FM: Maijā straujš nodokļu ieņēmumu kritums

Covid-19 izraisītās krīzes ietekmē gada pirmajos piecos mēnešos Latvijas valsts kopbudžeta ieņēmumos saņemti 4,709 miljardi eiro, kas bija par 117,9 miljoniem eiro jeb 2,4% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Bet maijā budžeta ieņēmumi samazinājās pat par 17,9%, informēja Finanšu ministrija.

Kopbudžeta izdevumi pirmajos piecos mēnešos (4, 650 miljardi eiro) bija par 337,8 miljoniem eiro jeb 7,8% lielāki nekā iepriekšējā gadā. To noteica finansējuma piešķiršana “Altum” programmām uzņēmumu atbalstam, izdevumu pieaugums veselības nozares finansēšanai, kā arī augstāki izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Tieši maijā kopbudžeta nodokļu ieņēmumi strauji samazinājās (par 17,9% pret maiju pērn), savukārt ievērojami pieauga pabalstu (izņemot pensijas) izdevumi (par 44,1%).

Sarūk pārpalikums

Lai gan piecos mēnešos kopbudžetā veidojies 58,7 miljonu eiro pārpalikums, tā apmērs bija par 455,7 miljoniem eiro zemāks, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, budžeta bilancei pasliktinoties gan valsts budžetā, gan pašvaldību budžetā attiecīgi par 437 miljoniem eiro un 18,7 miljoniem eiro.

Valsts budžetā gada pirmajos piecos mēnešos bija 66,7 miljonus eiro deficīts, kamēr pašvaldību budžetā 125,4 miljonu eiro pārpalikums.

Atšķirīgā situācija skaidrojama ar to, ka valdības apstiprinātie atbalsta pasākumi pamatā finansēti no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, tāpat arī nodokļu ieņēmumu samazinājums valsts budžetā bijis lielāks nekā pašvaldību budžetā.

Gandrīz visu nodokļu ieņēmumi atpaliek no plāna

Kopbudžetā piecos mēnešos gandrīz visu nodokļu ieņēmumi atpaliek no plānotā apjoma, (maijā 74,4% no plānotā). Kopumā piecos mēnešos nodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 91,8% jeb ieņēmumi bija par 311,4 miljoni eiro zemāki par plānoto apmēru.

No lielajiem nodokļiem vienīgi iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi par 49,3 miljoniem eiro jeb 7,6% pārsniedza plānoto, kas skaidrojams ar nozīmīgu IIN plāna pārpildi janvārī un februārī, veicot norēķinus par dividenžu izmaksu 2019. gada nogalē.

Savukārt pievienotās vērtības nodokļa (PVN), akcīzes nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi bija attiecīgi par 156 miljoniem eiro (-14,4%), 65,6 miljoniem eiro (-14%), 41 miljonu eiro (-31,1%) un 64,2 miljonu eiro (-5,4%) zemāki par plānoto.

Nodokļu ieņēmumi kopbudžetā salīdzinājumā pret pagājušā gada janvāri-maiju samazinājušies par 58,2 miljoniem eiro jeb 1,6%.

Nodokļu ieņēmumu samazināšanās pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu vērojama jau kopš marta, ko noteica gan ekonomiskās aktivitātes sarukums saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem, gan arī piešķirtie nodokļu samaksas termiņu pagarinājumi.

Piecos mēnešos nodokļu samaksas termiņu pagarinājumi jau piešķirti par 170 miljoniem eiro, t.sk. aptuveni puse no tiem saistīta ar Covid-19 krīzi. 

Ieņēmumi visstraujāk samazinās krīzes vissmagāk skartajās nozarēs – izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē un mākslas, izklaides un atpūtas nozarē. Atsevišķi maijā būtiski sarukuši mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības nozares maksājumi kopbudžetā. Dažādu faktoru ietekmē samazinās arī nodokļu ieņēmumi būvniecības, transporta un uzglabāšanas, kā arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē.

Nomināli lielākais samazinājums, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu, bija PVN (par 85,4 miljoniem eiro jeb 8,5%), akcīzes nodokļa (par 23,6 miljoniem eiro jeb 5,6%) un nekustamā īpašumu nodokļa (par 19,5 miljoniem eiro jeb 14,2%) ieņēmumos.

Mazākas arī sociālās iemaksas

Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopbudžetā janvārī-maijā veiktas par 5,4 miljoniem eiro jeb 0,5% zemākā apmērā nekā pērn.

Visstraujākais iemaksu samazinājums bijis izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē un mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, kur daļa uzņēmumu jau kopš marta vidus izmanto iespēju nodarbinātos pieteikt dīkstāves pabalstam. Būtiski sarukuši arī transporta un uzglabāšanas nozares veiktie sociālās apdrošināšanas iemaksu maksājumi, īpaši maija mēnesī.

Atsevišķiem nodokļiem ieņēmumi šogad piecos mēnešos pārsniedz ieņēmumus attiecīgajā periodā pērn.

Lielākā apmērā saņemti ieņēmumi no IIN un UIN, attiecīgi par 12,7 miljoniem eiro jeb 1,8% un 70,3 miljoniem eiro. UIN ieņēmumi trīs reizes pārsniedz 2019. gada piecu mēnešu ieņēmumus, kas bija 20,7 miljoni eiro, jo pērn uzņēmumiem UIN sistēmas reformas rezultātā tika atgriezts liels apjoms avansā samaksātā UIN, tādējādi kopējie UIN ieņēmumi bija zemi.

Ieņēmumu samazināšanās pārskata periodā bijusi arī citās kopbudžeta ieņēmumu grupās. Tā, nenodokļu  ieņēmumi samazinājās par 40,2 miljoniem eiro jeb 10,2%, bet ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi samazinājās par 25,2 miljoniem eiro jeb 14,3%.

Savukārt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi janvārī-maijā par 5,1 miljonu eiro jeb 0,7% pārsniedza attiecīgā perioda ieņēmumu līmeni pērn.

Aug izdevumi atbalstam Covid-19 krīzes pārvarēšanai

Kopbudžeta izdevumu pieaugumu piecos mēnešos nosaka to palielinājums sociālajiem pabalstiem, pieaugošais finansējums veselības nozarei, tāpat arī valdības pieņemtie atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

No 337,8 miljoniem eiro kopbudžeta izdevumu palielinājuma vairāk nekā pusi (196,2 miljoni eiro) veidoja pieaugums subsīdiju un dotāciju izdevumos, kas kāpuši par 24,6%. Tas saistīts ar 100 miljoniem eiro piešķiršanu finanšu institūcijai “Altum”, lai novirzītu to uzņēmumu atbalstam, tāpat būtiski palielinājies subsīdiju un dotāciju apmērs ārstniecības iestādēm, tostarp Covid-19 ierobežošanai.

Veselības nozares finansējums kopbudžetā piecos mēnešos sasniedzis 478,2 miljoni eiro, kas bija par 47,7 miljoniem eiro vairāk nekā pērn janvārī-maijā.

Izdevumi sociālajiem pabalstiem šā gada pirmajos piecos mēnešos veikti par 149,9 miljoniem eiro jeb 11,4% lielākā apmērā kā pērn. Izdevumi pensijām, ņemot vērā pērn oktobrī veikto indeksāciju, bija par 65,9 miljoniem eiro jeb 7,5% lielāki nekā pērn piecos mēnešos, kas kopumā atbilst plānotajam izdevumu līmenim.

Pārējo pabalstu izdevumi palielinājušies nozīmīgāk – par 84 miljoniem eiro jeb 19,1%.

Atbilstoši VID sniegtajai informācijai dīkstāves pabalstos piecos mēnešos izmaksāti 30,4 miljoni eiro. Savukārt izdevumi slimības pabalstiem valsts speciālajā budžetā šogad piecos mēnešos veikti par 18,9 miljoniem eiro jeb 20,9% vairāk nekā pērn, sasniedzot 109,4 miljonus eiro.

Slimības pabalstu izdevumi aprīlī-maijā, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu, palielinās jau ap 30% ik mēnesi. Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem aprīļa mēnesī par 24% palielinājās pabalstu saņēmēju skaits, savukārt maijā, pabalstu saņēmēju skaitam pat samazinoties (salīdzinot ar 2019. gada maiju), par 34% pieaudzis vidējā pabalsta apmērs uz vienu gadījumu.

Atbilstoši VSAA informācijai līdz 18.jūnijam tikai 1 miljons eiro no izdevumiem slimības pabalstiem veikti personām saistībā ar Covid-19.

Nozīmīgi pieauguši izdevumi bezdarbnieku pabalstiem, šā gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada  attiecīgo periodu par 16,8 miljonus eiro jeb 30,8%, un sasniedzot 71,5 miljonus eiro. Gada pirmajos 4 mēnešos izdevumi bezdarbnieku pabalstiem ik mēnesi bija par 21-25% augstāki nekā pērn attiecīgajā periodā, kas galvenokārt saistīts ar izmaiņām no š.g. 1.janvāra pabalsta izmaksas ilgumā un apmērā kā rezultātā pērn gada nogalē palielinājās no jauna reģistrēto bezdarbnieku skaits.

Savukārt maijā izdevumi veikti par 63,4% lielākā apmērā kā pērn maijā, kas skaidrojams ar straujo reģistrētā bezdarba palielināšanos kopš marta beigām.

Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis līdz maija beigām pieaudzis līdz 8,4% no ekonomisku aktīvo iedzīvotāju skaita. Laika posmā no marta vidus līdz maija beigām reģistrēto bezdarbnieku skaits palielinājies no aptuveni 58 tūkstošiem līdz 76,4 tūkstošiem personu.

Vēl straujāku bezdarbnieku skaita pieaugumu novērsa valdības atbalsts dīkstāves pabalstu veidā, līdz š.g. 18.jūnijam izmaksājot dīkstāves pabalstus jau 15,7 tūkstošiem uzņēmumu darbiniekiem un 5,5 tūkstošiem pašnodarbinātām personām kopumā par 44 miljonus eiro.

Pārējās kopbudžeta izdevumu grupās vērojams krietni mērenāks izdevumu pieaugums vai to samazinājums, salīdzinot ar 2019. gada janvāri-maiju.

Bija izdevumu pieaugums par 22,3 miljoniem eiro jeb 2,2% atalgojumam, galvenokārt izdevumiem augot pašvaldības. Tikmēr zemāki nekā pērn piecos mēnešos kopbudžetā par 37 miljoniem eiro jeb 6,6% bijuši izdevumi precēm un pakalpojumiem, bet kapitālie izdevumi veikti par 5 miljoniem eiro jeb 1,6% mazākā apmērā.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Ekonomika
Ziņas
Jaunākie
Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt