Panorāma

Zoodārza ekspozīcijā – jaunienācēji Latvijas dabā

Panorāma

Piesārņojumu Zemgalē vāks par 400 000 eiro

OCTA tirgus caurskatāmība veicina cenu saskaņošanas risku

Konkurences padome rosina vērtēt OCTA cenu «griestu» ieviešanu

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 4 gadiem.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) tirgus kļuvis pārlieku caurredzams, kas apdrošinātājiem ļauj pielāgoties konkurentu darbībai un izdarīt ekonomiski nepamatotas atkāpes no individuālās cenu politikas, secināja Konkurences padome (KP). Padome rosina ieviest korekcijas un apsvērt iespēju noteikt OCTA cenu “griestus”.

ĪSUMĀ:

  • KP pētīja OCTA cenu kāpumu, secināja: apdrošinātāji var brīvi monitorēt konkurentu darbību.
  • KP: Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroju un Apdrošinātāju asociāciju vada viens cilvēks, tas rada risku.
  • Pārāk bieži publiskotās atskaites par apdrošinātāju finanšu rādītājiem ļauj izsekot konkurentu tirgus pozīcijai.
  • Tas ļauj apdrošinātājiem lemt par savu rīcību tirgū.
  • Padome aicina atbildīgās iestādes ieviest korekcijas konkurences veicināšanai.
  • KP ierosina FM vērtēt iespēju noteikt OCTA cenu “griestus”, lai pasargātu patērētājus no iespējama pārmērīga cenu kāpuma nākotnē.
  • FM sola vērtē KP veikto analīzi, vienlaikus atzīstot - OCTA cenu ierobežošana nav atbalstāma.
  • LTAB pagaidām atturas komentēt KP pārmetumus.

Kritika par OCTA cenu kalkulatoriem

Konkurences padome konstatējusi problēmas OCTA tirgū
00:00 / 03:19
Lejuplādēt
Padome paziņojumā medijiem norāda, ka OCTA ir obligāts priekšnoteikums transportlīdzekļu īpašnieku dalībai satiksmē, tāpēc padome rosina atbildīgās institūcijas īstenot nozīmīgas korekcijas.

 

Padome tirgus uzraudzībā pētīja, kādi apstākļi veicinājuši būtisku OCTA prēmijas cenu kāpumu 2017. gadā un vai starp tirgus dalībniekiem nav notikušas aizliegtas saskaņotas darbības. Apdrošinātāji cenu kāpumu toreiz pamatoja ar izmaiņām likumos, kā arī ar augošajām izmaksām par auto labošanu un medicīnu.

KP izpēte liecina, ka OCTA prēmijas vidējā pieauguma amplitūda un apmērs katrai apdrošināšanas sabiedrībai ir atšķirīgs, tomēr ne visām sabiedrībām tas bijis pamatots ar ekonomisko situāciju un individuālajiem OCTA finanšu rādītājiem.

Kā neraksturīgu iezīmi konkurences apstākļos esošiem tirgiem padome konstatēja, ka konkurentiem OCTA tirgū brīvi ir pieejama būtiska individuāla komercinformācija, kas tieši apdrošināšanas sabiedrībām, nevis patērētājiem sniedz ieguvumus un skaidrojumus par OCTA tirgus tendencēm.

Tas OCTA sistēmu padara pārlieku caurskatāmu, ļauj apdrošināšanas sabiedrībām monitorēt tirgu un attiecīgi pielāgoties konkurentu rīcībai.

Starp būtiskākajiem faktoriem, kas veicina tirgus caurredzamību, KP identificēja OCTA informācijas sistēmu, kuru apdrošināšanas sabiedrības izmanto ikdienas darbībā, tajā skaitā nosakot prēmiju piedāvājumus.

Tāpat izceļami OCTA cenu kalkulatori, kas kalpo patērētāju ērtībai un kopumā ir atbalstāmi, tomēr vienlaikus rada augstu risku, ka, nekontrolētā un automatizētā veidā piekļūstot individuālajiem datiem, apdrošināšanas sabiedrības un brokeri iegūst informāciju par konkurentu piedāvājumiem, ieskaitot cenu tendencēm, kas rada rīcības pielāgošanās un saskaņošanas riskus.

"Ir iespēja nekontrolētā, automatizētā veidā šiem datiem piekļūt, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt personalizēto piekļuvi, lai būtu pārliecība, ka patiešām es esmu šajā brīdī pieprasījis informāciju un gribu saņemt cenu piedāvājumu no visiem apdrošinātājiem. Lai šeit tiktu novērsti riski, kas pastāv – izmantot šos algoritmus arī tādām darbībām, kas nav savietojamas nedz ar konkurenci, nedz ar datu drošības noteikumiem," teica KP Analītiskā departamenta direktore Ilze Tarvāne.

Norāda uz interešu konflikta risku

KP ieskatā aizliegtas vienošanās risku un interešu konfliktu rada arī tas, ka divas organizācijas – Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroju (LTAB) un Latvijas apdrošinātāju asociāciju (LAA) – ar pretējiem mērķiem, proti, aizstāvēt patērētāju intereses un biznesa intereses, vada viena un tā pati persona.

"(..) Tas, ka viens un tas pats cilvēks vada abas organizācijas, rada zināmu interešu konfliktu un neitralitātes trūkumu attiecībā uz to, kas būtu jāņem vērā, pārstāvot patērētāju intereses," sacīja KP vadītāja Skaidrīte Ābrama.

Lai gan OCTA sistēmas nodrošināšanā ir iesaistītas daudzas institūcijas – LTAB, LAA un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) –, to pārmērīgi biežās publiskotās atskaites par katras apdrošināšanas sabiedrības finanšu rādītājiem ļauj viegli izsekot konkurentu tirgus pozīcijai un līdz ar to arī lemt par savu rīcību tirgū.

Pielāgošanos veicina arī LTAB un apdrošināšanas sabiedrības publiski paustie komentāri par paredzamo cenu paaugstināšanos.

Iestāde vairākkārt izteikusi aizrādījumus par cenu signalizēšanu un norāda, ka padome līdzīgos gadījumos nākotnē bez iepriekšējas brīdināšanas var lemt par konkurences pārkāpuma izmeklēšanu.

Padome norāda, ka tirgus dalībnieki, kas darbību veic caurskatāmā tirgū, līdz noteiktam līmenim var paredzēt iespējamo konkurentu darbību. Šādos tirgos konkurentiem var nebūt tiešā veidā jāvienojas par savu plānoto darbību, jo tie ir savstarpēji atkarīgi un pastāv iespējas sekot konkurentu darbībām.

Konkurences padomes vadītāja Skaidrīte Ābrama
00:00 / 01:03
Lejuplādēt
"Ir grūti atrast citu tirgu, kas būtu padarīts tik ļoti caurredzams un konkurentiem labvēlīgs pielāgoties vienam otra rīcībai, jo tas viss ir redzams tirgū. Tāpēc Konkurences padome izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus, kas šajā OCTA tirgū ir nepieciešams – ļoti nozīmīgas korekcijas. Kāpēc tiek izstrādāti normatīvie akti, kas dod iespēju informāciju publiskot tik plaši, kā tas netiek darīts citās nozarēs? Kāpēc nav normatīvo aktu, kas pārrauga tik nozīmīgas institūcijas kā LTAB darbību? Ir nepieciešamas korekcijas, lai mazinātu tirgus caurredzamību, jo tādējādi tiktu novērsta iespēja, ka tirgus dalībnieki seko viens otra rīcībai, arī nevienojoties konspiratīvi. Vienkārši vajag redzēt tirgū signālu, kāda apdrošināšanas sabiedrība veic cenu izmaiņu, kalkulatorā skatāmies, kas notiek. Un tad seko sniega lavīna ar to efektu, kas bija 2017. gadā ar ļoti intensīvu cenu maiņu," teica KP vadītāja.

 

Lai novērstu konstatētās nepilnības un tirgus caurskatāmību, kas negatīvi ietekmē konkurenci un rada kaitējumu patērētājiem, KP aicina atbildīgās institūcijas izdarīt nozīmīgas korekcijas.

Iestāde ir sagatavojusi konkrētus priekšlikumus Finanšu ministrijai (FM), FKTK un LTAB.

Ņemot vērā, ka OCTA ir valsts noteikta, obligāta prasība ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam, padome cita starpā ierosina FM izvērtēt iespēju noteikt OCTA prēmiju maksimālo apmēru, lai pasargātu patērētājus no iespējama pārmērīga cenu kāpuma nākotnē.

FM pret cenu ierobežošanu

FM sola rūpīgi izvērtēt KP veikto analīzi un identificētos faktorus, kas radījuši esošo situāciju OCTA tirgū.

"Pēc detalizētas iepazīšanās ar KP ziņojumu FM sagatavos priekšlikumus, lai risinātu norādītās nepilnības un aspektus veselīgas un efektīvas konkurences nodrošināšanai. Jau šobrīd ministrija bija plānojusi uzsākt darbu pie LTAB pārvaldības pilnveidošanas jautājuma, un priekšlikumu izstrādē tiks ņemti vērā arī KP ziņojumā norādītie aspekti. Tāpat ministrija meklēs risinājumus veicamiem pasākumiem OCTA tirgus caurskatāmības mazināšanai," paziņojumā medijiem norāda FM.

Runājot par KP izteikto aicinājumu vērtēt iespējas noteikt OCTA prēmijas maksimālo apmēru, FM norāda, ka OCTA cenu ierobežošana nav atbalstāma. Cenu iesaldēšana ir iejaukšanās cenu politikā, kas atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām ir aizliegta, norāda ministrijā.

"Tāpat pastāv risks, ka ierobežojumi var radīt jaunus kropļojumus tirgū un citus konkurenci ierobežojošus nosacījumus,

piemēram, personām ar mazākiem riskiem jāsedz citu riski tikai dēļ tā, ka ir noteikts prēmijas maksimālais apmērs, vai arī veicināt apdrošināšanas kompāniju aiziešanu no tirgus," skaidro FM.

LTAB pārmetumus nekomentē

Savukārt LTAB pārstāvis Gints Lazdiņš atturējās no komentāriem par KP pārmetumiem. "Mēs nesniegsim neko! (..) . Tādēļ, ka mums neļauj signalizēt. Mēs gribam saprast, cik mēs drīkstam, ko mēs drīkstam. Vairāk nekādu komentāru." sacīja LTAB pārstāvis.

KP arī aicinājusi LTAB un tirgus dalībniekus atturēties no komentāriem par cenu izmaiņām. Atkārtotos cenu signalizēšanas gadījumos nākotnē KP var ierosināt pārkāpuma lietu.

LTAB savu nostāju paudīšot vien piektdien, 21. jūnijā.

Tikmēr autovadītāji neslēpj, cenas viņi regulāri salīdzinot, atšķirības ir, bet iespējamība, ka konkurenti nemaz īpaši necīnās par katru no klientiem, viņus nepārsteidz. "Tad, kad es pasūtīju, pirms trim vai četriem mēnešiem, tad bija atšķirības. Man ir tā kā divi apdrošinātāji, kurus es parasti izvēlos. Parasti viņi arī ir topa augšgalā kā lētākie," Latvijas Televīzijai teicis autovadītājs Edgars.

Savukārt autovadītāja Anete uzskata: "Es domāju, ka viņi salīdzina, lai nebūtu tā, ka pie viena ir šausmīgi dārgi, bet pie otra - šausmīgi lēti".

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti