FKTK soda trīs bankas, kuru klienti pamanījušies apiet sankcijas pret Ziemeļkoreju

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 6 gadiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) konstatēja, ka trīs Latvijas bankas - AS "Baltikums Bank", AS "Privatbank" un AS "Reģionālā investīciju banka" - nav ievērojušas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanai, par ko bankām piemērota soda nauda, informēja FKTK.

Pārkāpumi ir saistīti ar klientu izpēti, kas ietver arī darījumu uzraudzību un nepietiekamu informācijas iegūšanu par klientu norādītājiem patiesajiem labuma guvējiem un veiktajiem darījumiem.

Lai skatītu šo resursu, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana sīkdatnēm.

Vairākos gadījumos laika posmā no 2009. līdz 2015.gadam daži no minēto banku klientiem, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, no saviem kontiem veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.

“Mēs esam ļoti neapmierināti un vīlušies par to, kādā stāvoklī bankās ir bijusi iekšējās kontroles sistēma, jo pat tāda pastarpināta [..] situācija, kurā bankas tiek izmantotas, ka tās pastarpināti nonāk sankciju apiešanas shēmās, ir nepieļaujama,” pauda FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Visas trīs iesaistītās bankas sadarbojas ar FKTK un konstatētos trūkumus atzīst. FKTK ar minētajām bankām ir noslēgusi administratīvos līgumus, kas visefektīvāk ļauj nodrošināt neatliekamu pasākumu izpildi - bankas spētu savlaicīgi konstatēt darījumus, kas noved pie starptautisko sankciju apiešanas, un rīkotos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Noslēgtie līgumi paredz, ka bankas samaksā soda naudu par kopējo summu 641 514 eiro, kas jāieskaita valsts budžetā viena mēneša laikā. FKTK uzraudzīs, vai bankas pilda līgumos noteiktās apņemšanās noteiktajā termiņā un apjomā.

“FKTK ieskatā šie sodi ir kā preventīvs pasākums no uzrauga puses, lai Latvijas komercbankas nopietni pārvērtētu iespējamos riskus, kas saistīti ar starptautisko sankciju prasību pārkāpšanu vai apiešanu, tai skaitā pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmas un nākotnē nepieļautu šādas situācijas iespējamību,” norādīja FKTK priekšsēdētājs.

“Laikā, kad pieaug ģeopolitiskā spriedze un nepārtraukti attīstās noziedzīgo darījumu shēmas, banku iekšējās kontroles sistēmām, t.i., savu klientu saimnieciskās darbības un ar to saistīto risku pārzināšanai, kā to nosaka "pazīsti savu klientu" princips, ir jābūt tādā līmenī, lai bankas netiktu izmantotas aizdomīgos darījumos,” pauda Putniņš.

Putniņš norādīja, ka nebūtu nekādu pretenziju pret banku, ja tā aizdomu gadījumā  ziņotu kontroles dienestam, kas novestu pie tā, ka līdzekļi tiktu iesaldēti, nevis “sāktos drudžaina rīcība” jau pēc tam, kad nauda no kontiem aizgājusi.  

FKTK vadītājs uzsver – šādi pārkāpumi nevar tikt uzskatīti par nebūtiskiem: “Komisijas pacietības līmenis tiek izsmelts. Tāpēc neatkarīgi no tā, kāds ir soda noformējums, tam nevajadzētu bankas iemidzināt, jo viena, otra, trešā un ceturtā reize, mēs varam nonākt līdz secinājumam, ka bankas risku nepārvalda un lēmumi varētu būt skarbāki. Tāpēc šis ir ne tikai profilaktisks, bet bankām ir jāizdara secinājumi.”

Visām bankām komisija uzdevusi izstrādāt konkrētu pasākumu plānu, lai izvairītos no šādiem gadījumiem nākotnē. Vienlaikus par šiem gadījumiem informēti arī citi dienesti, jo saskaņā ar likumu par apzinātu sankciju pārkāpšanu draud kriminālatbildība.

Bankām piemērotā soda nauda un papildu pienākumi:

  •  AS "Baltikums Bank"  konstatēti trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā. Sods 35 575 eiro, pienākums izstrādāt plānu, lai turpmāk nodrošinātu, ka banka spēj identificēt darījumus, kas vērsti uz starptautisko sankciju apiešanu vai pārkāpšanu.
  • AS "Privatbank" konstatēti trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā. Sods 35 575 eiro, pienākums izstrādāt plānu, lai turpmāk nodrošinātu, ka banka spēj identificēt darījumus, kas vērsti uz starptautisko sankciju apiešanu vai pārkāpšanu.
  • AS "Reģionālā investīciju bankā" konstatēti trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā, nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.  Sods 570 364 eiro. Izteikts brīdinājums par  atbildīgajām personām. Pienākums izvērtēt bankas iekšējās kontroles sistēmu  un veikt nepieciešamos pasākumus tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai atbilstoši pasākumu plānam, veikt neatkarīgu pārbaudi par klientu bāzes klasifikāciju un informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu, kā arī izvērtēt riskus saistībā ar starptautisko sankciju prasību izpildi.

Banka apņēmusies ieguldīt iekšējās kontroles sistēmas pilnveidē 2017./2018. gadā aptuveni 2,8 miljonus eiro.

Savukārt Latvijas Komercbanku asociācija paziņojumā medijiem norāda, ka tai ir neiecietīga attieksme pret pārkāpumiem un Latvijas banku sistēmas izmantošanu prettiesiskām darbībām, kas neatbilst starptautiskajai praksei un tiesībām.  

“Asociācijas bankas apzinās, ka kontroles mehānismu pilnveidošana ir nepārtraukts adekvātā un reālā risku novērtējumā balstīts process. Tāpēc visi gadījumi, kad banku kontroles sistēmas izrādījušās nepilnīgas atsevišķos aspektos, tiek rūpīgi izvērtēti no banku vadības puses. Balstoties uz šo izvērtējumu, tiek uzlabotas banku sistēmas, lai tās spētu efektīvi un pēc būtības mazināt prettiesisku darbību veikšanu,”  norādīja asociācija.

FIB informē par darījumiem

FIB sniegtajā informācijā pamatots, ka ārvalstu pilsoņi laika posmā no 2009. līdz 2016. gadam ir organizējuši noziedzīgu darījumu shēmas, lai apietu noteikto starptautisko sankciju režīmu pret Ziemeļkoreju un tās ballistisko raķešu un konvenciālā bruņojuma programmu, tai skaitā ar to saistīto preču un aprīkojuma eksportēšanu.

Saskaņā ar FIB sniegto informāciju dažos šo shēmu posmos izmantoti trīs Latvijas banku finanšu pakalpojumi, kur vairāki darījumi no klientu kontiem notika Ziemeļkorejas uzņēmumu interesēs. Ārzonu uzņēmumi, kuriem konti bija atvērti bankās, neveica tiešus maksājumus personām, kas tajā brīdī bija iekļauti Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) sankciju sarakstos, bet izmantoja pastarpinātu aģentu tīklu minēto sankciju apiešanai.

Tomēr šīs aizsega tehnikas, ko pielieto Ziemeļkorejas izkārtnes uzņēmumi, bieži satur aizdomīgu darījumu pazīmes, ko vairāku gadu laikā ir atklājušas dažādas institūcijas, ieskaitot ANO un nevalstiskās organizācijas, plaši par tām informējot. Šīs pazīmes ietver tādus ārzonas uzņēmumus, kuriem ir vieni un tie paši vadītāji, un kuri atrodas reģistrēti vienā un tajā pašā adresē, veicot maksājumus vieniem un tiem pašiem maksājumu saņēmējiem.

Bankas, kas orientētas uz pakalpojumiem ārzonās reģistrētiem klientiem, un kurās nav nodrošināta atbilstoša klientu saimnieciskās darbības pārzināšana, klienta padziļināta izpēte, kā arī darījumu monitoringa un skrīninga procedūras, ir īpaši neaizsargātas pret šādiem krāpnieciskiem finanšu darījumiem.  

“Baltikum Bank” vienojas ar FKTK un sodu nomaksās  

“Baltikums Bank” paziņojumā medijiem norāda, ka ir apņēmusies samaksāt sodu un pilnveidot kontroles sistēmu, un ar FKTK noslēgts attiecīgs izlīgums. “Baltikum Bank” informēja, ka FKTK pārbauda atklāja, ka laika posmā no 2011. līdz 2013.gadam trīs bankas klienti veica dažus maksājumus, kuru mērķis, iespējams, bija saistīts ar starptautisko sankciju apiešanu.  Šiem klientiem banka ir izbeigusi sniegt finanšu pakalpojumus jau 2012.-2013.gados.

Banka norāda, ka tās darbībā nebija apzinātu pārkāpumu un tā tika izmantota, organizējot sarežģītu darījumu shēmu. Tāpat banka norāda, ka kopš 2013.gada ir jau uzlabojusi un turpina uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, kas ļauj identificēt noziedzīgu darījumu pazīmes. Tāpat banka turpinās padziļinātu klientu darījumu uzraudzību, pastiprinātu uzmanību pievēršot klientu sadarbības partneriem paaugstināta riska ģeogrāfiskajos reģionos.

“Privatbank” vienojas ar FKTK un pārtrauc sadarbību ar aizdomīgiem klientiem

Arī “Privatbank”  noslēgusi administratīvo līgumu ar FKTK, un apņēmusies turpmāk  ieguldīt iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā, liecina bankas informācijas. FKTK pārbaudē secināja, ka banka nav tīši pārkāpusi prasības un nebija tieši iesaistīta sankciju apiešanā.

Klientu skaits un darījumu apmērs, attiecībā uz kuriem banka ir pieļāvusi pārkāpumu, ir neliels un līdz ar to bankas pārkāpumi vērtējami kā nebūtiski, norādīja banka.

Putniņš gan medijiem pauda, ka tie ir būtiski pārkāpumi, jo runa ir par starptautisko sankciju pārkāpumiem, lai arī netiešu, “tomēr banka ļāvusi sevi izmantot”.

Pārbaudē konstatētās nepilnības ir attiecināmas uz 2013. un 2014. gadu, kopš kura banka ir nomainījusi vadības komandu un 2016. gadā iecēlusi jaunu valdi, kā arī ievērojami uzlabojusi iekšējo kontroli,  atsakoties no klientiem un transakcijām ar potenciāli augstu risku.

“Privatbank” norāda, ka vēl pirms pārbaudes pārtraukusi darījuma attiecības ar norādītajiem klientiem, bet bija izbeigusi darījuma attiecības ar līdzīga tipa klientu segmentu.

"Reģionālā investīciju banka" pilnveido savas sistēmas

"Reģionālā investīciju banka" paziņojumā medijiem norāda, ka pēdējo gadu laikā tā aktīvi strādā pie procesu pilnveidošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, veicot nozīmīgu ieguldījumu informācijas sistēmu attīstībā, palielinot darbinieku skaitu un paaugstinot to kvalifikāciju, pārvērtējot biznesa riskus un pārskatot klientu bāzi.

Rakstiskās atbildēs LTV bankās uzsver, ka bankas no klientu puses tikušas izmantotas. “FKTK Bankas darbībā nekonstatēja apzinātu un tīšu Regulas Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku prasību pārkāpumu. Banka apzinās starptautisko sankciju striktas ievērošanas nozīmīgumu un savu iekšējās kontroles sistēmu veido saskaņā ar skaidru minētā principa izpratni,” norāda Reģionālā investīciju banka” valdes loceklis Aleksandrs Jakovļevs.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti