Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija: visbiežāk vardarbības gadījumi notiek vispārējās izglītības iestādēs

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pērn veikuši 141 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi, teikts inspekcijas pārskatā par darbību 2018. gadā.

No minētā skaita 119 pārbaudes tika veiktas pēc iesnieguma vai sūzības par bērnu tiesību pārkāpumu saņemšanas. Pārbaužu rezultātā uzsāktas 35 administratīvā pārkāpuma lietvedības par dažādiem bērnu tiesību pārkāpumiem, bet astoņām personām tika piemērots naudas sods no 50 līdz 200 eiro apmērā. Tāpat bērnu tiesību aizsardzības inspektori snieguši vairāk nekā 2500 telefona un klātienes konsultācijas iedzīvotājiem un speciālistiem par bērnu tiesību jautājumiem.

Secināts, ka visbiežāk (95%) gadījumu, emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumi notiek tieši vispārējās izglītības iestādēs (skolās un pirmskolas izglītības iestādēs). Apmēram trešajā daļā pārbaudēs fiksēto emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu pret nepilngadīgajiem pāridarītājs bijis iestādes darbinieks. Valsts policijai tālākai lietas virzībai nodota informācija, kas fiksēta 11 pārbaudēs.

Tāpat inspekcijas darbinieki veikuši lietvedībā esošu lietu pārbaudes 29 bāriņtiesās, kopumā pārbaudot 524 personu lietas. Divu bāriņtiesu pārbaužu gadījumā konstatēti būtiski trūkumi bāriņtiesu darbā, tādēļ par konstatēto informētas pašvaldības, kurās darbojas šīs bāriņtiesas un kas lēmušas par bāriņtiesas priekšsēdētāja piemērotību ieņemamajam amatam.

VBTAI saņemti un izskatīti 474 iesniegumi par bāriņtiesu darbu. Pamatojoties uz tiem, departaments veica 373 bāriņtiesu lietu pārbaudes, nepieciešamības gadījumā sniedzot bāriņtiesām metodisko palīdzību.

Pēc pārbaužu rezultātiem VBTAI secina, ka institūcijās atrodas lielākoties nepilngadīgie ar veselības problēmām. Tajā pašā laikā Latvijā trūkst speciālistu, kas varētu nodrošināt šo nepilngadīgo aprūpi ģimeniskā vidē. Šo problēmu asi izjūt arī bāriņtiesas, jo tā traucē pildīt normatīvo aktu prasības, tostarp deinstitucionalizācijas iniciatīvu.

VBTAI veiktajās pārbaudēs bāriņtiesās konstatēts, ka bāriņtiesas situācijās, kad nepieciešams nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, bērnam ieceļ “pagaidu aizbildni”, līdz brīdim, kad šis pagaidu aizbildnis tiks izvērtēts un viņam/viņai tiks piešķirts aizbildņa statuss. Inspekcija vērš visu bāriņtiesu uzmanību uz to, ka tāds statuss “pagaidu aizbildnis”  normatīvajā regulējumā nav nostiprināts, tālab bērna nokļūšana ārpusģimenes formā, kas nav noteikta normatīvajā regulējumā, nav pieļaujama. Lai garantētu bērnu drošību, VBTAI aicina jau savlaicīgi rūpīgi izvērtēt potenciālos ārpusģimenes pakalpojumu sniedzējus.

VBTAI aicinājusi bāriņtiesas sarežģītos kriminālprocesos izsvērt nepieciešamību izmantot savas tiesības, iesniegt procesa virzītājam motivētu lūgumu par advokāta, kā nepilngadīgā cietušās personas pārstāvja, uzaicināšanu, kā arī informē par iespējām pieprasīt cietušajai personai pieprasīt sev pienākošos kompensāciju.

Saistītie raksti
Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti