Aizsākas pirmais gads Nacionālā attīstības plāna īstenošanas zīmē

Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020.gadam (NAP2020) Saeima apstiprināja 2012.gada decembrī. NAP2020 ir pirmais nacionālais attīstības plāns, kas sasaistīts ar vidēja termiņa budžeta ietvaru un kura darbības piesaistītas pieejamam finansējumam konkrētā laikā, uzraugot sasniedzamos rezultātus, norāda Pārresoru koordinācijas centra (PKC) konsultante Elīna Krūzkopa.

Kopš plāna pieņemšanas Valda Dombrovska vadītā valdība spērusi konkrētus soļus, lai uzsāktu NAP2020 īstenošanu ar 2014.gada 1.janvāri, caur tajā iekļauto mērķu un risinājumu iestrādi trīs galvenajos pamatvirzienos: valsts budžeta attīstības daļā, ES struktūrfondu investīciju plānošanā un rīcībpolitikas izmaiņās, tādējādi nodrošinot NAP2020 īstenošanas plānošanu un finansiālu nodrošinājumu plānā paredzēto uzdevumu realizēšanai.

NAP2020 mērķi nacionālā līmenī tiek sasniegti caur atbalstāmo darbību un pasākumu iekļaušanu budžeta attīstības daļā. Nodrošinot NAP2020 īstenošanu un uzraudzību, Pārresoru koordinācijas centrs aktīvi piedalās budžeta veidošanas procesā, izvērtējot jaunās politikas iniciatīvas (JPI) jeb papildu budžeta pieprasījumus. Pēc sākotnējā novērtējuma vairāk kā 50% no 2014.gada apstiprinātajām JPI 2014.-2016.gadam paredz darbības NAP2020 uzdevumu īstenošanai. PKC ir iesniedzis priekšlikumus JPI izvērtēšanas procesa uzlabošanai un strādā pie novērtēšanas metodoloģijas un kritēriju pilnveides, lai nodrošinātu precīzu izvērtējumu attīstības budžeta līdzekļu sadalei atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos: NAP2020 un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija2030) noteiktajiem attīstības virzieniem.

NAP2020 tiek finansēts ne tikai no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, bet arī no Eiropas Savienības ārvalstu finanšu palīdzības un privātā līdzfinansējuma, tāpēc PKC eksperti piedalās sarunās ar Eiropas Komisiju, pārstāvot Latvijas nacionālās intereses un pamatojot valsts attīstības redzējumu un tam nepieciešamās investīcijas. Uzsākot Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadu perioda investīcijas, PKC īpašu uzmanību pievērsīs specifisko atbalsta mērķu ieviešanas noteikumu un kritēriju noteikšanai, lai finansējums mērķtiecīgi tiktu ieguldīts NAP2020 mērķu sasniegšanā. NAP2020 paredz finanšu līdzekļu efektīvu ieguldījumu virzienus un konkrētas darbības.

Lai NAP2020 mērķi tiktu sasniegti un ikviens to izjustu savā mājsaimniecībā un ikdienas dzīvē, PKC aktīvi līdzdarbojas nozaru ilgtermiņa attīstības vadlīniju un stratēģiju izstrādē, iedzīvinot NAP2020 vīziju, mērķus un uzdevumus visos plānošanas līmeņos – nacionālā, reģionālā un vietējā, veicinot plānošanas dokumentu savstarpēju koordināciju un saskaņotību, kā arī sadarbību starp plānošanā iesaistītajām pusēm – publisko sektoru, privāto sektoru un sabiedrību.

PKC uzdevums ir monitorēt, vai tās iniciatīvas, kas ir ieplānotas, realizējot NAP2020, tiek īstenotas, un kādas ir novirzes no mērķiem. Pirmais darbs ir NAP2020 kartējums, precīzi identificējot NAP2020 īstenošanai piešķirto finansējumu no Valsts budžeta un ES struktūrfondiem, kā arī citiem finanšu avotiem. Saprotams, ka finansējums ir ierobežots visās jomās, līdz ar to visu pasākumu finansēšanu nav iespējams uzsākt 2014.gadā, tiek izdarītas izsvērtas izvēles –, ko sākt īstenot jau nākamgad un ko plānots uzsākt vēlāk. PKC uzdevums ir pievērst nozaru plānotāju uzmanību tām darbībām, kuras kādu iemeslu dēļ netiek īstenotas un uzraudzīt to iekļaušanu turpmāko gadu Valsts budžeta programmās.

NAP2020 īstenošanas procesam un uzraudzībai sekot līdzi var PKC mājaslapā www.pkc.gov.lv.

NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsums atbalstītām darbībām pieejams šeit.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Latvijā
Ziņas
Jaunākie
Interesanti