Latvijā pērn izcirsts vairāk koksnes nekā gadu iepriekš

Pagājušajā gadā Latvijā nocirsti 11,44 miljoni kubikmetru koksnes, kas ir par 0,88 miljoniem kubikmetru vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Valsts meža dienesta (VMD) informācija.

VMD ģenerāldirektora vietnieks Normunds Jurkāns norādīja, ka pērn izcirstās koksnes apmērs ir pieaudzis salīdzinājumā ar 2016.gadu saistībā ar augstākām kokmateriālu cenām

Nedaudz vairāk nekā puse jeb 5,75 miljoni kubikmetru koksnes no kopējā pagājušajā gadā izcirstās koksnes apmēra iegūti valsts mežos, bet 49,9% jeb 5,69 miljoni kubikmetru koksnes - privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos.

Jurkāns atzina, ka kopējais koku ciršanas apmērs pēdējos desmit gados Latvijā saglabājas apmēram vienāds.

Koku ciršanas apmēra dinamiku ietekmē daudzi faktori, tostarp valsts attīstība, vispārējā situācija ekonomikā, kokmateriālu cenas tirgū, likumdošana.

Datus par Latvijā pērn izcirstās koksnes apmēru VMD ieguvis, izmantojot Meža valsts reģistrā fiksēto informāciju, ko snieguši meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji pārskatos par pagājušajā gadā veikto saimniecisko darbību meža zemēs. Ja šī informācija nebija iesniegta, vai VMD darbiniekiem radās šaubas par tās patiesumu, apsekots stāvoklis dabā. Izcirstajos apmēros norādīti likvīdās koksnes kubikmetri.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

  0 komentāri
  Pievienot komentāru
  Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
  Ekonomika
  Ziņas
  Jaunākie
  Populārākie
  Interesanti