Anulē visas AAS «Balva» licences

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēmusi anulēt visas AAS „Balva” licences, lai nodrošinātu apdrošināto personu aizsardzību.

Saskaņā ar likumu AAS „Balva” jāuzsāk likvidācijas process, pašiem ieceļot likvidatoru un saskaņojot parādus segšanas kārtību ar FKTK vai jāpārveidojas par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu. Komisija akcentē, ka AAS „Balva” ir pienākums veikt iepriekš noslēgtos līgumus ar saviem klientiem.

Neskaidrības ap AAS „Balva” tālāko likteni aizsākās 16.aprīlī, kad FKTK apturēja AAS „Balva” darbību, aizliedzot slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, jo uzrauga rīcībā nebija pietiekamas informācijas par tās darbību Lielbritānijā. Toreiz komisija pieprasīja AAS „Balva” sniegt informāciju par situāciju uzņēmumā. Pēc iepazīšanās ar situāciju, FKTK secināja, ka šajā laika posmā līdz licenču anulēšanai, nav veikti nepieciešamie uzlabojumi un apdrošināšanas sabiedrība nespēj nodrošināt regulējošo prasību izpildi.

Komisija akcentē, ka AAS „Balva” turpina pildīt savas saistības attiecībā pret saviem klientiem. Visas izsniegtās polises turpina savu darbību. Ir iespējamas vairākas AAS „Balva” parādu segšanas iespējas. To vidū ir apdrošināšanas sabiedrības centieni turpināt pildīt apdrošināšanas saistību izpildi, sabiedrības vienošanās ar kādu citu apdrošinātāju par visu apdrošināšanas līgumu vai to daļas pārņemšanu, apdrošināšanas sabiedrības lēmums pārtraukt apdrošināšanas līgumus, izņemot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumus pirms termiņa, veicot daļēju apdrošināšanas prēmiju atmaksu.

Ekonomika
Ziņas
Jaunākie
Interesanti