdz ar 2019. gada sākumu telpās ar gāzes plīti ir jābūt atjaunotiem dabīgās ventilācijas kanāliem. Ventilācijas sistēma un ierīce ne tikai jāizbūvē atbilstoši Latvijas būvnormatīvam, bet arī jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē saskaņā ar ražotāja prasībām, vēstīja “LV portāls”.

Virtuvēs, kurās izmanto gāzi, jābūt dabiskai ventilācijai, lai gāzes noplūdes gadījumā tā tiktu novadīta ārpus ēkas, novēršot bīstamu gāzes koncentrāciju un eksploziju.

Nav aizliegts izmantot tvaika nosūcējus, ja tos lieto kopā ar filtriem, kuri jāmaina ik pēc trim mēnešiem. Tvaika nosūcējus aizliegts pievienot vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam.  Dabiskās ventilācijas sistēmas ir apmēram 70% padomju gados celto dzīvojamo ēku.

Dabiskās ventilācijas kanāls jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados.

TV pirātus tīmeklī ķers ar radaru, bloķēs un liks melnajā sarakstā

No jaunā gada saskaņā ar likuma izmaiņām Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) jāpastiprina cīņa pret nelegālajiem TV pakalpojumu sniedzējiem internetā. Šim mērķim tiks izstrādāts un darbināts īpašs rīks, kā arī piesaistīti jauni darbinieki – sola padome.
Tiesa, šo mērķu realizācija ir saistīta ar to, vai tiks piešķirti šim nolūkam budžetā prasītie 333 207 eiro 2019. gadam un pa 280 365 eiro turpmākajiem diviem gadiem, vēstīja “LV Portāls”.

Valsts juridiskā palīdzība arī Satversmes tiesā

No 2019. gada 1. janvāra ir iespēja saņemt daļēju valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām, kas nav atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, bet kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru, kā arī saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, informēja “LV portāls”.

Uzņēmēju padziļinātās sadarbības programmā būs zelta, sudraba un bronzas klienti

2019. gada 1. janvārī stājas spēkā Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi. Šajā programmā uzņemtajiem nodokļu maksātājiem paredzētas tiesības uz dažādām priekšrocībām sadarbībā ar nodokļu administrāciju, informēja “LV Portāls”.

Ierobežojumi mikrouzņēmumu darbiniekiem

Mikrouzņēmuma darbinieks no 2019. gada 1. janvāra drīkstēs strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā.

Pieaugs akcīzes nodoklis

  • Cigāriem vai cigarillām no 73 eiro par 1000 gabaliem līdz 88 eiro par 1000 gab.
  • Tabakai akcīzes nodoklis pieaugs no 66 eiro līdz 70 eiro par 1000 gramiem.

Solidaritātes nodokļa izmaiņas

Izmaiņas Solidaritātes nodokļa likumā paredz no 1. janvāra atteikties no atšķirīgām nodokļa likmēm un atstāt zemāko likmi – 25,5%. Līdz ar izmaiņām mazāks nodokļa slogs būs darba devējiem, uz kuru darbiniekiem attiecās solidaritātes nodokļa augstākās likmes. Darba ņēmējiem nodokļa slogs nemainīsies.

Solidaritātes nodokli maksā tie, kuru alga ir lielāka par nedaudz vairāk kā 4000 eiro mēnesī.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti