Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas un izveido sabiedriski konsultatīvo forumu

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) apstiprinājusi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas 2023.–2025. gadam un uzdevumus plāna sagatavošanai 2023. gadam, kā arī izveidojusi sabiedriski konsultatīvo forumu, lai uzklausītu dažādu sabiedrības grupu viedokli sabiedriskā pasūtījuma izstrādāšanā un izvērtēšanā. 

Tās ir pirmās vadlīnijas jaunam trīs gadu periodam, ko pilnībā izstrādājusi SEPLP, kā arī forums ir līdz šim nebijis sabiedrības dažādu grupu iesaistes formāts sabiedriskā pasūtījuma izstrādāšanā un izvērtēšanā, norādīja SEPLP locekle Sanita Upleja-Jegermane.

Sabiedriski konsultatīvais forums tiek veidots, pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu un SEPLP apstiprināto Sabiedriskā pasūtījuma izstrādes, uzskaites un izpildes uzraudzības kārtības nolikumu. 

Nolikums paredz, ka sabiedrības dažādu grupu viedokļu noskaidrošanai SEPLP vismaz reizi gadā organizē konsultācijas ar dažādu nozaru un organizāciju pārstāvjiem, lai izvērtētu sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātus un saņemtu ieteikumus sabiedriskā pasūtījuma plāna izstrādei. 

Forumā uzaicināti piedalīties pārstāvji no Latgales kongresa, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Radošo savienību padomes, Rektoru padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento”, Pilsoniskās alianses, Latvijas Jaunatnes padomes, Latvijas Vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv””, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes un Vidzemes augstskolas.

Foruma pirmā tikšanās paredzēta novembrī, kad plānots tā dalībnieku redzējums par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijām 2023.–2025. gadam un uzdevumiem plāna sagatavošanai 2023. gadam.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas 2023.–2025. gadam un uzdevumi 2023. gada plāna sagatavošanai izstrādāti līdz ar iepriekšējo vadlīniju četru gadu posma noslēgumu. Iepriekšējā perioda vadlīnijas 2019.–2021. gadam izstrādāja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas līdz 2021. gada 4. augustam veica sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapitāla daļu turētāja un augstākās lēmējinstitūcijas funkcijas. 

Arī turpmāk reizi trijos gados SEPLP izstrādās sabiedriskā pasūtījuma plāna sagatavošanas vadlīnijas, tajās atbilstoši sabiedriskā labuma mērķiem nosakot galvenos sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu mērķus un uzdevumus. Trīs gadu vadlīnijas, pēc vajadzības un mainoties iekšējiem vai ārējiem faktoriem, var tikt pārskatītas un pilnveidotas katru gadu līdz ar sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izstrādi nākamajam gadam.

Sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas 2023.–2025. gadam tika izstrādātas situācijā, kad, pildot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma pārejas noteikumu 6. un 8. punktu, SEPLP 2022. gada 7. februārī iesniedza Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai Koncepciju par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību un Koncepciju par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansēšanas modeļa maiņu. Abas koncepcijas ir sabiedrisko mediju pārvaldības reformas noslēdzošais posms. 

SEPLP izstrādātās un Saeimā iesniegtās koncepcijas uzskatāmas arī par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vispārējas attīstības stratēģijām pārskatāmā nākotnē, neatkarīgi no ārējo un iekšējo faktoru izmaiņām, kas var ietekmēt ikgadējos sabiedriskā pasūtījuma plānus. Šo koncepciju īstenošana ir definēta arī kā ilgtermiņa mērķis SEPLP darbības stratēģijā 2022.–2025. gadam.

SEPLP norādīja, ka laikā pēc koncepciju iesniegšanas Saeimā, 2022. gada 24. februārī Krievijai sākot bruņotu un neprovocētu agresiju pret Ukrainu, būtiski ir mainījušies ģeopolitiskie apstākļi reģionā, Eiropā un pasaulē kopumā, liekot pārvērtēt drošības situāciju valstī un likumdevēja un izpildvaras līmenī pieņemot lēmumus, kas stiprina valsts ārējo un iekšējo drošību, kā arī saliedē sabiedrību uz valsts valodas pamata. 

Reaģējot uz notikumiem Ukrainā, sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir ne vien radījuši un turpina radīt papildu saturu saistībā ar šiem notikumiem, bet, saņemot papildu finansējumu 2022. gada ietvaros, apņēmušies arī stiprināt informatīvi analītiskā satura kapacitāti, kā arī veido papildu saturu, lai nodrošinātu kvalitatīvas informācijas pieejamību mazākumtautībām un kara bēgļiem no Ukrainas, atzīmēja padomē. Tāpat sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi apzina tehniskās un infrastruktūras vajadzības, ņemot vērā drošības situācijas izmaiņas reģionā. 

Plānojot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību vidējā un ilgākā termiņā, SEPLP ieskatā, nepieciešams īpaši ņemt vērā situācijas attīstību Ukrainā, šo notikumu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, kā arī nepieciešamību stiprināt latvisko un Eiropas kultūrtelpu, Latvijas Republikas Satversmē definētās vērtības, teikts SEPLP apstiprinātajās vadlīnijās.

SEPLP norādīja, ka īpaša uzmanība veltāma mazākumtautību integrācijai latviešu valodas un latviskās kultūras vidē, bērnu un jauniešu auditorijas sasniegšanai, kā arī satura pieejamības dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, palielināšanai, ņemot vērā nepieciešamību stiprināt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus kā galvenos uzticamas un pārbaudītas informācijas avotus ne tikai ikdienā, bet arī iespējamās krīzes situācijās. 

Ņemot vērā vairākos pētījumos uzrādīto tendenci, ka Latvijā ievērojama daļa sabiedrības kā primāro uzticamas informācijas avotu izmanto sociālos medijus un digitālajā vidē pieejamo informāciju, informatīvās telpas stiprināšanas nolūkos sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevums ir pēc iespējas ar savu saturu sasniegt arī šo sabiedrības daļu, turpinot palielināt digitālā satura veidošanai pieejamos resursus, teikts vadlīnijās.

Kopumā vadlīnijās noteikti 33 uzdevumi sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ņemot vērā vadlīnijās definētos stratēģiskos mērķus un uzdevumus, sabiedriskā labuma mērķus un uzdevumus, sabiedriskā pasūtījuma konceptuālo un tiesisko pamatu, kā arī SEPLP veikto situācijas raksturojumu, ārējo un iekšējo faktoru analīzi. Sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem noteiktā kārtībā un termiņos jāiesniedz plāns šo uzdevumu īstenošanai. Saskaņā ar likumu SEPLP plāns nākamajam gadam jāapstiprina līdz 31. decembrim. 

Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām un interesēm atbilstošs plašs un daudzveidīgs informatīva, analītiska, izglītojoša, izklaidējoša, iesaistoša un kultūras satura un pakalpojumu kopums. Tas aptver visas sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā.

Ar sabiedrisko pasūtījumu tiek īstenots sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vispārējais mērķis un vidēja termiņa darbības stratēģija, kā arī sabiedriskā pasūtījuma gada plāns. Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vidēja termiņa darbības stratēģija un sabiedriskā pasūtījuma gada plāns tiek veidots saskaņā ar likumā noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem.

Redakcionālās neatkarības nodrošināšanai konkrēti sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījumi un programmu plāni paši par sevi nav uzskatāmi par atsevišķu sabiedriskā pasūtījuma priekšmetu, norādīja SEPLP.

Saskaņā ar likumu SEPLP, konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un apstiprina sabiedrisko pasūtījumu, vada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izstrādes procesu un sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī lemj par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskajam pasūtījumam.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti