Rīta Panorāma

ANO bažas par holeras gadījumiem Haiti

Rīta Panorāma

Rīta Panorāma

Intervija ar Valsts kontrolieri Rolandu Irkli

Valsts kontrole nesniedz pozitīvu atzinumu par valsts finanšu pārskatu

Lai arī kopumā finanšu uzskaites sakārtošanai valstī ir daudz paveikts, pozitīvu atzinumu joprojām neļauj sniegt atsevišķi nesakārtoti jautājumi, secināts Valsts kontroles (VK) noslēgtajā revīzijā par valsts saimnieciskā gada pārskatu.

VK ir noslēgusi ikgadējo revīziju par valsts saimnieciskā gada pārskatu un, līdzīgi kā iepriekšējos gados, sniegusi atzinumu ar iebildēm.

VK padomes locekle Ilze Bādere atgādināja, ka saimnieciskā gada pārskats (SGP) sniedz informāciju par valsts darbības rezultātiem pārskata gadā un finansiālo stāvokli pārskata gada 31. decembrī. Lai šī pārskata lietotājiem un sabiedrībai kopumā sniegtu pārliecību, ka SGP sniegtā informācija ir pareiza un ticama, VK ik gadu veic SGP revīziju, kuru pabeidzot sniedz savu atzinumu.

"Šis atzinums ir būtisks, jo to vērtē arī ārvalstu investori un reitingu aģentūras, gan nosakot valsts kredītreitingu, gan arī pieņemot lēmumus par investēšanu".

Lai gan ir ieviests uzkrāšanas princips nodokļu uzskaitē, tomēr Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pirmo reizi sagatavotais ikgadējais nodokļu pārskats nav pārbaudāms. 2021.gada SGP būtiskākais jaunums – tajā, ieviešot VK pirms 16 gadiem sniegto ieteikumu uzkrāšanas principa piemērošanai valsts budžeta ieņēmumu uzskaitē, pirmo reizi iekļauts VID ikgadējais nodokļu pārskats jeb tā sauktā "nodokļu bilance".  Tiesa, nodevu ieņēmumi, naudas sodi un citi nenodokļu ieņēmumi joprojām netiek uzrādīti pēc uzkrāšanas principa, t.i., SGP ne saistību, ne prasību sastāvā par tiem netiek uzrādīta informācija. Šādi ieņēmumi veido 2,4% no konsolidētā kopbudžeta kopējiem ieņēmumiem jeb 298 miljoni eiro.

VID pārstāvis Andrejs Vaivars
00:00 / 00:36
Lejuplādēt

VID pārstāvis Andrejs Vaivars Latvijas Radio atzina, ka maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā ir dažas nepilnības, bet sistēma darbu sāka pagājušā gada sākumā un darbs pie tās pilnveides vēl notiek.

„Šīs sistēmas ieviešanu var salīdzināt ar lidmašīnas dzinēja maiņu lidojuma laikā. Tas ir darbs, kura laikā tika veikta visu grāmatvedības notikumu uzskaite, deklarētās vai aprēķinātās saistības uzskaite, vienotā nodokļu kontā veiktie maksājumi, desmit miljardi valsts budžeta ieņēmumi grāmatvedības uzskaitē, kas rodas no aptuveni 120 miljoniem dažādiem grāmatojumiem. Uzņēmēji nepilnības ir pamanījuši, un tās tiek novērstas,” stāstīja Vaivars.

VK norādīja, ka tā jau 2006. gadā sniedza ieteikumu ieviest uzkrāšanas principu valsts budžeta ieņēmumu uzskaitē. Uzkrāšanas princips ir grāmatvedības uzskaites princips, saskaņā ar kuru darījumi un citi notikumi tiek atzīti tad, kad tie rodas, nevis tikai tad, kad tiek saņemta vai samaksāta nauda.

Tā ieviešana būtiski uzlabotu SGP kvalitāti, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju pārskata lietotājiem.

Kopš sākotnēji sniegtā ieteikuma ir pagājuši 16 gadi. Ieviest uzkrāšanas principu VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaitē Finanšu ministrija (FM) apņēmās tikai 2014. gadā, 2015. gada septembrī tika pieņemts lēmums to ieviest 2021. gada 1. janvārī. Minēto FM apņemšanos 2016. gadā atbalstīja arī Ministru kabinets (MK).

Lai gan VID ikgadējais nodokļu pārskats ir sagatavots, tomēr jau pērn VK konstatētie trūkumi nepieciešamo priekšdarbu veikšanā ir rezultējušies neatbilstošā šī pārskata kvalitātē. Tikai 2021. gada decembra beigās uzsākta dokumentu pirmreizējā grāmatošana Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS). MAIS funkcionalitātes nepilnības, uz kurām VK norādīja pērn, turpinājās arī šogad, un tika konstatētas jaunas nepilnības, kuru novēršanu MAIS izstrādātājs atsevišķos gadījumos kavēja. Sākotnēji (maija sākumā) un atkārtoti (maija vidū) sagatavotais pārskats bija kļūdains, tāpēc kļūdu labošana turpinājās līdz pat augusta vidum, kad precizētais VID pārskats trešo reizi tika iesniegts Valsts kasē.

Tomē revīzijā VK konstatēja, ka vairākiem posteņiem nav veikta gada slēguma inventarizācija, nav nodrošināta analītiskā uzskaite, tie ir gan nepamatoti samazināti, gan nepamatoti palielināti.

Tas liedza VK iespēju pārliecināties par šī pārskata pareizību.

"VID izprot šī pārskata nozīmīgumu un ir apņēmības pilns pēc iespējas ātrāk novērst trūkumus. Noslēdzot revīziju, sniedzām trīs ieteikumus VID ikgadējā nodokļu pārskata kvalitātes pilnveidošanai, kurus VID apņēmās ieviest laikā no nākamā gada aprīļa līdz 2025. gada janvārim," piebilda Bādere.

Otro gadu pēc kārtas VK vērtēja Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai un atbalsta pasākumiem piešķirto līdzekļu izlietojumu.  VK vērsa uzmanību uz valsts parādu un budžeta deficītu. VK ieskatā ir svarīgi, lai valsts parāda līmenis nekļūst pārmērīgs un tā uzturēšanai sabiedrība spēj nodrošināt stabilu iekšzemes kopprodukta izaugsmi, savukārt budžeta deficīta kāpināšanai ir jāpieiet atbildīgi. Tāpēc mērķēti atbalsta pasākumi un pārdomātas investīcijas būs arī nākamā pārskata gada izaicinājums, norādīja VK.

VK atzinusi arī Konkurences padomes (KP) konstatētā karteļa ietekmi gan uz 2021. gada, gan nākamajiem SGP. VK secināja, ka KP lēmums par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu radīja būtisku ietekmi uz vairākām valsts pārvaldes iestādēm un atvasinātajām publiskajām personām (un to kapitālsabiedrībām), jo liela daļa no 35 būvniecības objektiem, kas ietekmēti ar šo lēmumu, finansēti no publiskajiem līdzekļiem. Tāpat šie darījumi radīs ietekmi uz SGP finanšu rādītājiem arī nākotnē, jo pasūtītājiem:

  • 18 būvniecības objektiem, kas tiek līdzfinansēti no ES un valsts budžeta programmas par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentiem līdzekļiem, uz 2021 .gada beigām piemēro 18,4 miljonu eiro finanšu korekciju;
  • konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, iespējams, radies 22,3 miljonu eiro būvdarbu izmaksu sadārdzinājums u.c. ar pārkāpumu saistītie izdevumi.

"Ņemot vērā, ka MK uzdeva atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām īstenot pasākumus konkurences tiesību pārkāpuma riska mazināšanai un to īstenošana plānota līdz 2024. gada 1. janvārim, Valsts kontrole turpinās sekot līdzi gan to progresam, gan valdības turpmākiem lēmumiem šī riska mazināšanai, kā arī tam, lai informācija tiktu atbilstoši atklāta budžeta iestāžu gada pārskatos," norādīja Bādere.

Citi nozīmīgākie konstatējumi un novērstie trūkumi

VK arī secinājusi, ka valsts finansējums Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai – kopumā 7,69 miljoni eiro – izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem un normatīvajiem aktiem. Tomēr VK  vērsa uzmanību uz MK noteikumos neskaidri noteiktu termiņu piešķirtās mērķdotācijas izmantošanai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei un pašvaldību nepamatoti izmantoto uzņēmuma līguma formu gadījumos, kad darbiniekiem būtu izmaksājama piemaksa.

Simtgades svinību izdevumi – pabeigts pirms 5 gadiem solītais apkopojums, kas apstiprina jau iepriekš VK identificēto risku, ka tiks pārsniegts sākotnējā budžetā paredzētais resoru pašfinansējuma apmērs – šāda tendence bija vērojama visā svinību norises laikā un kopumā pašfinansējums ir izlietots par 13 miljoniem eiro vairāk, nekā sākotnēji plānots. Izlietoti 39 miljoni eiro plānoto 26 miljonu eiro vietā.

Kopējie Simtgades izdevumi pēc VK aprēķiniem sasniedza vismaz 67 miljonus eiro sākotnēji plānoto 59 miljonu eiro vietā.

Būtiskākie novērstie trūkumi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība, novēršot jau 2015. gadā VK konstatētos trūkumus, veica transporta būvju un inženierbūvju ārkārtas inventarizāciju, kā rezultātā no uzskaites izslēgti 182 pamatlīdzekļi, bet 15 pamatlīdzekļiem veikta to apvienošana un/vai nosaukuma korekcija; Valsts kase ir nodrošinājusi atbilstošu atvasināto finanšu instrumentu uzskaiti, uz ko vērsām uzmanību 2018. gada SGP revīzijā.

"Ik gadu, pabeidzot SGP revīziju, uzsveram – atzinumu ar iebildēm sniegsim tikmēr, kamēr nebūs novērsti mūsu konstatētie trūkumi. Un tādu ir palicis maz – atbilstoši jāsagatavo VID ikgadējais nodokļu pārskats, jāaplēš iespējamās saistības, kas izriet no dalības starptautiskajās organizācijās pēcnodarbinātības labumu segšanas pienākuma, jācer uz drīzu tiesvedības pabeigšanu t.s. "Lielvārdes vekseļa" lietā. Novēršot šos trūkumus un atrisinot neskaidros jautājumus, vienlaikus neradot jaunas kļūdas un neskaidrības, mums būs pamats par SGP sniegt pozitīvu atzinumu," piebilda Bādere.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti