Panorāma

Latvija inovācijās atpaliek no Igaunijas un Lietuvas

Panorāma

Naudas atmazgāšanas skandāls

«Valmieras stikla šķiedra» lūdz tiesiskās aizsardzības procesu

«Valmieras stikla šķiedra» lūgusi tiesisko aizsardzību

Viens no Latvijas lielākajiem darba devējiem – uzņēmums "Valmieras stikla šķiedra" (VSŠ) pieprasījis tiesiskās aizsardzības procesu, jo nespēj atmaksāt kredītus, kas ņemti ASV ražotnes izveidei. Uzņēmuma vadība uzsver – tā nav maksātnespēja, bet drīzāk biznesa plāns, kas ļaus atrisināt īstermiņa problēmas. Tikmēr investīciju eksperti atzīst – uzņēmuma ekspansijas plāni ASV tirgū izrādījušies pārāk optimistiski.

ĪSUMĀ:

  • Uzņēmumam finansiālas grūtības radušās saistībā ar tā meitas uzņēmumu ASV.
  • Tas nespēj nodrošināt vajadzīgās ražošanas jaudas un rada zaudējumus.
  • Bija iecere ASV piesaistīt jaunu investoru, taču tas nav izdevies.
  • ASV banka pieprasījusi atmaksāt uzņēmumam izsniegto aizdevumu.
  • Papildu ir būtiskas parādsaistības sindicēto aizdevumu ietvaros.
  • VSŠ vēlas laiku, lai vienotos ar kreditoriem par kārtību prasījumu apmierināšanai.
  • Uzņēmums kā piemērotāko risinājumu redz tiesiskās aizsardzības procesu.
  • Pašvaldība: uzņēmuma darbinieki Latvijā var būt droši.

Radušies neparedzēti šķēršļi

"Valmieras stikla šķiedra" lūgusi ierosināt tiesisko aizsardzību
00:00 / 04:23
Lejuplādēt
Pirms pieciem gadiem optimistiski sāktais  110 miljonus eiro vērtais VSŠ ražotnes projekts ASV nu kļuvis par nastu. Kaut šobrīd veiksmīgi izveidota ražotnes pirmā kārta, otrās kārtas attīstība aizkavējusies un tā nestrādā ar plānoto jaudu, radot zaudējumus

 

Kompānijas pārstāvji paziņojumā biržai "Nasdaq Riga" skaidro, ka pavasarī sākās padziļinātās izpētes process ASV meitasuzņēmumā "P-D Valmiera Glass USA Corp.", taču, neskatoties uz šim procesam sekojošām sarunām ar potenciālo investoru, saistošs piedāvājums tā arī netika saņemts.

Vienlaikus VSŠ pārstāvji atzīmē, ka vēl viena trešā persona ir izrādījusi interesi par ASV ražotnes visu aktīvu kopuma – gan pirmās, gan par otrās ražotnes – iegādi. Konkrēts piedāvājums no šīs trešās personas līdz šim brīdim vēl nav saņemts.

"Līdz šim ieguldījumi par kopējo summu vairāk nekā 80 miljonu eiro apmērā ir veikti ASV otrās fāzes ražotnē (kopumā plānotas 110 miljoni ASV dolāru investīcijas laika posmā no 2014. līdz 2022. gadam).

Diemžēl šī projekta īstenošanas gaitā ir radušies vairāki neparedzēti šķēršļi. To sekas, neraugoties uz vairākkārtēju vadības inovatīvu pieeju situācijas risināšanai, līdz pat šai dienai nav pilnībā novērstas.

Šo iemeslu dēļ otrās fāzes ražotne (vertikāli integrēta stikla šķiedras produktu ražotne) joprojām nespēj sasniegt nepieciešamās ražošanas jaudas un tādējādi nes materiālus zaudējumus, strauji patērējot naudas līdzekļus no citiem sabiedrības darbības virzieniem," skaidro kompānijas pārstāvji.

Nespēj atmaksāt izsniegto aizdevumu

VSŠ vadība atzīmē arī, ka finanšu resursu piesaistes ietvaros, lai izveidotu ASV ražotni un nodrošinātu otrās fāzes objekta darbību, ASV ražotne noslēdza kredītlīnijas līgumu ar banku, kas bāzēta ASV. Lai nodrošinātu parāda saistību, kas izriet no kredītlīnijas līguma, nodibināšanu, VSŠ ir izsniegusi galvojumu par labu bankai.

Tā kā ASV ražotne nav spējusi izpildīt no kredītlīnijas līguma izrietošās saistības, banka 2019. gada 10. jūnijā ir pieprasījusi sabiedrībai nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopējo summu 3,013 miljonu ASV dolāru apmērā.

"Diemžēl sabiedrībai nav iespējams veikt tūlītēju un pilnīgu ar galvojamu nodrošinātā aizdevuma atmaksu," atzīst VSŠ pārstāvji.

VSŠ norāda arī, ka sabiedrībai papildus ir būtiskas parādsaistības sindicēto aizdevumu ietvaros par summu vismaz 67,014 miljonu eiro un vismaz 17,836 miljonu ASV dolāru apmērā attiecībā pret vēl divām bankām. Līdz ar to bankas, kura 2019. gada 10. jūnijā ir pieprasījusi VSŠ nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu, prasījums faktiski izraisa saistību neizpildes gadījumu arī attiecībā uz sindicēto aizdevumu līgumiem ar divām citām bankām.

Vajag laiku, lai vienotos ar kreditoriem

"Iepriekš norādīto apstākļu rezultātā sabiedrība ir nonākusi finansiālās grūtībās. Lai turpinātu ilgtspējīgu darbību un nodrošinātu iespēju panākt praksē īstenojamu vienošanos ar saviem kreditoriem,

sabiedrībai šobrīd ir nepieciešams nodrošināt netraucētu un nepārtrauktu darbību tās galvenajām ražošanas līnijām un iegūt laiku, lai panāktu vienošanos ar saviem kreditoriem par kārtību visu kreditoru prasījumu apmierināšanai," atzīst kompānijā.

VSŠ vadība norāda, ka sekmīga turpmāka sabiedrības attīstība joprojām ir skaidri noteikts VSŠ valdes un padomes mērķis. Tādēļ pašreizējos apstākļos vispiemērotākais risinājums ir iesniegt pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

"Līdz ar to, veicot rūpīgu situācijas analīzi un konsultējoties ar sabiedrības padomi, zvērinātu revidentu sabiedrību un juristiem, sabiedrības valde nolēma īstenot šo soli un iesniegt Vidzemes rajona tiesā Valmierā pieteikumu sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanai," norāda uzņēmuma pārstāvji.

VSŠ valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels piebilst: "Šajā sakarā es vēlos paziņot, ka kompānijas darbība turpinās pilnā apmērā. Tiesiskās aizsardzības process nebūt nav uzņēmuma maksātnespēja. Tas ir tiesiskās aizsardzības plāns, kas mums dos iespēju runāt ar citiem uzņēmuma aizdevējiem."

Darbība Latvijā un Lielbritānijā peļņu nesoša

VSŠ atzīmē arī, ka uzņēmuma darbība Latvijā, kā arī tās meitas sabiedrības Apvienotajā Karalistē darbība pēdējo gadu laikā ir konsekventi nodrošinājusi stabilu naudas plūsmu un rentabilitāti. Vienlaikus sabiedrība un tās meitas sabiedrība Apvienotajā Karalistē aktīvi atbalstīja uzņēmuma paplašināšanos ASV.

Kompānija norāda arī, ka sabiedrība savas ikdienas komercdarbības ietvaros ir saņēmusi izpildei ievērojama apjoma pasūtījumus dažāda veida tās ražoto produktu piegādēm.

Šo pasūtījumu izpilde nodrošinās naudas plūsmu, kas nepieciešama, lai sabiedrība varētu veikt tās finanšu saistību restrukturizāciju, turklāt bez apgrūtinošās nepieciešamības atbalstīt otrās fāzes ražotnes darbību ASV īstermiņā un vidējā termiņā.

"Pēc tiesas lēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu saņemšanas sabiedrības valdes uzdevums saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām būs izstrādāt un iesniegt sabiedrības kreditoriem apstiprināšanai sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Tiek prognozēts, ka tas sevī ietvers arī nepieciešamību reorganizēt ASV ražotnes darbību, kā arī naudas plūsmas optimizāciju un sabiedrības bilances stiprināšanu," norāda kompānijā.

VSŠ valdes priekšsēdētājs Jugels norāda: "Tam nav nekādas ietekmes uz darbiniekiem. Tāpat tam nav būtiskas ietekmes uz mūsu aizdevējiem, ja mēs kā kompānija būsim aizsargāti pret kreditoriem, kas varētu pēkšņi pieprasīt atpakaļ savu naudu."

VSŠ pārstāvis, zvērināts advokāts Māris Vainovskis
00:00 / 00:31
Lejuplādēt
VSŠ pārstāvis, zvērināts advokāts Māris Vainovskis norādīja, ka kompānija kopā ar saviem sadarbības partneriem plāno tuvāko divu mēnešu laikā rast risinājumu "sabiedrības ilgtspējīgai darbībai".

 

Eksperti: plāns optimistisks, ASV tirgus – pārkarsis 

Sabiedrība informē arī, ka neviens lēmums attiecībā uz ASV otrās fāzes ražotnes objekta pārdošanu līdz šim brīdim nav pieņemts un ASV ražotnes vadība turpina sarunas ar potenciālajiem investoriem, kas, iespējams, būtu gatavi veikt otrās fāzes ražotnes iegādi. Vienlaikus nevar izslēgt situāciju, ka tiks veikta ASV otrās fāzes ražotnes darbības restrukturizācija, ņemot vērā gan šobrīd esošo, gan nākotnē iespējamo potenciāli ieinteresēto personu loku, un tā ļaus veiksmīgi nodrošināt ražotnes darbību, piebilst VSŠ vadība.

Šobrīd VSŠ akcionāri apsver vairākas iespējas – investora piesaisti vai pilnīgu ASV ražotnes pārdošanu.

Eksperti gan norāda – ja ražotne tiks pārdota, uzņēmuma akcionāri cietīs zaudējumus. Tas gan nenozīmē, ka rūpnīcu sagaida "Liepājas metalurga" liktenis, jo VSŠ produkti ir pieprasīti visā pasaulē. Tāpat eksperti atzīst – VSŠ ekspansijas plāns ASV bijis optimistisks, turklāt ASV tirgus ir pārkarsis.

"Viņiem ir jāmaksā trīs vairāk nekā Valmierā, un šādas projekta vadīšanas novirzes ir dārgas.  Tā šobrīd ir tā problēma. Viņi ir spiesti aizņemties līdzekļus (..),  tagad ir spiesti prasīt plānu, lai neaiztiktu strādājošos uzņēmumus, lai tas viss nesāktu grūt," spriež finanšu kompānijas "Prudentia" partneris Ģirts Rungainis.

VSŠ darbinieki Latvijā varot būt droši

Jugels norāda arī, ka Latvijas ražotnē nav plānota darbinieku skaita samazināšana un uzņēmums turpinās darbu kā līdz šim. Uzņēmums nodarbina 1100 cilvēku un ir viens no lielākajiem Latvijas darba devējiem.

Atbalstu uzņēmumam sola pašvaldība. "Uzņēmums ar saviem darbiniekiem ir ļoti nozīmīgs.

Mēs ar uzņēmuma vadību esam gatavi runāt par scenārijiem, kā arī mēs varam palīdzēt uzņēmumam. (..) Tas varētu būt kaut kas saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarinājumu,"

saka Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums ("Valmierai un Vidzemei”), norādot, ka VSŠ ir lielākais darba devējs Valmierā un arī Vidzemē.

"Mērs, neskatoties uz to, ka ir ārzemju komandējumā, ir sazinājies ar uzņēmuma vadību un ir pārrunājis arī esošo situāciju. Mēs to uzņemam ar sapratni, jo mēs arī saprotam to, ka uzņēmums, sperot šādu soli, maksimāli virza uz to, lai saglabātu uzņēmuma darbību un lai vienas struktūrvienības varbūt arī radītie zaudējumi neatstātu ietekmi uz pārējo uzņēmumu," saka Gailums.

Viņš uzskata, ka uzņēmuma darbinieki var būt droši. Pašvaldībai bažu neesot, un tās vadība ir pārliecināta par uzņēmuma profesionalitāti un spēju tikt galā ar esošo situāciju.

KONTEKSTS:

VSŠ 2015. gada 26. martā ASV Džordžijas štatā svinīgi atklāja VSŠ meitas kompānijas "P-D Valmiera Glass USA Corp." pirmo ražotni 7 400 kvadrātmetru ražošanas platībā. Pirmajā posmā investēti 20 miljoni dolāru un radītas 150 darba vietas. Pērn pavasarī ASV Džordžijas štatā, Dublinā, oficiāli atklāta stikla šķiedras ražotāja VSŠ meitas kompānijas "P-D Valmiera Glass USA Corp." jaunā ražotne. Otrais posms līdz ar paplašināšanos paredzēja līdz 2022. gadam radīt vēl papildu 425 darbavietas un 90 miljonu ASV dolāru investīcijas.

Saskaņā ar neauditētajiem rezultātiem VSŠ grupas neto apgrozījums pērn bija 112,98 miljoni eiro, kas ir par 13 miljoniem eiro jeb 10,2% mazāk nekā 2017. gadā. Kompānija pērn strādāja ar zaudējumiem 4,932 miljonu eiro apmērā. Iepriekšējos gados VSŠ  darbojās ar peļņu. Finanšu situāciju pērn būtiski ietekmēja ASV uzņēmuma rezultāti, iepriekš atzina VSŠ vadība.

Pārskata periodā VSŠ grupa jeb "Valmiera Glass grupa" sastāvēja no mātes uzņēmuma VSŠ un tās meitas uzņēmumiem "Valmiera Glass UK Ltd." Lielbritānijā, "P-D Valmiera Glass USA Corp." un "Valmiera Glass USA Trading Corp." ASV. "Valmiera Glass grupas" pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. Grupā pērn nodarbināti vidēji 1702 cilvēki, no tiem 1108 VSŠ Latvijā. Līdz ar to VSŠ ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā.

Pēc VSŠ datiem, "P-D Glasseiden GmbH Oschatz" pieder 26,07% VSŠ akciju, "P-D Management Industries-Technologies GmbH" – 23,93%, "P-D Aircraft Composites GmbH" -–18,83%, "Corvalis GmbH" – 11,97%, bet Beatrisei Preisai-Daimlerei – 9,42% kapitāldaļu.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt