Datu valsts inspekcija uzraudzīs EP vēlēšanu norisi

Datu valsts inspekcija (DVI) seko līdzi Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu norisei Latvijā un atbilstoši savai kompetencei ir gatava rīkoties, lai nodrošinātu fizisko personu datu drošību un aizsardzību, informēja DVI.

Inspekcija norāda, ka dalība vēlēšanās ir būtiskas visu pilsoņu tiesības, vienlaikus fizisko personu datu drošība un aizsardzība ir tiesības, ko ikvienam Eiropas Savienības (ES) un arī Latvijas pilsonim garantē Vispārējā datu aizsardzības regula (VDAR). Personas datu aizsardzība pieder pie pamattiesībām, kas ierakstītas ES pamatdokumentos, norāda DVI.

Inspekcija uzsver, ka svarīgi, lai personas dati tiktu atbilstoši aizsargāti un lai datu apstrādes process būtu likumīgs, godprātīgs un pārredzams. DVI seko līdzi situācijai un atbilstoši savai kompetencei ir gatava rīkoties, kā arī ir atvērta sadarbībai ar citām iesaistītajām atbildīgajām institūcijām un sabiedrību. Šogad datu aizsardzības regula un tajā noteiktie nosacījumi gan Latvijā, gan visās ES valstīs tiek piemēroti pirmo reizi. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt skaidrību un vienotu izpratni visiem vēlēšanu procesā iesaistītajiem – valstu vēlēšanu iestādēm, datu starpniekiem un analītiķiem, tiešsaistes reklāmas tīkliem, sabiedrības informēšanā iesaistītajiem, vēlētājiem, politiskajām partijām, uzsver DVI.

Inspekcija norāda, ka gatavojoties vēlēšanām, veikts informēšanas darbs. DVI speciālsti piedalījušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja organizētajos semināros par aktualitātēm politiskajām partijām un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem; sagatavoja un visām Latvijas partijām nosūtīja informāciju “Par personas datu apstrādi vēlēšanu kontekstā”, tai skaitā izstrādāja un izplatīja novērtējuma kontroljautājumu apkopojumu par ietekmi uz datu aizsardzības veikšanu. Tāpat DVI par tiesībām personas datu apstrādes/aizsardzības kontekstā informēja vēlētājus, skaidrojot, kādos gadījumos tiesību aizsardzības nolūkā nepieciešams informēt DVI.

Neilgi pirms EP vēlēšanām DVI ir atsaukusies ikvienas institūcijas lūgumam, kas vērsusies pie DVI pēc konsultācijas vai ieteikumiem. Piemēram, sniegti ieteikumi Centrālajai vēlēšanu komisijai, lai varētu novērtēt ietekmi uz datu aizsardzību., Neraugoties uz ierobežotajiem resursiem un saspringtajiem termiņiem, DVI dažu stundu laikā sniedza atbildi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas lūdza skaidrot plānotās personas datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības principiem (īsziņu sūtīšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem, sniedzot informāciju par pieejamajiem resursiem vēlēšanu iecirkņa noskaidrošanai).

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti